Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0286/2021
-23 662,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0017/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0246/2017
-23 550,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0044/2012
-23 215,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ, VVaŠ SR na rok 2012
02/2012/TnUAD
-23 215,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 010/2022
ZOD 038/2022
-22 907,37 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Mesto Námestovo
2. September 2014
Pokyn na zmenu č. 5 k ZM/2013/0052 - D1 Studenec - Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce
PZ/2013/0052/0005
-22 430,98 € EUROVIA SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Február 2016
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM/2012/0245 - R1 SSÚR Nová Baňa
DZM/2012/0245/0004
-22 061,68 € HASTRA s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. December 2015
Dodatok č. 9 k zmluve č. 0156/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
1046/2015
-21 764,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. September 2013
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0953/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0678/2013
-21 597,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. August 2015
Výpoveď zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. 12/CVT/08, Zmluva číslo: SM0010004466
SM0010004466_1
-21 192,22 € Slovenská technická univerzita v Bratisl Rozhlas a televízia Slovenska
29. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2010 EL o poskytovaní pozáručného servisu
SM0010006492_1
-21 014,50 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
24. Február 2012
DODATOK č .1 k zmluve o dielo číslo :1/INV/2010 (č. 30-1118 10)
DODATOK č .1 k zmluve o dielo číslo :1/INV/2010 (č. 30-1118 10)
-20 320,53 € I.K.M. REALITY- STAVING Technický Skúšobný Ústav Piešťany š.p.
2. Jún 2017
Dodatok č.1 - Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201718721_Z
ZM2014182_1
-20 280,00 € MSD Company, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Jún 2013
Výpoveď zmluvy
ZM1000334_1
-19 916,35 € SLOVGRAM Rozhlas a televízia Slovenska
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0415/2015
-19 715,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Január 2016
Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2013/0456 - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
PZ/2013/0456/0001
-19 572,34 € Združenie Ovčiarsko (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0213/2014 zo dňa 09.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0415/2014
-19 130,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0751/2020
-18 599,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0014/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0242/2017
-18 535,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0867/2015
-18 450,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR