Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84306
3 315,00 € Zoltán Farkas, Alica Farkasová Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Viborg
2022-1253-INTCT
12 036 874,00 € Danish Business Authority Bratislavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti č. 0102/0050/22
0102/0050/22
600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88364
1 500,00 € Gejza Izsák , Ildikó Izsáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Z M L U V A č. E4480 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4480 08U06
11 238,00 € Environmentálny fond Green Academy
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88319
1 500,00 € Ján Slavkovský , Marta Slavkovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88313
2 720,00 € Jozef Jendrišek, Miroslava Jendrisková r. Serafínová Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Zmluva o podnájme bytu
127/2022
0,00 € TECHNOTUR s.r.o. Zuzana Jankovičová
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78771
1 500,00 € Mgr. Ondrej Procházka, Mgr. Diana Procházková Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78586
3 400,00 € Hoclár Tomáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Kúpna zmluva
č.MK/2022/19/DR
2,65 € Anna Macejková rod. Nevedelová Obec Zborov nad Bystricou
25. November 2022
Záložná zmluva č. 700/157/2020
Záložná zmluva č. 700/157/2020
23 725,00 € Mesto Bardejov Štátny fond rozvoja bývania
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
2022/096
6 200,00 € Základná škola Obec Hliník nad Hronom
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami
106/2022
0,00 € Obec Poniky Občianske združenie "Ponickje deti"
25. November 2022
Zmluva o prenájme priestorov náraďovne
7/2022
0,00 € Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, Tisovec
25. November 2022
Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching or training between Programme and Partner countries
180040/504/2022
1 340,00 € Konstantine Chanturia Ekonomická univerzita v Bratislave
25. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
534/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
25. November 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101041603C/2022
Dodatok č. 1 k ZM-E-2/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
25. November 2022
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-525/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice LIGAMED s.r.o.
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/35/054/157
3 842,80 € RMR Slovensko, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné