Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Sr do vlastníctva KSK v k.ú. Sliepkovce, okres Michalovce
00447/2022-OV-0250035/22-00
0,00 € Košický samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Borský Mikuláš, okres Senica
00435/2023-OV-0250060/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok, z majetku SR do vlastníctva Obce Vaďovce, k.ú. Vaďovce, okres Nové Mesto nad Váhom
00425/2023-OV-0250059/23-00
0,00 € Obec Vaďovce Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Gbeľany, okres Žilina
00422/2023-OV-0250058/23-00
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Veľký Grob, okres Galanta
00408/2023-OV-0250056/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja v k.ú. Kráľov Brod a k.ú. Jánovce, okres Galanta
00380/2023-OV-0250050/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Sobotište a k.ú. Smrdáky, okres Senica
00560/2023-OV-0250073/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Kunov, okres Senica
00581/2023-OV-0250074/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Lakšárska Nová Ves, k.ú. Čáry a k.ú. Bílkove Humence, okres Senica
00546/2023-OV-0250072/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC - KSK, k.ú. Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves
00615/2022-OV-0250056/22-00
0,00 € Košický samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Prietrž, okres Senica
00615/2023-OV-0250077/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Levice, obec Levice, okres Levice
00636/2023-OV-0250083/23-00
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Brodské a v k.ú. Kátov, okres Skalica
00686/2023-OV-0250087/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Obce Buzica, okres Košice-okolie
03386/2022-OV-0250279/22-00
0,00 € Obec Buzica Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva VÚC, k.ú. Opiná, okres Košice-okolie
03159/2022-OV-0250266/22-00
0,00 € Košický samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.02761/2022-PNZ -P40606/22.00- RSB- Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o.
02761/2022-PNZ -P40606/22.00
0,00 € RSB - Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Halič, k. ú. Halič, okres Lučenec
00773/2023-OV-0250093/23-00
0,00 € Obec Halič Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Veľké Kostoľany, okres Piešťany
00739/2023-OV-0250091/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Tvrdošovce, k.ú. Tvrdošovce, okres Nové Zámky
00719/2023-OV-0250090/23-00
0,00 € Obec Tvrdošovce Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Pribiš, okres Dolný Kubín
00699/2023-OV-0250089/23-00
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond