Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02149/2023-PKZO-B40121/23.00, Mgr Michal Kubala a Ing. Nina Kubalová, k. ú. Lubina
02149/2023-PKZO-B40121/23.00
100,00 € Michal Kubala Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dohoda č. 02207/2023-PNZ -P40266/11.02 o ukončení zmluvy o výpožičke č. PNZ-P40266/11.00- ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, OBČIANSKE ZDRUŽENIE TNC
02207/2023-PNZ -P40266/11.02
0,00 € ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, OBČIANSKE ZDRUŽENIE TNC Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Nájomná zmluva č. 02217/2023-PNZ -P40795/23.00- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
02217/2023-PNZ -P40795/23.00
0,00 € Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 02415/2023-PKZ -K40164/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Čaňa, okres Košice - okolie
02415/2023-PKZ -K40164/23.00
66 433,90 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 02424/2023-PKZ -K40162/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Čaňa, okres Košice - okolie
02424/2023-PKZ -K40162/23.00
59 204,08 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva č. 02878/2023-PKZP-K40265/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Geča, obec Geča, okres Košice-okolie
02878/2023-PKZP-K40265/23.00
2 660 033,18 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 02523/2023-PKZ -K40171/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Haniska, okres Košice - okolie
02523/2023-PKZ -K40171/23.00
35 210,50 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02467/2023-PKZP-K40237/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Haniska, okres Košice - okolie
02467/2023-PKZP-K40237/23.00
2 326,17 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva č. 02461/2023-PKZP-K40236/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Šaca, okres Košice II
02461/2023-PKZP-K40236/23.00
6 234,20 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 02457/2023-PKZ -K40208/23.00 - Valaliky Industrial Park, s.r.o., k.ú. Barca, okres Košice IV
02457/2023-PKZ -K40208/23.00
84 561,46 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 03353/2022-PKZ-K40419/22.00 - Style4Life, s.r.o., k.ú. Dedinka pri Dunaji, okres Senec
03353/2022-PKZ -K40419/22.00
290 600,00 € Style4Life, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla VW T-Roc BT 673BR - Marián Kuchárek
03306/2023-ERV0053/23-00
0,00 € Marián Kuchárek Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00319/2023-PKZP-K40038/23.00- ŽP EKO QELET a.s., k.ú. Topoľčany, okres Topoľčany
00319/2023-PKZP-K40038/23.00
22 061,60 € ŽP EKO QELET a.s. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 00728/2023-PKZ -K40066/23.00, kupujúci: Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín , k.ú. Lančár, okres Piešťany
00728/2023-PKZ -K40066/23.00
15 705,00 € Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dodatok č. 00645/2023-PKZ -K40027/21.01 ku Kúpnej zmluve č. 00240/2021-PKZ-K40027/21.00 - Obec Čaradice, k. ú. Čaradice, okres Zlaté Moravce
00645/2023-PKZ -K40027/21.01
1 772,10 € Obec Čaradice Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00575/2023-PKZP-K40065/23.00 - Cassovar Business Center II, a.s., k.ú. Huštáky
00575/2023-PKZP-K40065/23.00
13 114,28 € Cassovar business center II a.s. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 0004112023-PKZP-K4004523.00 - ITOSS, s.r.o., k.ú. Kňažia, okres Dolný Kubín
00411/2023-PKZP-K40045/23.00
9 902,68 € ITOSS, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 00334/2023-PKZ -K40029/23.00 - ŽP EKO QELET a. s., k.ú. Topoľčany, okres Topoľčany, SR
00334/2023-PKZ -K40029/23.00
10 575,40 € ŽP EKO QELET a.s. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 03351/2016-PKZ-K40708/16.00 - FYZOKOL, s.r.o., k.ú. Čierny Brod, okres Galanta
03351/2016-PKZ -K40708/16.00
213 370,00 € FYZOKOL S.R.O. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dodatok č. 02514/2023-PKZP-K40345/22.01 - Thermoplastik s.r.o. k. ú. Poriadie, okres Myjava,
02514/2023-PKZP-K40345/22.01
15 416,98 € Thermoplastik, s r.o. Slovenský pozemkový fond