Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01334/2023-PKZP-K40150/23.00 - Obec Huncovce, k.ú. Huncovce, okres Kežmarok
01334/2023-PKZP-K40150/23.00
248,60 € Obec Huncovce Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v k. ú. Púchov, okres Púchov
01323/2023-OV-0250136/23-00
0,00 € Mesto Púchov Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č.01295/2021-PKZ -K40180/21.00-Oľga Kečková, k.ú.Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad
01295/2021-PKZ -K40180/21.00
1 319,74 € Kečková Oľga Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01160/2023-PKZO-K40009/23.00 - Obec Spišský Hrušov, k.ú. Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves
01160/2023-PKZO-K40009/23.00
0,00 € OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01143/2022 - PKZ- K40181/22.00, Mesto Vrbové, k.ú. Vrbové, okres Piešťany
01143/2022-PKZ -K40181/22.00
22 457,60 € Mesto Vrbové Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01007/2023-PKZ-K40095/23.00 - Dana Brnová, František Kurek, k.ú.Turčianska Štiavnička, okres Martin
01007/2023-PKZ -K40095/23.00
1 180,00 € Brnová Dana Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00976/2023-PKZP-K40116/23.00 - Peter Tököly, k.ú. Dedinky, okres Rožňava
00976/2023-PKZP-K40116/23.00
6 673,80 € Peter Tököly Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00968/2023-PKZP-K40114/23.00 - Petruška Igor RNDr. CSc., Petrušková Slavomíra RNDr., k.ú. Veľký Folkmar, obec Veľký Folkmar, okres Gelnica
00968/2023-PKZP-K40114/23.00
3 820,62 € Petruška Igor RNDr. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02055/2023-PKZP-K40126/23.00 - Obec Soľ, k.ú. Soľ, okres Vranov nad Topľou
02055/2023-PKZP-K40126/23.00
3 024,00 € ObecSoľ Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Boťany, okres Trebišov
02017/2023-OS-0140137/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01976/2022-PKZO-K40019/22.00 - Obec Tekovská Breznica, k.ú.Tekovská Breznica
01976/2022-PKZO-K40019/22.00
0,00 € Obec Tekovská Breznica Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01948/2021-PKZ -K40286/21.00 - Martin Kulich, Veronika Kulichová, k. ú. Tužina, okres Prievidza,
01948/2021-PKZ -K40286/21.00
9 028,80 € Veronika Kulichová Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01710/2023-PKZP-K40174/23.00 - Poľnohospodárske družstvo Badín , k.ú. Badín, okres Banská Bystrica
01710/2023-PKZP-K40174/23.00
48 080,36 € Poľnohospodárske družstvo Badín Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01673/2022-PKZ –K40249/22.00 - Nagy Tibor, k.ú. Malé Trakany, obec Malé Trakany, okres Trebišov
01673/2022-PKZ -K40249/22.00
2 754,00 € Nagy Tibor Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01610/2023-PKZ -K40140/23.00 - Kristína Sláviková, k.ú. Valaská
01610/2023-PKZ -K40140/23.00
3 147,21 € Sláviková Kristína Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01434/2023-PKZP-K40157/23.00; Monika Gamper, Michael Gamper; k.ú. Praznov
01434/2023-PKZP-K40157/23.00
535,50 € Monika Gamper Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02069/2023-PKZP-K40196/23.00 - Obec Hruštín, k.ú. Hruštín, okres Námestovo
02069/2023-PKZP-K40196/23.00
1 600,00 € Obec Hruštín Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Sečovce, okres Trebišov
01367/2023-OS-0140079/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02070/2023-PKZ -K40175/23.00 - Prešovský samosprávny kraj, k. ú. Solivar, obec Prešov, okres Prešov
02070/2023-PKZ -K40175/23.00
2 297,52 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02097/2023-PKZP-K40198/23.00 - Obec Liesek, k.ú. Liesek, okres Tvrdošín
02097/2023-PKZP-K40198/23.00
3 049,20 € Obec Liesek Slovenský pozemkový fond