Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
0,00 € Obec Nižné Ružbachy AQUA - EKO, a.s.
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s podružnou dodávkou médií č. 006/2023
ZM-106-2023
450,00 € Mestské kultúrne stredisko Konsenzus s.r.o.
4. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104329/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jastrabá
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3252023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3262023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Maria Katarzyna Las
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
PR_12M_50069
27,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dolný Kubín
4. December 2023
dohoda o finančnom vysporiadaní
1455/11/2023/TV
2 148,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129005
0,00 € Mesto Nová Dubnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
HM100/2023
16,60 € Štefan Pecha Obec Valaliky
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € SPP a.s. Bratislava Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
HM102/2023
0,00 € Matúš Podracký Obec Valaliky
4. December 2023
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2023/001176-2
1 635,00 € Andrej Hronec Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2196/AJ00/2023
351 293 151,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424881
236
6 710,00 € Union poisťovňa, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
5151154480
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Tekovská hvezdáreň v Leviciach
4. December 2023
Záložná zmluva č. 800/478/2023
800/478/2023/ZZ
785 759,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Dodatok č. 48 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
360/2023
1 125 530,02 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
4. December 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo
0,00 € DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Obec Horná Mičiná
4. December 2023
Darovacia zmluva č. 70/11/2023
00013/2023-452/12/19
46,96 € Mondi SCP, a.s. Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/ZA1017
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Materská škola, Horný Vadičov 515