Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02991/2019-PKZP-K40463/19.00 - MN KRÁĽOVÁ s.r.o., k.ú. Čremošné, okres Turčianske Teplice
02991/2019-PKZP-K40463/19.00
5 272,03 € MN KRÁĽOVÁ s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o dielo na vyhotovenie znaleckého posudku č. 03880/2023-ZDRP0029/23-00 - Ing. Pavol Patinka, k. ú. Malé Leváre
03880/2023-ZDRP0029/23-00
0,00 € Ing. Pavol Patinka Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu k.ú. Kapušany, okres Prešov
01083/2023-OS-0140048/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podník, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Medzany, okres Prešov
01038/2023-OS-0140045/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00999/2023-PKZP-K40119/23.00 - Ing. Branislav Líška, k. ú. Nováky, okres Prievidza,
00999/2023-PKZP-K40119/23.00
13 164,12 € Ing. Branislav Líška Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. DODATOK č. 00638/2023-PNZ -P40430/17.01 - Slovenská správa ciest
00638/2023-PNZ -P40430/17.01
0,00 € Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Horovce, okres Michalovce
00257/2023-OS-0140014/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02237/2023-PNZ -P40411/21.01- Slovenská správa ciest
02237/2023-PNZ -P40411/21.01
0,00 € SR - Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Buclovany, okres Bardejov
02161/2023-OS-0140144/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02049/2023-PNZ -P40533/21.01 - Slovenská správa ciest
02049/2023-PNZ -P40533/21.01
0,00 € SR - Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Veľké Kapušany, okres Michalovce
02039/2023-OS-0140139/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č.01856/2023-PNZ -P40291/16.04 - AGRO - BIO HUBICE, a.s.
01856/2023-PNZ -P40291/16.04
0,00 € AGRO - BIO HUBICE, a.s. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01728/2023-PKZP-K40175/23.00 - Ing. Peter Drha, Ing. Jana Drhová, k. ú. Kubrica, okres Trenčín,
01728/2023-PKZP-K40175/23.00
1 906,22 € Ing. Peter Drha a Ing. Jana Drhová Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č.01638/2023-PNZ -P40551/17.02 - Bioaspa, spol. s.r.o.
01638/2023-PNZ -P40551/17.02
0,00 € Bioaspa, spol. s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Brekov, okres Humenné
01410/2023-OS-0140084/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01303/2023-PKZ -K40120/23.00 - Družstvo Kosorín, k.ú. Kosorín, okres Žiar nad Hronom
01303/2023-PKZ -K40120/23.00
48 462,00 € Družstvo Kosorín Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Chorvátsky Grob, okres Senec
01244/2023-OS-0140062/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
NV § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 180/1995 Z.z.
01175/2023-PKZP-K40128/23.00
560,00 € Krížek Tomáš, Ing. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu v k.ú. Víťaz, okres Prešov
02902/2023-OS-0140173/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, k.ú. Zatín, okres Trebišov
03176/2022-OS-0140124/22-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond