Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0049 - privádzač Košice, Južné Nábrežie - Predĺženie protihlukovej steny
DZM/2013/0049/0001
-9 041,95 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Január 2018
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201754941_Z
ZM1004072_1
-8 758,80 € ADAM a SYN s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Apríl 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2014/0276 na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
DZM/2014/0276/0001
-8 662,44 € Združenie R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. December 2016
Dodatok č. 18 k zmluve č. 1071/2015 zo dňa 29.12.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0844/2016
-8 571,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLV1-74-73 zo dňa 20.5.2022
29/2024
-8 540,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lozorno
27. Jún 2023
DODATOK č. 1/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 193/2020
1015/2023
-8 465,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská výtvarná únia
22. Október 2018
Dodatok č. 7
1002/2018
-8 446,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Január 2023
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 5FO/5D/2022
ZML_345/2022
-8 200,00 € Spartak Myjava, a.s. Mesto Myjava
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1029/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0031/2012
-8 013,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Jún 2023
Dodatok č. 2
196/2023
-7 980,00 € EUROGASTROP, s.r.o. Mesto Stará Ľubovňa
24. Október 2013
Dodatokč.1 k zmluve o dielo
082/KL/020813/D01
-7 928,40 € IPECON,s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
31. Január 2023
DOHODA O UROVNANÍí uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov
96/2023
-7 758,35 € MEGASPOL, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2015
Pokyn na zmenu č. 4 k Zmluva o dielo č. ZM/2012/0245 - R1 SSÚR Nová Baňa
PZ/2012/0245/0004
-7 711,66 € HASTRA spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0208/2017
-7 665,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0283/2021
-7 549,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Júl 2013
Dodatok č. 3 Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2007
ZM1000113_3
-7 395,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Eduard Voltmann
17. Október 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0042 - Oprava mosta ev. č. R1-117 nad ŽSR, Nitra
DZM/2013/0042/0001
-7 389,43 € Hydroservice, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. December 2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0119/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1001/2011
-7 252,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0166/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0707/2023
-7 036,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Apríl 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zaznemenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia
ZM2023402_1
-7 000,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Rozhlas a televízia Slovenska