Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093974
600,00 € Konečná Oľga Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_22
150,00 € Juraj Adam Hudobný fond
16.
Jún
2021
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Vyhodnotenie predmetových olympiád, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Skalica v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2021
OU-TT-0S1-2021/018433
1 022,00 € Špeciálna základná škola Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
220/2021
0,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Národný ústav detských chorôb
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/2701 zo dňa 22.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/2701
0,00 € Simona Džanajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE
UPJŠ - 273/2021
0,00 € LAZAMED s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Jún
2021
Rámcová kúpna zmluva
SEVT01
0,00 € ŠEVT a.s. Spojená škola internátna, Kremnica
16.
Jún
2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-71/32-2021
39 166,80 € MENHERT Pekáreň, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16.
Jún
2021
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-33/2021/SOIROPPO3-302031H834
MK-ZoVPBA-33/2021/SOIROPPO3-302031H834
108 946,85 € Media 2U, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva
POZ 338/2021
143 112,00 € ELMED, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy
VŠC-7-94/2021-M
0,00 € Mária Remeňová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
prCSS-116-151/2021
14,92 € Ing. Vladimír GERMUŠKA Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_89
150,00 € Sergej Dolgoš Hudobný fond
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDD014921
0,00 € DETSKÁ MEDICÍNA, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SKOM001821 Dodatok č. 1
0,00 € PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS023221
0,00 € DIA WAY, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDO023221 Dodatok č. 1
0,00 € MEDIX SPOL. S R.O. KOŚICE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK023419 Dodatok č. 5
0,00 € MERCIPHARM S.R.O. - LEKÁREŇ SV. MIKULÁŠA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO014221 Dodatok č. 1
0,00 € MUDR. JANOTOVÁ ANTÓNIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK000614 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMNOVA, S.R.O. - LEKÁREŇ A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY MARIANUM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »