Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N007/2023
2 097,30 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Univerzita J. Selyeho
28. November 2022
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME 277/2022
Z_277_2022
2 000,00 € Štátna filharmónia Košice Nemocnica Agel Košice- Šaca
6. December 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-342/2023
2 000,00 € Štátna filharmónia Košice Nemocnica Agel Košice- Šaca a.s.
14. December 2021
Darovacia zmluva
2021/85-015
1 950,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
5. September 2022
Darovacia zmluva
2022/14-009
1 942,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3377/2022
1 916,17 € TRIGON PLUS s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
16. Apríl 2018
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000115 za rok 2017
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000115 za rok 2017
1 913,97 € AGEL Clinic s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. December 2022
Darovacia zmluva
982022
1 871,36 € Nadácia Agel "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
23. Január 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2023
1 800,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
16. Január 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
15/2024
1 800,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a. s.
28. December 2023
Dodatok č. 32 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
326/2023/TnUAD
1 754,33 € Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
18/2020
Doplnená
1 710,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Levice
4. Január 2023
Dar - počítače HP a obrazovky HP
Zmluva č. 2/2023/CSSJah
1 500,00 € AGEL Rádiológia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3697/2022
1 343,82 € PROMOS s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
29. November 2023
Podnájomná zmluva č. 51/2023-DK o nájme nebytových priestorov podľa zák.č.116/1990 Zb. uzavretá na dobu určitú
51/2023-DK
1 238,40 € Správa mestského majetku, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s
13. Október 2021
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 541/2021
1 200,00 € Nemocnica AGEL Levice, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23/2023
1 123,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Skalica
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
642
1 120,00 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Nitra
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3658/2022
1 109,54 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3047/2022
1 103,87 € Medtronic Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.