Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1615/2510/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
1674/C410/2013
-58 658,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0214 - Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska
DZM/2013/0214/0001
-58 412,12 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. December 2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0023/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1022/2017
-58 321,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0002/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0419/2017
-57 266,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Jún 2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201713662_Z
ZM2014022_1
-56 400,00 € Sokol trade spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0771/2013
-55 630,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0510/2015
-55 089,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Júl 2023
Dodatok č. 5 k ZoD č. 166/2022 - KD Kopánka - rekonštrukcia
105/2023
-53 459,17 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
19. Máj 2023
Pokyn na zmenu č. 21 k ZM/2021/0051 - R3 Tvrdošín - Nižná
PZ/2021/0051/0021
-52 666,60 € Združenie R3HTA, HOCHTIEF SK s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1016/2011 zo dňa 21.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0034/2012
-52 442,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2016
Dodatok č. 1
ZM2010918_1
-52 293,60 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2020
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0939/2020
-50 953,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0803/2023
-49 166,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0216/2020
-48 479,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2020
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0435 - D1 Dubná Skala - Turany
DZM/2011/0435/0010
-47 148,75 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. Január 2023
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 7FO/7D/2022
ZML_346/2022
-47 000,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
23. Február 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva
SM0010006590_1
-46 440,00 € BDR, spol. s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0610/2023
-45 435,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2016
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_8
-45 338,33 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2013
Dodatok č. 5 - Dohoda o skončení platnosti k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
ZM1000100_5
-45 279,65 € Rozhlas a televízia Slovenska Ľubomír Siska L.S.I.