Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.04033/2023-PNZ-P41509/23.00 - Anja, spol. s r.o.
04033/2023-PNZ -P41509/23.00
0,00 € Anja, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04021/2023-PNZ -P41498/23.00 - Elena Tinková
04021/2023-PNZ -P41498/23.00
0,00 € Elena Tinková Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04020/2023-PNZ -P41497/23.00 - Katarína Chromeková
04020/2023-PNZ -P41497/23.00
0,00 € Katarína Chromeková Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 03979/2023-PNZ -P41473/23.00 - Ľubomír Krompaský, SHR
03979/2023-PNZ -P41473/23.00
0,00 € Ľubomír Krompaský, SHR Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.03973/2023-PNZ -P41481/23.00 - Ľubomír Zajíček
03973/2023-PNZ -P41481/23.00
0,00 € Ľubomír Zajíček Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení NZ č. 03704/2023-PNZ -P44309/06.01 - Švač Ľuboslav
03704/2023-PNZ -P44309/06.01
0,00 € Švač Ľuboslav Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.03856/2023-PNZ-P41432/23.00 - Adela Ruszóová
03856/2023-PNZ -P41432/23.00
0,00 € Adela Ruszóová Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 03858/2023-PNZ -P41433/23.00 - Patrik Bartoš
03858/2023-PNZ -P41433/23.00
0,00 € Bartoš Patrik Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 03873/2023-PNZ -P41435/23.00 - Zigo Milan
03873/2023-PNZ -P41435/23.00
0,00 € Milan Zigo Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení NZ č. 03956/2023-PNZ -P40035/22.01 - Ľubomír Krompaský
03956/2023-PNZ -P40035/22.01
0,00 € Ľubomír Krompaský Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Dodatok č. 03960/2023-PNZ -P44960/07.03 - Ing. Martin Jurkovič, SHR
03960/2023-PNZ -P44960/07.03
0,00 € Jurkovič Martin Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04252/2023-PNZ -P41538/23.00- DAIFEL FINANCE IV, a.s.
04252/2023-PNZ -P41538/23.00
0,00 € DAIFEL FINANCE IV, a.s. Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04224/2023-PNZ -P41560/23.00 - Ing. Maroš Špirko
04224/2023-PNZ -P41560/23.00
0,00 € Ing. Maroš Špirko Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04200/2023-PNZ -P41556/23.00 - Michal Kobida
04200/2023-PNZ -P41556/23.00
0,00 € Michal Kobida Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04195/2023-PNZ -P41554/23.00 - Bc. Ester Hodermarská, MBA, SHR
04195/2023-PNZ -P41554/23.00
0,00 € Bc. Ester Hodermarská, MBA, SHR Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 04175/2023-PNZ -P41545/23.00 - AGROTERRA, spol. s r.o.
04175/2023-PNZ -P41545/23.00
0,00 € AGROTERRA, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
8. Apríl 2024
Dodatok č. 04146/2023-PNZ -P40548/19.01 – Jana Tomeková
04146/2023-PNZ -P40548/19.01
0,00 € Tomeková Jana Slovenský pozemkový fond
5. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci medzi Slovenským pozemkovým fondom a Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica
01064/2024-ZO-00150000/24-00
0,00 € Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Slovenský pozemkový fond
5. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu k.ú. Orlov, okres Stará Ľubovňa
00194/2024-OS-0140004/24.00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
5. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Klin nad Bodrogom, okres Trebišov
00439/2024-OS-0140017/24.00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond