Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 382/2023
382/2023
56 580 720,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 383/2023
383/2023
34 335 000,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 381/2023
381/2023
27 227 160,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 916/2023
916/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levoča a.s.
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1070/2023
1070/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.,
13. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 1985/2017/MAJ
1332/2023
1 340 000,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Máj 2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 21NSP2000418 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 21NSP2000418 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
951 408,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
25. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AXT8-333/2021
Doplnená
470 095,41 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AXT1-335/2021
Doplnená
444 176,34 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AUP5-332/2021
Doplnená
413 627,27 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BFF6-444/2022
Doplnená
352 174,20 € Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BFI1-550/2022
Doplnená
340 072,86 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BFG2-547/2022
Doplnená
335 572,40 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BFG1-548/2022
Doplnená
314 245,80 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BFH7-438/2022
Doplnená
255 550,28 € Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BKY8-92/2022
Doplnená
346 215,90 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AXT9-334/2021
Doplnená
288 517,12 € Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Jún 2023
Zmluva č.4600007428/PN/2023 na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Zvolen
292/2023
234 945,48 € AGEL Clinic s.r.o Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložnho práva na hnuteľné veci č. 1080/2023
1080/2023
210 384,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Apríl 2021
Rámcová dohoda
56/2021
199 155,60 € Nemocnica AGEL košice - Šaca a.s. Detská fakultná nemocnica Košice