Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01871/2024-PKZO-B40245/24.00 TP partners, s.r.o. (platiteľ) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ako oprávnený)
01871/2024-PKZO-B40245/24.00
112,34 € PT partners Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01999/2024-PKZO-B40255/24.00, AGROTEC Slovensko s.r.o., k. ú. Sučany
01999/2024-PKZO-B40255/24.00
100,00 € AGROTEC Slovensko s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Dodatok č. 02429/2024-PKZO-B40102/22.01 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 02540/2022-PKZO-B40102/22.00
02429/2024-PKZO-B40102/22.01
350,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02452/2024-PKZO-B40302/24.00, MARKAT s.r.o., k.ú. Čápor
02452/2024-PKZO-B40302/24.00
542,52 € MARKAT s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01274/2024-PKZO-B40181/24.00, Ing. Katarína Belková, k. ú. Oščadnica
01274/2024-PKZO-B40181/24.00
433,50 € Ing. Katarína Belková Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01670/2024-PKZO-B40220/24.00, Aleš Šebík, k.ú. Černík
01670/2024-PKZO-B40220/24.00
100,00 € Aleš Šebík Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01690/2024-PKZO-B40227/24.00, Castorpollux, s.r.o. a spol., k. ú. Bojnice
01690/2024-PKZO-B40227/24.00
280,00 € Castor & Pollux, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01653/2024-PKZO-B40216/24.00, Jaroslav Mikláš a Adriána Miklášová, k. ú. Stará Turá
01653/2024-PKZO-B40216/24.00
100,00 € Jaroslav Mikláš Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01635/2024-PKZO-B40212/24.00, Radoslav Gono, k. ú. Bystričany
01635/2024-PKZO-B40212/24.00
100,00 € Radoslav Gono Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01879/2024-PKZO-B40244/24.00, Best Apartments s.r.o., k. ú. Staré Mesto
01879/2024-PKZO-B40244/24.00
1 471,57 € Best Apartments s.r.o. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01709/2024-PKZO-B40228/24.00, Mgr. Boris Bača, k.ú. Žarnovica
01709/2024-PKZO-B40228/24.00
252,08 € Bača Boris Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01825/2024-PKZO-B40240/24.00, Jaroslav Čikel a spol., k. ú. Tesáre nad Žitavou
01825/2024-PKZO-B40240/24.00
1 063,12 € Jaroslav Čikel Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01908/2024-PKZO-B40249/24.00 , MUDr. Terézia Záturecká a manžel, Mgr. Katarína Gernicová a manžel , k.ú. Brezno
01908/2024-PKZO-B40249/24.00
100,00 € Terézia Záturecká Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01583/2024-PKZT-T40110/24.00 - VSD, a.s., k.u. Kobyly
01583/2024-PKZT-T40110/24.00
100,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení VB (NV), ZsDis, k.ú. Veľké Šenkvice
02356/2024-PKZO-B40291/24.00
201,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Dodatok č. 02363/2024-PKZO- B40065/24.01 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 00515/2024-PKZO-B40065/24.00 - Východoslovenská distribučná, a.s., k.ú. Stará Lesná
02363/2024-PKZO-B40065/24.01
3 202,80 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01566/2024-PKZO-B40206/24.00 - VSD, a.s., k,ú. Kobyly, okr. Bardejov
01566/2024-PKZO-B40206/24.00
100,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 02031/2024-PKZT-T40132/24.00 - NDS, a.s., k.ú. Velký Šariš
02031/2024-PKZT-T40132/24.00
289,08 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02365/2024-PKZO-B40292/24.00 - Východoslovenská distribučná, a.s., k.ú. Malý Šariš
02365/2024-PKZO-B40292/24.00
100,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenský pozemkový fond
25. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 02030/2024-PKZT-T40131/24.00 - NDS, a.s., k.ú. Velký Šariš
02030/2024-PKZT-T40131/24.00
466,29 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond