Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01715/2018-PKZ -K40314/18.00 - Šimko Pavol a manželka Dagmar Šimková , k. ú. Moštenica
01715/2018-PKZ -K40314/18.00
7 956,00 € Šimková Dagmar Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00106/2023-PKZ -K40016/23.00 - Viktor Brtko, k.ú. Zemianske Kostoľany, okres Prievidza
00106/2023-PKZ -K40016/23.00
1 500,00 € Viktor Brtko Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00121/2023-PKZ -K40018/23.00 - Anna Brtková, k.ú. Zemianske Kostoľany, okres Prievidza
00121/2023-PKZ -K40018/23.00
4 875,00 € Anna Brtková Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00308/2022-PKZ-K40037/22.00 - Mgr. Katarína Štefaňáková, k.ú. Cerová-Lieskové, okres Senica
00308/2022-PKZ -K40037/22.00
639,00 € Mgr. Katarína Štefaňáková Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00541/2023-PKZ -K40046/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Korytné, okres Levoča
00541/2023-PKZ -K40046/23.00
18 976,60 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00942/2023-PKZP-K40107/23.00 - Mária Madžová, k.ú. Zákostoľany, okres Piešťany
00942/2023-PKZP-K40107/23.00
6 304,00 € Mária Madžová Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00930/2023-PKZP-K40103/23.00 - Ladislav Bystričan , k.ú. Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom
00930/2023-PKZP-K40103/23.00
8 085,00 € Ladislav Bystričan Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00879/2023-PKZP-K40100/23.00, Leonard Ďurnek, Marta Ďurneková, k.ú. Považská Bystrica, okres Považská Bystrica
00879/2023-PKZP-K40100/23.00
2 605,20 € Leonard Ďurnek Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00849/2023-PKZP-K40098/23.00 - Erika Kukučová , k.ú. Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom
00849/2023-PKZP-K40098/23.00
683,75 € Kukučová Erika Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00844/2023-PKZ-K40081/23.00 - Glonek Juraj, k.ú. Dolná Krupá, okres Trnava
00844/2023-PKZ -K40081/23.00
8 953,75 € Glonek Juraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctve pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00842/2023-PKZO-K40006/23.00 - Obec Mošovce, k.ú. Mošovce, okres Turčianske Teplice
00842/2023-PKZO-K40006/23.00
0,00 € Obec Mošovce Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00740/2023-PKZP-K40083/23.00 - Vlasta Bratková , k. ú. Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou
00740/2023-PKZP-K40083/23.00
2 399,04 € Bratková Vlasta Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00549/2023-PKZ-K40050/23.00 - Sefer Jahja, k. ú. Nová Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom,
00549/2023-PKZ -K40050/23.00
3 496,50 € Jahja Sefer Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01336/2023-PKZ -K40125/23.00 - Obec Huncovce, k. ú. Huncovce, okres Kežmarok
01336/2023-PKZ -K40125/23.00
2 059,61 € Obec Huncovce Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01334/2023-PKZP-K40150/23.00 - Obec Huncovce, k.ú. Huncovce, okres Kežmarok
01334/2023-PKZP-K40150/23.00
248,60 € Obec Huncovce Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v k. ú. Púchov, okres Púchov
01323/2023-OV-0250136/23-00
0,00 € Mesto Púchov Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č.01295/2021-PKZ -K40180/21.00-Oľga Kečková, k.ú.Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad
01295/2021-PKZ -K40180/21.00
1 319,74 € Kečková Oľga Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01160/2023-PKZO-K40009/23.00 - Obec Spišský Hrušov, k.ú. Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves
01160/2023-PKZO-K40009/23.00
0,00 € OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01143/2022 - PKZ- K40181/22.00, Mesto Vrbové, k.ú. Vrbové, okres Piešťany
01143/2022-PKZ -K40181/22.00
22 457,60 € Mesto Vrbové Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01007/2023-PKZ-K40095/23.00 - Dana Brnová, František Kurek, k.ú.Turčianska Štiavnička, okres Martin
01007/2023-PKZ -K40095/23.00
1 180,00 € Brnová Dana Slovenský pozemkový fond