Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
01174/2023-OST0004/23-00
42 122,50 € Anton Semančík Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Dolná Mariková, okres Považská Bystrica
01030/2023-OV-0250105/23-00
0,00 € Obec Dolná Mariková Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľnosti vo vlastníctve SR v k.ú. Zbyňov, okres Žilina
01478/2023-OS-0140093/23-00
0,00 € Slovenská správa ciest, Investičná výstavba s správa ciest Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02553/2022-PKZP-K40267/22.00 - Ministerstvo obrany SR, k. ú. Kubrá, okres Trenčín
02553/2022-PKZP-K40267/22.00
56 684,90 € Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dodatok č. 00777/2023-PKZP-K40208/19.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01375/2019-PKZP-K40208/19.00 - Mgr. Daniela Ďuranová, k. ú. Mútne, okres Námestovo
00777/2023-PKZP-K40208/19.01
417,27 € Ďuranová Daniela, Mgr. Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dodatok č. 00749/2023-PKZP-K40358/19.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02266/2019-PKZP-K40358/19.00 - Mária Matejasová - k. ú. Mútne, okres Námestovo
00749/2023-PKZP-K40358/19.01
707,28 € Mária Matejasová Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č.03291/2022-PKZT-T40086/22.00 - NDS,a.s. - investor, VSD,a.s. - opávnený z VB, k.ú. bertotovce, okr. Prešov
03291/2022-PKZT-T40086/22.00
265,55 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Vladimír Spišák / BL 844PD
01114/2023-ERV0012/23-00
0,00 € Mgr. Vladimír Spišák Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Vladimír Spišák / BL 440CK
01115/2023-ERV0013/23-00
0,00 € Mgr. Vladimír Spišák Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Ing. Mária Kucharovicová / BL 262NN
01562/2023-ERV0023/23-00
0,00 € Ing. Mária Kucharovicová Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Katarína Žiaková / BL 612IJ
01565/2023-ERV0024/23-00
0,00 € Mgr. Katarína Žiaková Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Michal Koumba / BL 447KM
01596/2023-ERV0028/23-00
0,00 € Mgr. Michal Koumba Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Mgr. Vladimír Spišák / BL 599KK
01111/2023-ERV0011/23-00
0,00 € Mgr. Vladimír Spišák Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Ing. Peter Igaz / BL 262NN
01597/2023-ERV0029/23-00
0,00 € Ing. Peter Igaz Slovenský pozemkový fond
24. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla / Ing. Peter Igaz / BL 825NK
01598/2023-ERV0030/23-00
0,00 € Ing. Peter Igaz Slovenský pozemkový fond
23. Máj 2023
Dodatok č. 01724/2023-PKZO-B40004/23.01k zmluve o zriadení vecného bremena č. 00131/2023-PKZO-B40004/23.00, k. ú. Bánovce nad Bebravou
01724/2023-PKZO-B40004/23.01
1 187,50 € SA investments a.s. Slovenský pozemkový fond
23. Máj 2023
Dodatok č. 01738/2023-PKZO-B40203/22.01 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 03809/2022-PKZO-B40203/22.00
01738/2023-PKZO-B40203/22.01
101,25 € Ing. Kristína Martinková Slovenský pozemkový fond
23. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01184/2023-PKZO-K40010/23.00 - Obec Častkovce, k. ú. Obec Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom
01184/2023-PKZO-K40010/23.00
0,00 € Obec Častkovce Slovenský pozemkový fond
23. Máj 2023
Zmluva o dielo / Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r. s. p.
01287/2023-EPR0003/23-00
0,00 € Stavebný sociálny podnik s. r. o. - r. s. p. Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01400/2023-PKZO-B40048/23.00 Brantner Nova, s.r.o., k.ú. Spišská Nová Ves
01400/2023-PKZO-B40048/23.00
3 170,00 € BRANTNER NOVA, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond