Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00494/2023-PNZ -P40172/23.00 - Mgr. Erika Marková
00494/2023-PNZ -P40172/23.00
0,00 € Mgr. Erika Marková Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00477/2023-PNZ -P40161/23.00 - Danka Gregorová
00477/2023-PNZ -P40161/23.00
0,00 € Gregorová Danka Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00471/2023-PNZ -P40159/23.00 - Viliam Malec
00471/2023-PNZ -P40159/23.00
0,00 € Viliam Malec Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00468/2023-PNZ -P40157/15.08 - Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
00468/2023-PNZ -P40157/15.08
0,00 € Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00464/2023-PNZ -P40157/23.00 - Diana Ušjaková
00464/2023-PNZ -P40157/23.00
0,00 € Diana Ušjaková Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dohoda č. 00463/2023-PNZ -P41157/14.01 o ukončení NZ - Pavol Máté
00463/2023-PNZ -P41157/14.01
0,00 € Maté Pavol Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00459/2023-PNZ -P40816/14.02 - Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov
00459/2023-PNZ -P40816/14.02
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00452/2023 -PNZ -P40072/23.00 - Marián Novák SHR ml.
00452/2023-PNZ -P40072/23.00
0,00 € Novák Marián, SHR Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00525/2023-PNZ -P40187/23.00 - Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce - Paderovce
00525/2023-PNZ -P40187/23.00
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce - Paderovce Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00539/2023-PNZ -P40186/23.00 - Ing. Oľga Pleidelová
00539/2023-PNZ -P40186/23.00
0,00 € Ing. Oľga Pleidelová Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00559/2023-PNZ -P40533/14.04 - MATEX, s.r.o.
00559/2023-PNZ -P40533/14.04
0,00 € MATEX, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00562/2023-PNZ -P40203/23.00 - Marek Adamec
00562/2023-PNZ -P40203/23.00
0,00 € Adamec Marek Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00523/2023-PNZ -P40104/15.06 - Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov
00523/2023-PNZ -P40104/15.06
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00586/2023-PNZ -P40128/15.04 - AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.
00586/2023-PNZ -P40128/15.04
0,00 € AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00596/2023-PNZ -P40214/23.00 - Bc. Peter Petrík
00596/2023-PNZ -P40214/23.00
0,00 € Petrík Peter, Bc. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00609/2023-PNZ -P40211/23.00 - Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINARSTVO
00609/2023-PNZ -P40211/23.00
0,00 € Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINARSTVO Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00647/2023-PNZ -P40229/23.00 - Miloš Budjač
00647/2023-PNZ -P40229/23.00
0,00 € Miloš Budjač Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
01358/2023-OST0005/23-00
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00907/2023-PNZ -P40341/20.01 - Jozef Badánik, SHR
00907/2023-PNZ -P40341/20.01
0,00 € Jozef Badánik, SHR Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Dodatok č. 00793/2023-PRZ0008/22-01 k zmluve o dielo č. 01998/2022-ZDRT0008/22-00 - GEOMETRA s.r.o., k. ú. Osada
00793/2023-PRZ0008/22-01
0,00 € Geometra, s.r.o. Slovenský pozemkový fond