Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2012
zmluva o dielo
CRZ: 01521/2011-E SPF-GR 0034/11.00
0,00 € STAV-MONT VRBOVÉ spol., s.r.o. Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení upratovacích a čistiacich služieb
CRZ: 00230/2012 - E SPF-ZH 0001/12.00
0,00 € Daniela Nociarová Slovenský pozemkový fond
16. Február 2012
dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
CRZ:00136/2012 - E SPF-GR 0007/09.01
0,00 € Blažena Darážová, rod. Nováková Slovenský pozemkový fond
29. Február 2012
zmluva o výpožičke
CRZ: 00010/2012 E SPF-ZV 0001/12.00
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenský pozemkový fond
1. Marec 2012
zmluva o zabezpečení upratovacích a čistiacich služieb
CRZ: 00541/2012-E SPF-RV 0001/12.00
0,00 € Vladimír Kelemen-KEDO Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00259/2012 - E SPF-GR 0002/12.00
0,00 € Ing. Marek Hrabina Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00262/2012 - E SPF GR 0003/12.00
0,00 € Andrej Hulala Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00263/2012 - E SPF-GR 0004/12.00
0,00 € Ján Imrovič Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00264/2012 - E SPF-GR 0005/12.00
0,00 € Ing. Miroslav Korínek Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 000265/2012 - E SPF - GR 0006/12.00
0,00 € Martina Kubešová Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00266/2012 - E SPF-GR 0007/12.00
0,00 € Milada Lásková Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00267/2012 - E SPF GR 0008/12.00
0,00 € Katarína Ježíková Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00268/2012 - SPF-GR 0009/12.00
0,00 € Mgr. Ivan Dobročáni Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00269/2012 - E SPF-GR 0010/12.00
0,00 € Alžbeta Verébová Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00386/2012 - E SPF-GR 0012/12.00
0,00 € ROXO spol., s.r.o. Slovenský pozemkový fond
8. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00259/2012 - E SPF - GR 0002/12.00
0,00 € Ing. Marek Hrabina Slovenský pozemkový fond
27. Marec 2012
deodatok č.2
01118/2012 E SPF - ZA 0001/09.02
0,00 € K.R.B. spol., s.r.o. Slovenský pozemkový fond
29. Marec 2012
Rámcová dohoda na dodávku hygienických potrieb
01009/2012 E-SPF-GR 0014/12.00
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., (ŠEVT a.s.) Slovenský pozemkový fond
4. Apríl 2012
zmluva o zabezpečení upratovacích a čistiacich služieb
CRZ: 00993/2012-E SPF-BB 0001/12.00
0,00 € kampa servis s.r.o. Slovenský pozemkový fond
28. Máj 2012
Rámcova zmluva o spolupráci
CRZ:01397/2012 - E SPF - GR 0015/12.00
0,00 € Slovak Telekom a.s. Slovenský pozemkový fond