Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00904/2023-PKZP-K40101/23.00 - Matej Balint, k.ú. Vyšný Olčvár, okres Košice - okolie
00904/2023-PKZP-K40101/23.00
7 519,95 € Balint Matej Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 00801/2023-PKZ -K40075/23.00 - Šarközi Miroslav, k.ú. Kopernica, okres Žiar nad Hronom
00801/2023-PKZ -K40075/23.00
1 105,96 € Šarközi Miroslav Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 00763/2023-PKZ-K40069/23.00-Marián Valko a manž.Anna Valková, k.ú.Dolný Turček, okres Turčianske Teplice
00763/2023-PKZ -K40069/23.00
565,60 € Valko Marián Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 00639/2020-PKZ -K40155/20.00 - Miklušák Miroslav, k.ú. Rabča, okres Námestovo
00639/2020-PKZ -K40155/20.00
1 902,50 € Miklušák Miroslav Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 00604/2022-PKZ -K40086/22.00 - Ing. Ján Uhrín a manž. MUDr. Marta Uhrínová, k.ú. Banská Hodruša, okres Žarnovica
00604/2022-PKZ -K40086/22.00
577,70 € Uhrín Ján, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
DOHODA č. č. PNZ - 00210/2023-PNZ -P40599/11.01 o ukončení NZ č. P40599/11.00 - Daniela Mlatičeková
00210/2023-PNZ -P40599/11.01
0,00 € Mlatičeková Daniela Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 00087/2023-PKZ -K40013/23.00 - Osadský Tibor a m. Osadská Helena, k. ú. Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín
00087/2023-PKZ -K40013/23.00
6 000,00 € Osadská Helena Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01435/2023-PKZ -K40130/23.00 - Danica Fašková, k.ú. Badín, okres Banská Bystrica
01435/2023-PKZ -K40130/23.00
100,00 € Fašková Danica Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva 01417/2022-PKZ -K40207/22.00 -Ing. Ervín Obert, k.ú. Rohožnica, okres Levice
01417/2022-PKZ -K40207/22.00
2 500,00 € Obert Ervín, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01378/2022-PKZ-K40204/22.00 - Škultéty Ľubomír, Škultétyová Natália , k. ú. Horné Ozorovce, okres Bánovce n/B
01378/2022-PKZ -K40204/22.00
20 467,20 € Škultéty Ľubomír Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01355/2023-PKZ -K40126/23.00 - Bodnárová Valéria, k.ú. Kľak, okres Žarnovica
01355/2023-PKZ -K40126/23.00
4 035,00 € Bodnárová Valéria Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01338/2023-PKZP-K40141/23.00 - Šabová Jana, Ďurček Milan, k.ú. Lužianky, okres Nitra
01338/2023-PKZP-K40141/23.00
7 981,04 € Milan Ďurček Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01320/2023-PKZ -K40113/23.00 - Mesto Galanta, k. ú. Galanta, okres Galanta
01320/2023-PKZ -K40113/23.00
111 097,32 € Mesto Galanta Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01304/2023-PKZ-K40121/23.00 - Luptáková Anna, k. ú. Hriňová, obec Hriňová, okres Detva
01304/2023-PKZ -K40121/23.00
16 511,00 € Luptáková Anna Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01296/2023-PKZP-K40144/23.00 - Fajčík Ján a Fajčík Juraj, k. ú. Hriňová, obec Hriňová, okres Detva
01296/2023-PKZP-K40144/23.00
2 938,67 € Fajčík Ján Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č.01198/2023-PKZP-K40131/23.00 - Mesto Banská Štiavnica - k.ú.Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica
01198/2023-PKZP-K40131/23.00
1 753,50 € Mesto Banská Štiavnica Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01152/2023-PKZ -K40107/23.00 - Ing. Martin Havaš, k.ú. Valaská, okres Brezno
01152/2023-PKZ -K40107/23.00
2 538,00 € Havaš Martin, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01140/2023-PKZ -K40105/23.00 - Ing. Marián Korba, k. ú. Kapušany, obec Kapušany, okres Prešov
01140/2023-PKZ -K40105/23.00
300,00 € Korba Marián, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 01770/2023-PKZ -K40157/23.00 - Klušák Ferdinand, k.ú. Skalité, okres Čadca
01770/2023-PKZ -K40157/23.00
700,00 € Klušák Ferdinand Slovenský pozemkový fond
27. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01708/2023-PKZP-K40172/23.00 - Mgr. Michal Sedliak a manželka, k.ú. Hiadeľ, okres Banská Bystrica
01708/2023-PKZP-K40172/23.00
502,50 € Sedliak Michal, Mgr. Slovenský pozemkový fond