Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC - PSK, k.ú. Dubová, okres Svidník
04198/2022-OV-0250328/22-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Krajná Poľana, okres Svidník
04196/2022-OV-0250326/22-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja v k.ú. Buková, Smolenice a Smolenická Nová Ves, okres Trnava
04182/2022-OV-0250325/22-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Dolná Krupá, Horná Krupá, Horné Dubové a Horné Orešany, okres Trnava
04158/2022-OV-0250322/22-00
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Oravská Polhora, okres Námestovo
04085/2022-OV-0250317/22-00
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Kysta, okres Trebišov
03731/2022-OV-0250301/22-00
0,00 € Košický samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Veľká Ida, okres Košice-okolie
03720/2022-OV-0250299/22-00
0,00 € Košický samosrpávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva
00580/2023-IT0005/23-00
0,00 € O2 Networks, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00604/2023-PNZ -P40014/23.00 - Zsolt Balya, SHR
00604/2023-PNZ -P40014/23.00
0,00 € Balya Zsolt, SHR Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00013/2023-PNZ -P40004/23.00, Ing. Martin Lehotský
00013/2023-PNZ -P40004/23.00
0,00 € Lehotský Martin, Ing. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00046/2023-PNZ -P41231/22.00, Ing. Margita Dluhošová Hricová
00046/2023-PNZ -P41231/22.00
0,00 € Ing. Margita Dluhošová Hricová Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00119/2023-PNZ -P40037/23.00 - Andrea Oravcová
00119/2023-PNZ -P40037/23.00
0,00 € Andrea Oravcová Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00486/2023-PNZ -P40169/23.00 - Adela Ruszóová
00486/2023-PNZ -P40169/23.00
0,00 € Adela Ruszóová Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00466/2023-PNZ -P40506/22.00 - Juraj Zajaroš
00466/2023-PNZ -P40506/22.00
0,00 € Zajaroš Juraj Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00451/2023-PNZ -P40149/23.00 - Andrej Hupka
00451/2023-PNZ -P40149/23.00
0,00 € Andrej Hupka Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00416/2023-PNZ -P40139/23.00, Ing. Lucia Vicianová
00416/2023-PNZ -P40139/23.00
0,00 € Vicianová Lucia, Ing. Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00393/2023-PNZ -P40122/23.00 - Norbert Zdravecký
00393/2023-PNZ -P40122/23.00
0,00 € Norbert Zdravecký Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00392/2023-PNZ -P40121/23.00 - Ing. Oskár Hritz
00392/2023-PNZ -P40121/23.00
0,00 € Ing. Oskár Hritz Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 00362/2023-PNZ -P40114/23.00- Attila Markovič
00362/2023-PNZ -P40114/23.00
0,00 € Attila Markovič Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.00240/2023-PNZ -P40081/23.00, Gheorghe Furic a Antónia Furicová
00240/2023-PNZ -P40081/23.00
0,00 € Gheorghe Furic a Antónia Furicová Slovenský pozemkový fond