Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 02001/2023-PNZ -P40711/23.00 - Peter Knap
02001/2023-PNZ -P40711/23.00
0,00 € Peter Knap Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01905/2023-PNZ -P40664/23.00 - Ing. Tomáš Kanás
01905/2023-PNZ -P40664/23.00
0,00 € Ing. Tomáš Kanás Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01904/2023-PNZ -P40663/23.00 - Ing. Matúš Kanás
01904/2023-PNZ -P40663/23.00
0,00 € Ing. Matúš Kanás Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01894/2023-PNZ -P40653/23.00 - Karol Brunner
01894/2023-PNZ -P40653/23.00
0,00 € Karol Brunner Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01876/2023-PNZ -P40642/23.00 - Ing. Darina Bistáková
01876/2023-PNZ -P40642/23.00
0,00 € Ing. Darina Bistáková Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01868/2023-PNZ -P40635/23.00 - Ing. Juraj Švec
01868/2023-PNZ -P40635/23.00
0,00 € Ing. Juraj Švec Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01845/2023-PNZ -P40625/23.00 - Lenka Heseková
01845/2023-PNZ -P40625/23.00
0,00 € Lenka Heseková Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01878/2023-PNZ -P40643/23.00 - Mgr. Dušan Gdovin
01878/2023-PNZ -P40643/23.00
0,00 € Mgr. Dušan Gdovin Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01771/2023-PNZ -P40597/23.00 - Ondrej Michálik
01771/2023-PNZ -P40597/23.00
0,00 € Ondrej Michálik Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Ing. Ľudmila Čermáková – reštitúcia – žiadosť o vydanie pozemku k.ú. Spišská Sobota, k.ú. Mlynica
01746/2023-PRZ0145/23-00
0,00 € Čermáková Ľudmila Ing. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01415/2023-PNZ -P40435/23.00 - Imrich Jarkovský a manželka Anna Jarkovská
01415/2023-PNZ -P40435/23.00
0,00 € Imrich Jarkovský Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01309/2023-PNZ -P40446/23.00 - Ing. Stanislav Hoďák
01309/2023-PNZ -P40446/23.00
0,00 € Ing. Stanislav Hoďák Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 01269/2023-PNZ -P40301/23.00 - Peter Bartoš
01269/2023-PNZ -P40301/23.00
0,00 € Bartoš Peter Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01903/2023-PNZ -P40661/23.00 - Ing. Miroslav Fraňo
01903/2023-PNZ -P40661/23.00
0,00 € Ing. Michal Fraňo Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01956/2023-PNZ -P40677/23.00 - Ing. Ľudmila Košová
01956/2023-PNZ -P40677/23.00
0,00 € Ing. Ľudmila Košová Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01987/2023-PNZ -P40694/23.00 - Marek Doležal
01987/2023-PNZ -P40694/23.00
0,00 € Marek Doležal Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Gejza Íro - dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
01745/2023-PRZ0144/23-00
0,00 € Gejza Íro Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 02092/2023-PNZ -P40745/23.00- Daniela Csámpaiová
02092/2023-PNZ -P40745/23.00
0,00 € Daniela Csámpaiová Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Ing. Alžbeta Šípošová - žiadosť o uzavretie zmluvy o bezodplatnom prevode
01688/2023-PRZ0142/23-00
0,00 € Šípošová Alžbeta Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Božena Tutková - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemku
01612/2023-PRZ0133/23-00
0,00 € Božena Tutková Slovenský pozemkový fond