Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02658
24-132-02658
20 000,00 € Dr. HORÁK spol. s r.o. Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02776
24-132-02776
2 000,00 € LUCIDUS TONALIS Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-136-02647
24-136-02647
3 000,00 € doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-156-02571
24-156-02571
4 000,00 € Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-156-02793
24-156-02793
8 000,00 € PhDr. Milan Richter - MILANIUM Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
527/2024
200,00 € Mesto Skalica ALEX A SEBASTÁN n.f. Skalica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
529/2024
1 250,00 € Mesto Skalica Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - Združenie záhradkárov a chatárov - SKALA
129/2024
500,00 € Mesto Púchov Združenie záhradkárov a chatárov - SKALA
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ Nosičan
130/2024
800,00 € Mesto Púchov OZ Nosičan
21. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000101
187,90 € Marianum MUDr. Eva Unčovská
21. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000102
232,10 € Marianum Ing. Marián Šebők
21. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2100000044
232,10 € Marianum Viera Danišová
21. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001311
187,90 € Marianum Juraj Lacko
21. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001349
232,10 € Marianum Jaroslav Sýkora
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11410/1
160,00 € Čierna Helena, doc.Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11504/1
506,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov
-CRZ-
0,00 € Základná škola
21. Máj 2024
Rámcová dohoda č. ZNM-85-12/2024_Mrazené potraviny
ZNM-85-12/2024
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
2/2024
0,00 € Hilti Slovakia spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
21. Máj 2024
Rámcová dohoda
690/2023
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.