Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313788_Z
502,68 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/185/2023
518,40 € VPS-V. Tatry, s.r.o. Martin Halčin
5. December 2023
Rámcová dohoda
Z202313863_Z
14 993,74 € Ticket Service, s.r.o. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
5. December 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117836
100,00 € Vicianová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy
05/2023
600,00 € Obec Vyšné Ružbachy Rímskokatolícky farský úrad Vyšné Ružbachy
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
3380/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/2023/DSSOS
Zmluva č. 17/2023/DSSOS
11 664,00 € Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč
5. December 2023
zmluva o príspevku OÚ COOP Mikuláš
zmluva o príspevku OÚ COOP Mikuláš
80,00 € COOP Jednota Krupina, spotrebne družstvo Obec Pružina
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
30/23
2 500,00 € IDEA Space, s.r.o. Základná škola Malá Ida
5. December 2023
Zmluva
273/2023/UCM_LZ
90,00 € Radim Bačuvčik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
5. December 2023
Kúpna zmluva - Náhradné diely na autobusy a trolejbusy MHD 2023
DPMP 41/2023
0,00 € ZLINER, s.r.o. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
5. December 2023
1529/2023
1529/2023
50,00 € Ing. Róbert Kovács Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
43-2023-ŠDaJ-S
26 600,00 € Hell Bounds, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 2023025
141/9334/2023
123,00 € Fridecká Jana, Ing. Obec Veľká Lomnica
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01330-Z
SPO-V03-01330-Z
19 000,00 € Ing. Karolína Bortáková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
1518/2023
1518/2023
50,00 € Ing. František Štulajter, CSc. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1519/2023
1519/2023
50,00 € Ing. Katarína Magdechová, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Memorandum o porozumení
16./2023/UCM
0,00 € Applied Science Private University Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
Dodatok č.2
30092008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Kostolné
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
2-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra* ANTE Slovakia s.r.o.