Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva VÚC v k.ú. Porúbka, okres Bardejov
00002/2023-OV-0250001/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, k.ú. Černina, okres Humenné
00253/2023-OV-0250034/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Chlmec, okres Humenné
00244/2023-OV-0250031/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Čierný Brod, Nebojsa, Galanta a k.ú. Mostová, okres Galanta
00208/2023-OV-0250027/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Jakubovany, okres Sabinov
00052/2023-OV-0250012/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Novosad, okres Trebišov
00037/2023-OV-0250010/23-00
0,00 € Košický samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Kučín, okres Bardejov
00029/2023-OV-0250007/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Rožkovany, okres Sabinov
00016/2023-OV-0250005/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, k.ú. Vyšný Kručov, okres Bardejov
00007/2023-OV-0250003/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Korejovce, okres Svidník
00005/2023-OV-0250002/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja v k.ú. Matúškovo, okres Galanta
00344/2023-OV-0250046/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Krásna Lúka, okres Sabinov
00322/2023-OV-0250045/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Kajal, okres Galanta
00317/2023-OV-0250044/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC - PSK, k.ú. Abrahámovce, okres Bardejov
00299/2023-OV-0250042/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC - PSK, k.ú. Šarišské Sokolovce, okres Sabinov
00292/2023-OV-0250041/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Dolné Saliby, k.ú. Dolný Chotár a k.ú. Horné Saliby, okres Galanta
00289/2023-OV-0250040/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Bodovce, okres Sabinov
00287/2023-OV-0250039/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Brestov, okres Humenné
00275/2023-OV-0250036/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Cerová-Lieskové a v k.ú. Osuské, okres Senica
00473/2023-OV-0250066/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Senica, okres Senica
00461/2023-OV-0250065/23-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond