Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00478/2024-PKZO-B40057/24.00, MUDr. Jana Stránská, k.ú. Svätý Anton
00478/2024-PKZO-B40057/24.00
1 480,00 € MUDr. Jana Stránská Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00644/2024-PKZO-B40084/24.00, Michal Vajda a Ľubica Vajdová, k. ú. Nitrianske Rudno
00644/2024-PKZO-B40084/24.00
167,14 € Michal Vajda Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00802/2024-PKZO-B40124/24.00 - VVS, a.s., k.u. Šarišské Michaľany
00802/2024-PKZO-B40124/24.00
748,02 € Olšovský Jozef Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00908/2024-PKZO-B40029/24.00, Alpha SK spol.s .r.o., k. ú. Nivy
00908/2024-PKZO-B40029/24.00
411,41 € Alpha SK spol. s.r.o. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01302/2024-PKZT-T40086/24.00 - NDS, a.s., k.ú. P.Bystrica
01302/2024-PKZT-T40086/24.00
462,81 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01301/2024-PKZT-T40085/24.00 - NDS, a.s. , PVS, a.s., k.ú. Považská Bystrica
01301/2024-PKZT-T40085/24.00
632,16 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01299/2024-PKZT-T40084/24.00 - NDS, k.ú. P.Bystrica
01299/2024-PKZT-T40084/24.00
691,47 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01189/2024-PKZO-B40170/24.00 Sedlák Jakub, Mgr., k.ú. Jakubovany, okres Sabinov
01189/2024-PKZO-B40170/24.00
482,24 € Sedlák Jakub, Mgr. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01155/2024-PKZO-B40168/24.00 WAGON TRADING spol. s r.o.
01155/2024-PKZO-B40168/24.00
110,97 € WAGON TRADING spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01142/2024-PKZT- T40072/24.00 - NDS, a.s., k.ú. Mýtna
01142/2024-PKZT-T40072/24.00
452,50 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01141/2024-PKZT- T40071/24.00 - NDS, a.s., k.ú. Mýtna
01141/2024-PKZT-T40071/24.00
479,50 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 01078/2024-PKZT-T40067/24.00 - VVS, a,s., k.ú. Šarišské Michaľany
01078/2024-PKZT-T40067/24.00
974,63 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00934/2024-PKZO-B40142/24.00, Ing. Štefan Bondra a Mgr. Denisa Bondrová, k. ú. Krasňany
00934/2024-PKZO-B40142/24.00
100,00 € Ing. Štefan Bondra Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00929/2024-PKZO-B40139/24.00, Janka Delinčáková a Peter Delinčák, k. ú. Staškov
00929/2024-PKZO-B40139/24.00
100,00 € Janka Deličáková Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena 00924/2024-PKZO-B40137/24.00, Ing. Ivan Kubík a Soňa Kubíková, k. ú. Vrbové
00924/2024-PKZO-B40137/24.00
100,00 € Ing. Ivan Kubík Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Dodatok č. 01444/2024-PKZO-B40293/23.01 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 04087/2023-PKZO-B40293/23.00 Onderčin Marián, k.ú. Belá nad Cirochou, okres Snina
01444/2024-PKZO-B40293/23.01
460,20 € Onderčin Marián Slovenský pozemkový fond
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01358/2024-PKZO-B40188/24.00, Forvin SK s.r.o., k.ú. Veľký Krtíš
01358/2024-PKZO-B40188/24.00
100,00 € Forvin SK s.r.o. Slovenský pozemkový fond
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01215/2024-PKZO-B40177/24.00, Obec Jasová, k.ú. Jasová
01215/2024-PKZO-B40177/24.00
100,00 € Obec Jasová Slovenský pozemkový fond
19. Apríl 2024
Dodatok č. 01412/2024-PKZO-B40015/23.02 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 00665/2023-PKZO-B40015/23.00
01412/2024-PKZO-B40015/23.02
100,00 € Ing. Pál Farkas a spol. Slovenský pozemkový fond
18. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu v k.ú. Pastovce, okres Levice
00852/2024-OS-0140030/24.00
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Slovenský pozemkový fond