Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2016
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva č. 04058/2015-PKZP-A40011/15.00 - NDS, a.s., k.ú. Podunajské Biskupice
04058/2015-PKZP-A40011/15.00
11 513 648,29 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č.40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
03712/2022-ERT0000/22-00
5 000 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenský pozemkový fond
25. Apríl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00945/2022-PKZP-K40109/22.00 - Valaliky Industrial Park, s. r. o., k. ú. Valaliky
00945/2022-PKZP-K40109/22.00
4 880 042,69 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
14. Jún 2022
Dodatok č. 01651/2022-PKZP-K40109/22.01 ku Zmluve o prevode vlastníctva č. 00945/2022-PKZP-K40109/22.00 - Valaliky Industrial Park, s. r. o., k. ú. Valaliky, okres Košice-okolie
01651/2022-PKZP-K40109/22.01
4 832 002,26 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
14. Jún 2022
Dodatok č. 01651/2022-PKZP-K40109/22.01 ku Zmluve o prevode vlastníctva č. 00945/2022-PKZP-K40109/22.00 - Valaliky Industrial Park, s. r. o., k. ú. Valaliky, okres Košice-okolie
01651/2022-PKZP-K40109/22.01
4 832 002,26 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
9. Január 2017
Kúpna zmluva č.03237/2016-PKZ -K40694/16.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
03237/2016-PKZ -K40694/16.00
4 801 871,14 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Január 2020
Zmluva o prevode finančných prostriedkov
00083/2020-ERT0000/20-00
4 500 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenský pozemkový fond
3. August 2016
Kúpna zmluva č. 02699/2015-PKZ -K40470/15.00, k.ú. Podunajské Biskupice
02699/2015-PKZ -K40470/15.00
3 745 574,78 € Slovenský pozemkový fond NDS, a.s. Bratislava
2. Október 2015
Zmluva o budúcej ZOPV č. 03077/2015-PKZP-A40005/15.00 - MH Invest, s.r.o., k.ú. Dražovce.
03077/2015-PKZP-A40005/15.00
3 743 368,58 € Slovenský pozemkový fond MH Invest, s.r.o.
14. December 2015
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností k.ú. Dražovce
05146/2015-PKZP-K40170/15.00
3 738 120,97 € Slovenský pozemkový fond MH Invest, s.r.o.
9. September 2016
ZoB kúpnej zmluve č.2087/2016-PKZ-A40009/16 (k.ú. Most pri Bratislave)- NDS a.s.
02087/2016-PKZ -A40009/16.00
3 714 292,68 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14. Jún 2018
Kúpna zmluva č.03751/2017-PKZ-K40675/17.00 - NDS, a.s., k. ú. Most pri Bratislave, okres Senec
03751/2017-PKZ -K40675/17.00
3 696 752,09 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. September 2016
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva č. 04050/2015-PKZP-A40010/15.00 - NDS,a.s., k.ú. Podunajské Biskupice
04050/2015-PKZP-A40010/15.00
3 646 290,90 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Október 2015
Zmluva o bud. zmluve o prevode vl. č.03177/2015-PKZP-A40007/15.00 - MH Invest,s.r.o. - k.ú. Lužianky
03177/2015-PKZP-A40007/15.00
3 298 320,35 € Slovenský pozemkový fond MH Invest, s.r.o.
16. Február 2016
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03608/2015-PKZP-K40121/15.00 - NDS, a.s., k.ú. Svätý Jur
03608/2015-PKZP-K40121/15.00
3 270 997,75 € Slovenský pozemkový fond NDS, a.s. Bratislava
1. August 2016
Dodatok ku Zmluve o prevode č. 03608/2015-PKZP-K40121/15.00 - NDS, a.s.
01307/2016-PKZP-K40121/15.01
3 146 465,76 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14. December 2015
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností k.ú. Lužianky
05087/2015-PKZP-K40167/15.00
3 102 661,28 € Slovenský pozemkový fond MH Invest, s.r.o.
22. Máj 2015
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01813/2015-PKZP-K40060/15.00 - VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. (NV-SPF)
01813/2015-PKZP-K40060/15.00
3 028 578,02 € Slovenský pozemkový fond VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
22. Máj 2015
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01813/2015-PKZP-K40060/15.00 - VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. (NV-SPF)
01813/2015-PKZP-K40060/15.00
3 028 578,02 € Slovenský pozemkový fond VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
16. Január 2018
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03033/2017-PKZP-K40257/17.00 - NDS, a.s., k. ú. Podunajské Biskupice
03033/2017-PKZP-K40257/17.00
2 884 752,94 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.