Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra ZŠ s MŠ Vlčkovce
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 1517 na prenájom hrobového miesta
CIN_091/2022
12,50 € Molnárová Zuzana Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2280 na prenájom hrobového miesta
CIN_094/2022
12,50 € Bystrianská Anna Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
046/2022
0,00 € Stueller Marek Piešťany MsKS
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP
-CRZ-
0,00 € Obec Veľký Lapáš
25.
Jún
2022
24/2022, Názov: Zmluva o spolupráci č. 01/2022 - FSk KAMENEC, člen Vrabec, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
01/2022
140,00 € FSk KAMENEC, člen Vrabec, o.z. Obec Machulince
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. Z20225336_Z
OK/0672/2022
420,00 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. Z20225334_Z
OK/0673/2022
300,00 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
25.
Jún
2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
394/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva č. 22/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
839/2022
0,00 € Mesto Trenčín fyzická osoba
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Podarujme radosť
268/2022
4 200,00 € Mesto Hlohovec Podarujme radosť
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6609
365/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Lýdia Ondrejková
25.
Jún
2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6610
366/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Rudolfína Miklovičová
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
554/2022
0,00 € Mesto Trnava Mgr. Ľubica Horváthová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2022, HM A 69
21/2022
5,00 € Anna Vnenková, 027 13 Hladovka 211 Obec Hladovka, Hladovka 45
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z0323
0,00 € Zdenko Hulín Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Liptovský Ján
2022/465
0,00 € Anna Staroňová, Liptovský Ján Obec Liptovský Ján
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 30/2022
ZOU0732022
150,00 € Mgr. Rudolf Veselovský Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 35/2022
ZOU0782022
300,00 € Peter Vranský Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 31/2022
ZOU0742022
300,00 € Kožiak Ján Obec Klenovec
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »