Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00175/2023-PKZ -K40023/23.00 - Zoltán Jarábek, k.ú. Nána, obec Nána, okres Nové Zámky
00175/2023-PKZ -K40023/23.00
142,50 € Zoltán Jarábek Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00173/2023-PKZ -K40022/23.00 - Pavol Tuška, k.ú. Zlatná na Ostrove, obec Zlatná na Ostrove, okres Komárno
00173/2023-PKZ -K40022/23.00
4 978,40 € Pavol Tuška Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00155/2023-PKZ-K40020/23.00-Vladimír Buocik, k.ú.Trebostovo, okres Martin
00155/2023-PKZ -K40020/23.00
1 260,00 € Buocik Vladimír Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Lieskovec, okres Humenné
00437/2023-OV-0250061/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Ing. Mária Rothová, Ing. Ingrid Trčková, Gabriela Rothová - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00434/2023-PRZ0031/23-00
0,00 € Ing. Mária Rothová Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dodatok č. 00425/2022-PNZ -P40843/14.02- AGROPRODUKT SLOVAKIA a. s.
00425/2022-PNZ -P40843/14.02
0,00 € AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Hankovce, okres Humenné
00419/2023-OV-0250057/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Hubošovce, okres Sabinov
00399/2023-OV-0250055/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Plavnica, okres Stará Ľubovňa
00397/2023-OV-0250054/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, k.ú. Bajerovce, okres Sabinov
00390/2023-OV-0250052/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Kamenica nad Cirochou, okres Humenné
00536/2023-OV-0250071/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov z majetku SR do vlastníctva VÚC, k. ú. Pakostov, okres Humenné
00518/2023-OV-0250070/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj , (Správa a údržba ciest, PSK) Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Nižná Jablonka, okres Humenné
00515/2023-OV-0250069/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, k.ú. Kamienka, okres Humenné
00508/2023-OV-0250068/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Zuzana Filipovičová, Ján Kriška - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00489/2023-PRZ0033/23-00
0,00 € Filipovičová Zuzana Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Šalgovík, okres Prešov
00482/2023-OV-0250067/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00469/2023-PKZP-K40055/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Vlková, okres Kežmarok,
00469/2023-PKZP-K40055/23.00
3 459,44 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 00462/2023-PKZ -K40036/23.00 - Šotiková Juliana, Mgr., k. ú. Haniska, obec Haniska, okres Prešov
00462/2023-PKZ -K40036/23.00
25 096,89 € Šotiková Juliana, Mgr. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta Vráble, k.ú. Vráble, okres Nitra
00439/2023-OV-0250062/23-00
0,00 € Mesto Vráble Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Vislava, okres Stropkov
00610/2023-OV-0250076/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond