Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. August 2020
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311021S316
DZM/2018/0456/0001
-34 548 037,01 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30. Máj 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2011/0293 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DZM/2011/0293/0002
-11 451 556,84 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. December 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 255/AD00/2019 zo dňa 27. 5. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. 9. 2019
856/AD00/2019
-11 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. Máj 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2016/0112 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2016 (nds dodatok č. 2)
DZM/2016/0112/0002
-10 105 262,88 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Jún 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2016/0247 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
DZM/2016/0247/0001
-8 009 466,91 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
7. September 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0082 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly (číslo nds dodatok č. 4)
DZM/2015/0082/0004
-6 221 312,42 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Dodatok č. 1 - Zabezpečenie zberu a prepravy KO
MAGTS2200483
-5 040 000,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
19. Január 2015
Pokyn na zmenu č. 22 k ZML/751/2010 - R4 Košice - Milhosť
PZ/0751/2010/0022
-4 566 698,99 € Skanska, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. ZM/2016/0348 - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2016/0348/0010
-4 461 535,50 € Skanska SK a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. December 2020
Pokyn na zmenu č. 33 k ZM/2015/0134 - Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina
PZ/2015/0134/0033
-4 219 469,28 € PORR s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14. Apríl 2015
Dodatok č. 11 k Zmluve o pripojení
SM0010001709_12
-2 615 054,15 € Towercom, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
6. Február 2015
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0234 - Chemický posypový materiál pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest pre Región I. na zimné obdobie 2014 - 2017, 1. časť
DZM/2014/0234/0001
-2 306 200,00 € N-POWER, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. Marec 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2016/0167 - Zhotovenie stavby D1 Senec-Blatné, križovatka Blatné v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2016/0167/0005
-1 035 941,89 € Združenie D1 križovatka Blatné (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. Apríl 2022
Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 346/2021/MPRVSR-710 zo dňa 14.12.2021 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ŠTÁTNYMI LESMI TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
346/2021/MPRVSR-710/D2
-739 050,00 € ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Júl 2024
Pokyn na zmenu č. 2 k ZM/2023/0270 - R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3-14,5)
PZ/2023/0270/0002
-700 216,30 € Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa (ved. člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Október 2015
Pokyn na zmenu č. 44a k ZM/2011/00261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0044a
-685 224,85 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0154/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0414/2015
-543 941,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Júl 2016
Administratívna dohoda medzi vládou SR, zastúpenou ministrom financií za MF SR a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj a Medzinárodným združením pre rozvoj o Multilaterálnom fonde na budovanie kapacít (TF071919)
2016169001
-500 000,00 € The World Bank/ Leadership, Learning and Innovation Ministerstvo financií SR
21. December 2020
Dodatok č. 12 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0938/2020
-436 469,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Jún 2015
Pokyn na zmenu č. 71 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov
PZ/2011/0261/0071
-418 914,53 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.