Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000939
0,00 € RSR Equipments SK, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2035530
480,00 € MLK TRADE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2123102
150,00 € Strížencová Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122980
200,00 € Horňáčiková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122980
200,00 € Horňáčiková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084156
150,00 € Červenka Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2035439
0,00 € Peter Martiš - PM Production Rozhlas a televízia Slovenska
18. Jún 2024
Licenčná zmluva
ZM2035256
312,66 € Rozhlas a televízia Slovenska MZV a EZ SR
18. Jún 2024
Dodatok č. 1/2024
NZ_468/2024
45,78 € Okša Peter Mesto Topolčany
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
75/2024
1 400,00 € Ing. Erika Žilkayová Mestské kultúrne stredisko Levice
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
NZC_010/2024
60,00 € Kollárovič Ján Mesto Galanta
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
NZC_007/2024
30,00 € Hlavatý Róbert Mesto Galanta
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
NZC_005/2024
60,00 € Ochodnická Marta Mesto Galanta
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
NZC_004/2024
60,00 € Bobálová Jana Mesto Galanta
18. Jún 2024
Nájomná zmluva
NZC_001/2024
30,00 € Poláková Libuša Mesto Galanta
18. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 574/2014
Dod JS 574 2014
20,00 € Jaroslav Staňo Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
18. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 483/2018
Dod JS 483 2018
20,00 € Jaroslav Staňo Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
18. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 240/2018
Dod AG 240 2018
40,00 € Anna Gombárová Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
18. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 422/2018
Dod MC 422 2018
20,00 € Mária Čepáková Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
18. Jún 2024
Dodatok č. 3 - Špaňo Mário
3-/2024
129,52 € Špaňo Obec Sebedražie