Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02213/2024-PKZO-B40275/24.00, Michal Považan, k. ú. Turčiansky Michal
02213/2024-PKZO-B40275/24.00
646,64 € Michal Považan Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02455/2024-PKZO-B40303/24.00, Mgr. Martin Výskok a Ing. Jana Výskoková, k. ú. Bojnice
02455/2024-PKZO-B40303/24.00
400,04 € Mgr. Martin Výskok Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02604/2024-PKZO-B40318/24.00, Peter Bombjak, k. ú. Lokca
02604/2024-PKZO-B40318/24.00
534,30 € Peter Bombjak Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01777/2024-PKZO-B40236/24.00, Ing. Michal Hedera a MUDr. Mára Hederová,k. ú. Turčianske Kľačany
01777/2024-PKZO-B40236/24.00
271,26 € Ing. Michal Hedera Slovenský pozemkový fond
19. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02340/2024-PKZO-B40288/24.00, Ľubomír Balušík, k. ú. Handlová
02340/2024-PKZO-B40288/24.00
730,00 € Ľubomír Balušík Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Dodatok č. 01943/2024-PNZ -P40866/14.04 P40866/14.00 - VJARSPOL, s. r. o.
01943/2024-PNZ -P40866/14.04
0,00 € VJARSPOL, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Dodatok č. 01805/2024-PNZ -P40384/22.02 - AGROK, spol. s r. o.
01805/2024-PNZ -P40384/22.02
0,00 € AGROK, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného zo zákona č. 02519/2024-PKZO-B40146/24.00 - NDS, a.s., k.ú. Čadca
02519/2024-PKZT-T40146/24.00
223,08 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02208/2024-PNZ -P40586/24.00 - AGROSPOL Hradová, spol. s r.o. Tisovec
02208/2024-PNZ -P40586/24.00
0,00 € AGROSPOL Hradová, spol. s r.o. Tisovec Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02248/2024-PNZ -P40569/24.00- Efemer s.r.o.
02248/2024-PNZ -P40569/24.00
0,00 € Efemer s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02127/2024-PNZ -P40552/24.00 - CORPOREX, spol. s r. o.
02127/2024-PNZ -P40552/24.00
0,00 € CORPOREX , spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01880/2024-PNZ -P40491/24.00 - AGROMAČAJ a. s.
01880/2024-PNZ -P40491/24.00
0,00 € AGROMAČAJ a.s. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02674/2023-PNZ -P40598/23.00 - AGROS-Červenica, s.r.o.
02674/2023-PNZ -P40598/23.00
0,00 € AGROS-Červenica, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 02373/2024-PNZ -P40912/23.00 - AGRO-LENT s.r.o.
02373/2024-PNZ -P40912/23.00
0,00 € AGRO-LENT, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02056/2024- PKZO-B40260/24.00, Bc. Peter Lukáč a manželka, k.ú. Pukanec
02056/2024-PKZO-B40260/24.00
100,00 € Peter Lukáč Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01569/2024-PNZ -P40410/24.00 - AGROTRIA s.r.o.
01569/2024-PNZ -P40410/24.00
0,00 € AGROTRIA s.r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Dohoda o urovnaní č. 02066/2024-PNZ -P43226/98.05 - CORPOREX , spol. s r.o
02066/2024-PNZ -P43226/98.05
0,00 € CORPOREX , spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01308/2024-PNZ -P40336/24.00 - Legumen, v.o.s.
01308/2024-PNZ -P40336/24.00
0,00 € Legumen, v.o.s. Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č.01885/2024-PNZ-P40192/24.00 - Pavol Rajchman, SHR
01885/2024-PNZ -P40192/24.00
0,00 € Pavol Rajchman Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 00582/2024-PNZ -P40652/23.00 - FARMA-BUKOVINA, s.r.o.
00582/2024-PNZ -P40652/23.00
0,00 € FARMA-BUKOVINA, s.r.o. Slovenský pozemkový fond