Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 01026/2023-PNZ -P40373/23.00 - BOS-POR AGRO s.r.o.
01026/2023-PNZ -P40373/23.00
0,00 € BOS-POR AGRO s.r.o. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 01008/2023-PKZ -K40376/22.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Vajkovce, okres Košice-okolie
01008/2023-PKZ -K40376/22.00
11 415,43 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 00924/2023-PNZ -P40333/23.00- Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
00924/2023-PNZ -P40333/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 00886/2023-PNZ -P40308/23.00 Peter Šesták, SHR
00886/2023-PNZ -P40308/23.00
0,00 € Peter Šesták, SHR Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dodatok č. 00755/2023-PKZ-K40233/21.01 ku Kúpnej zmluve č.01722/2021-PKZ-K40233/21.00 - Július Balázs, Daniel Balázs, Eugen Balázs, k.ú. Včeláre, okres Košice-okolie
00755/2023-PKZ -K40233/21.01
7 876,30 € Július Balázs Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03125/2022-PKZP-K40337/22.00 - Füssy Juraj a manželka Ing. Agáta, k.ú. Mad, okres Dunajská Streda
03125/2022-PKZP-K40337/22.00
3 624,25 € Füssy Juraj Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č.03089/2022-PKZP-K40333/22.00 - NDS, a.s., k.ú. Prešov
03089/2022-PKZP-K40333/22.00
20 492,47 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 03085/2022-PKZ -K40402/22.00 - Ján Zliechovec a manželka Mária Zliechovcová, k.ú. Jalovec
03085/2022-PKZ -K40402/22.00
1 552,77 € Ján Zliechovec Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č.02676/2022-PKZ -K40356/22.00 - Obec Bertotovce, k.ú. Bertotovce
02676/2022-PKZ -K40356/22.00
379,14 € Obec Bertotovce Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
NV § 1Dohoda o zrušení a vyporiadaní PSV č. 02556/2022-PKZP-K40268/22.00 -Ing.Martin Ďuračík a Ing. Margita Ďuračíková ,k.ú.Valča, okres Martin
02556/2022-PKZP-K40268/22.00
3 085,99 € Ďuračík Martin,Ing. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode práva správy majetku štátu č. 02242/2022-PKZ -K40321/22.00 - Slovenská správa ciest, k. ú. Skalica,
02242/2022-PKZ -K40321/22.00
52 636,92 € SR - Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 02236/2022-PKZ-K40323/22.00 - Frantz Tomáš, Ing., Frantz Róbert, k.ú. Rača, okres Bratislava III
02236/2022-PKZ -K40323/22.00
11 880,00 € Tomáš Frantz, Ing. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 01889/2022-PKZ -K40288/22.00 - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., k. ú. Handlová, okres Prievidza,
01889/2022-PKZ -K40288/22.00
454,10 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03373/2022-PKZP-K40367/22.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Ružinov, okres Bratislava II
03373/2022-PKZP-K40367/22.00
70 559,28 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03344/2022-PKZP-K40364/22.00 ; Juraj Gardian, Mária Gardianová
03344/2022-PKZP-K40364/22.00
1 313,25 € Juraj Gardian Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03323/2022-PKZP-K40362/22.00; Štefan Ďurčo; k.ú. Horná Mariková
03323/2022-PKZP-K40362/22.00
1 068,48 € Štefan Ďurčo Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03288/2022-PKZP-K40354/22.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Most pri Bratislave, okres Senec
03288/2022-PKZP-K40354/22.00
117 779,69 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03133/2022-PKZP-K40338/22.00; Michal Augustín; k.ú. Domaniža
03133/2022-PKZP-K40338/22.00
1 395,08 € Michal Augustín Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03401/2022-PKZP-K40370/22.00 - Obec Vinica, k.ú. Vinica, okres Veľký Krtíš
03401/2022-PKZP-K40370/22.00
17 136,00 € OBEC VINICA Slovenský pozemkový fond
29. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03790/2022-PKZP-K40396/22.00 - Rarková Lucia, k.ú. Dlhé Pole, okres Žilina
03790/2022-PKZP-K40396/22.00
5 199,58 € Lucia Rarková Slovenský pozemkový fond