Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Ing. Milan KLIKA - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01405/2024-PRZ0080/24-00
0,00 € Ing. Milan KLIKA Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01245/2024-PNZ -P40326/24.00 - MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA
01245/2024-PNZ -P40326/24.00
0,00 € MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01642/2024-PNZ -P40434/24.00 - Ihnatišin Peter
01642/2024-PNZ -P40434/24.00
0,00 € Ihnatišin Peter Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02088/2024-PNZ -P40549/24.00 - Jozef Seman SHR
02088/2024-PNZ -P40549/24.00
0,00 € Jozef Seman Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Dodatok č. 01941/2024-PNZ -P40717/22.01 - Ľuboš Baláž, SHR
01941/2024-PNZ -P40717/22.01
0,00 € Ľuboš Baláž, SHR Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Dodatok č. 01626/2024-PNZ -P40063/19.03 - Farma Milko s.r.o.
01626/2024-PNZ -P40063/19.03
0,00 € Farma Milko s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01485/2024-PNZ -P40387/24.00 - Ján Babčan
01485/2024-PNZ -P40387/24.00
0,00 € Babčan Ján Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01770/2024-PNZ -P40117/24.00 - Juraj Šugerek
01770/2024-PNZ -P40117/24.00
0,00 € Juraj Šugerek Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01850/2024-PNZ -P47070/08.05 - agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
01850/2024-PNZ -P47070/08.05
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01416/2024-PNZ -P40368/24.00- Ing. Ján Juhas
01416/2024-PNZ -P40368/24.00
0,00 € Ing. Ján Juhas Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01599/2024-PNZ -P40419/24.00 - Miroslav Filadelfi
01599/2024-PNZ -P40419/24.00
0,00 € Filadelfi Miroslav Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01739/2024-PNZ -P40449/24.00 - Juraj Kušnirik
01739/2024-PNZ -P40449/24.00
0,00 € KUŠNIRIK Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01494/2024-PNZ -P40389/24.00 - Ján Fekiač
01494/2024-PNZ -P40389/24.00
0,00 € Ján Fekiač Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01408/2024-PNZ -P40366/24.00- Štefan Kadlic
01408/2024-PNZ -P40366/24.00
0,00 € Štefan Kadlic Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Dodatok č. 01907/2024-PNZ -P40079/15.03 - Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.
01907/2024-PNZ -P40079/15.03
0,00 € Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Dodatok č. 01133/2024-PNZ -P41159/23.01 - Július Záboj, SHR
01133/2024-PNZ -P41159/23.01
0,00 € Július Záboj SHR Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01360/2024-PNZ -P40357/24.00- Jarmila Dvoranová
01360/2024-PNZ -P40357/24.00
0,00 € Jarmila Dvoranová Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02515/2024-PNZ -P40676/24.00 - Ing. Ladislav Miklóš, SHR
02515/2024-PNZ -P40676/24.00
0,00 € Ing. Ladislav Miklóš, SHR Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01380/2024-PNZ -P40360/24.00 - Ivana Kohárová
01380/2024-PNZ -P40360/24.00
0,00 € Ivana Kohárová Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Dohoda č. 01279/2024-PNZ -P40548/23.01 o ukončení NZ - Daniel Šiket
01279/2024-PNZ -P40548/23.01
0,00 € Šiket Daniel Slovenský pozemkový fond