Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00260/2023-PKZP-K40320/22.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Rozhanovce, okres Košice - okolie
00260/2023-PKZP-K40320/22.00
199,90 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00850/2023-PKZP-K40099/23.00 - Šenkár Jozef a manželka Mária, k.ú. Brodno, okres Žilina
00850/2023-PKZP-K40099/23.00
10 143,38 € Šenkár Jozef Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00170/2023-PKZP-K40001/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš
00170/2023-PKZP-K40001/23.00
341 383,01 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Kúpna zmluva č. 03871/2022-PKZ-K40443/22.00 - Jozef Kutlak a m. Jana, k.ú. Dojč, okres Senica
03871/2022-PKZ -K40443/22.00
10 010,72 € Jozef Kutlak Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k. ú. Podkonice
03626/2022-DR-0080027/22-00
0,00 € Emanuel Slobodník Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Kúpna zmluva č. 03184/2022-PKZ -K40398/22.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Most pri Bratislave, okres Senec,
03184/2022-PKZ -K40398/22.00
176 190,00 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02111/2023-PKZO-B40110/23.00, DOAS, a.s., k. ú. Senec, okres Senec
02111/2023-PKZO-B40110/23.00
210,80 € DOAS, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k. ú. Nové Osady
01981/2023-DR-0080019/23-00
0,00 € Franz Oštadal Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Dodatok č. 01780/2023-PKZP-K40036/23.01 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Vyšný Olčvár, okres Košice - okolie
01780/2023-PKZP-K40036/23.01
201,62 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01702/2023-PKZP-K40169/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Sereď, okres Galanta
01702/2023-PKZP-K40169/23.00
53 218,65 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí - Mesto Poprad, k.ú. Poprad, okres Poprad
01681/2023-OV-0250158/23-00
0,00 € Mesto Poprad Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Kúpna zmluva č. 01656/2023-PKZ -K40143/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k.ú. Doľany, okres Levoča
01656/2023-PKZ -K40143/23.00
987,17 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Kúpna zmluva č. 01407/2023-PKZ -K40129/23.00 - Ing. Milan Lubý, k.ú Badín, okres Banská Bystrica
01407/2023-PKZ -K40129/23.00
4 123,80 € Lubý Milan, Ing. Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Matiašovce, okres Kežmarok
01250/2023-OV-0250129/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
21. August 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k. ú. Bystré
00995/2023-DR-0080010/23-00
0,00 € Vladimír Mitráš Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 00659/2022-PNZ -P40194/22.00 - Mgr. art. Klaudia Vašinová DiS. art.
00659/2022-PNZ -P40194/22.00
0,00 € Mgr. art. Klaudia Vašinová DiS. art. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01826/2023-PNZ -P40615/23.00 - Bc. Attila Zaležák a Mgr. Réka Zaležáková
01826/2023-PNZ -P40615/23.00
0,00 € Bc. Attila Zaležák a Mgr. Réka Zaležáková Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01751/2023-PNZ -P40591/23.00 - Ing. Milan Švec, PhD.
01751/2023-PNZ -P40591/23.00
0,00 € Ing. Milan Švec, PhD. Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluve č. 01716/2023-PNZ -P40584/23.00 - Turský Ján
01716/2023-PNZ -P40584/23.00
0,00 € Ján Turský Slovenský pozemkový fond
18. August 2023
Nájomná zmluva č. 01713/2023-PNZ -P40583/23.00 - Želmíra Záhorcová
01713/2023-PNZ -P40583/23.00
0,00 € Želmíra Záhorcová Slovenský pozemkový fond