Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v k.ú. Blažovce, okres Turčianske Teplice
02474/2023-OV-0250188/23-00
0,00 € Obec Blažovce Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02459/2023-PKZ -K40210/23.00 - Obec Bolešov, k. ú. Bolešov, okres Ilava
02459/2023-PKZ -K40210/23.00
1 274,00 € Obec Bolešov Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02414/2023-PKZ -K40104/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Horelica, okres Čadca,
02414/2023-PKZ -K40104/23.00
1 161,56 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
KZ č. 02366/2021-PKZ -K40333/21.00 - Oravec Ján, Ing. a manž. Janka - k. ú. Podolínec, obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa
02366/2021-PKZ -K40333/21.00
3 386,88 € Oravec Ján, Ing. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02255/2023-PKZ -K40191/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica,
02255/2023-PKZ -K40191/23.00
334 491,42 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02254/2023-PKZP-K40216/23.00 - Mesto Ilava, k. ú. Ilava, okres Ilava
02254/2023-PKZP-K40216/23.00
119 860,00 € Mesto Ilava Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02218/2022-PKZP-K40238/22.00 NV § 19 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z.- Ing. Peter Hyžák, J Gábik, Ing. P. Majba, k.ú. Nosice, okres Púchov
02218/2022-PKZP-K40238/22.00
1 893,28 € Hyžák Peter Ing. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02191/2023-PKZ -K40128/23.00 - Obec Čierne, k.ú Čierne, okres Čadca
02191/2023-PKZ -K40128/23.00
20 093,40 € Obec Čierne Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02131/2023-PKZ -K40181/23.00 - Ing. arch. Ľuboš Hazucha, k. ú. Ivachnová, okres Ružomberok
02131/2023-PKZ -K40181/23.00
7 518,90 € Ing. arch. Ľuboš Hazucha Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Nižná Oľka, okres Medzilaborce
02881/2023-OV-0250206/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - POLUN, s.r.o., k.ú. Čremošné, okres Turčianske Teplice
02889/2019-PKZP-K40447/19.00
5 491,41 € POLUN s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Karná, okres Humenné
02891/2023-OS-0140172/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Lukáčovce, okres Nitra
02929/2023-OV-0250207/23-00
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Reľov, okres Kežmarok
02946/2023-OV-0250209/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Radvaň nad Laborcom, okres Medzilaborce
02963/2023-OV-0250210/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02784/2023-PKZP-K40249/23.00 - Mesto Dolný Kubín, k.ú. Dolný Kubín, okres Dolný Kubín
02784/2023-PKZP-K40249/23.00
13 319,08 € Mesto Dolný Kubín Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v k. ú. Topoľčany, okres Topoľčany
02725/2023-OV-0250202/23-00
0,00 € Mesto Topoľčany Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02714/2022-PKZP-K40291/22.00 - Pálka Miroslav, k.ú. Kostolište, okres Malacky
02714/2022-PKZP-K40291/22.00
27 456,13 € Miroslav Pálka Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Oreské, okres Michalovce
02643/2023-OS-0140157/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02607/2022-PKZP -K40278/22.00- Anna Šandorová, Antónia Tomanová, k.ú. Sedmerovec, okres Ilava
02607/2022-PKZP-K40278/22.00
6 583,68 € Anna Šandorová Slovenský pozemkový fond