Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Vysoká, okres Sabinov
00014/2023-OV-0250004/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Udavské, okres Humenné
00081/2023-OV-0250015/23-00
0,00 € Obec Udavské Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta Svätý Jur, okres Pezinok
00076/2023-OV-0250014/23-00
0,00 € Mesto Svätý Jur Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Dodatok č. 00047/2023-PKZ-K40198/22.01 ku kúpnej zmluve č. 01312/2022-PKZ-K40198/22.00, Korec Peter, k.ú. Šintava, okres Galanta
00047/2023-PKZ -K40198/22.01
2 855,54 € Korec Peter Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva nehnuteľností z majetku SR do vlastníctva obcí v k. ú. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany
00043/2023-OV-0250011/23-00
0,00 € Obec Dvorany nad Nitrou Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Hostie, k.ú. Hostie, okres Zlaté Moravce
00025/2023-OV-0250006/23-00
0,00 € Obec Hostie Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Rabča v k.ú. Rabča, okres Námestovo
00195/2023-OV-0250024/23-00
0,00 € Obec Rabča Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvorili verejný majetok v k.ú. Horelica a k.ú. Čadca, okres Čadca
00182/2023-OV-0250023/23-00
0,00 € Mesto Čadca Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Dyčka, okres Nitra
00172/2023-OV-0250022/23-00
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemku pod stavbou z majetku SR do vlastníctva obce Tŕnie, k.ú. Kašova Lehôtka, okres Zvolen
00167/2023-OV-0250021/23-00
0,00 € Obec Tŕnie Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Obce Vyšný Komárnik v k.ú. Vyšný Komárnik, okres Svidník
00163/2023-OV-0250020/23-00
0,00 € Obec Vyšný Komárnik Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Dodatok č. 00147/2023-PKZP-K40058/22.01 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Zamarovce, okres Trenčín
00147/2023-PKZP-K40058/22.01
101 843,57 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Župkov v k.ú. Župkov, okres Žarnovica
00122/2023-OV-0250019/23-00
0,00 € Obec Župkov Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Vysočany, k. ú. Vysočany, okres Bánovce nad Bebravou
00101/2023-OV-0250018/23-00
0,00 € Obec Vysočany Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
00551/2023-IT0004/23-00
0,00 € GeoServices, s. r. o. Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k.ú. Jasenová - Dušan Remko
00384/2023-DR-0080003/23-00
0,00 € Dušan Remko Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, v k. ú. Handlová, okres Prievidza
00360/2023-OV-0250048/23-00
0,00 € Mesto Handlová Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 00355/2022-PKZ -K40047/22.00 - Pavol Gajdošík, k.ú. Podbrezová
00355/2022-PKZ -K40047/22.00
13 224,00 € Gajdošík Pavol Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Vráble, okres Nitra
00312/2023-OV-0250043/23-00
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
24. Marec 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce v k.ú. Obeckov, okres Veľký Krtíš
00249/2023-OV-0250033/23-00
0,00 € Obec Obeckov Slovenský pozemkový fond