Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20230707 na zhotovenie diela: Detské ihrisko - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Dubovany
34/2023
-2 000,60 € Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
14. August 2019
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0121/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0786/2019
-2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
868299-084/2019/SM-Ne ZO DŇA 27.06.2019
-1 992,00 € Železnice Slovenskej republiky STAVEBNINY KUPEC s.r.o.
16. Máj 2023
DODATOK č. 8 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020
DODATOK č. 8 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020
-1 985,40 € CEDIS s.r.o. Obec Klokočov
22. Október 2018
Dodatok č. 6
1007/2018
-1 981,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2015
Pokyn na zmenu č. 92 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0092
-1 922,12 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_1
-1 877,14 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
28. Január 2016
Dodatok č. 41 k Dohode o zriadení výučbových základní na ZS AR 2015/2016
UPJŠ - 11/2016
-1 868,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - kosenie trávnatých porastov verejnej zelene
234/2023
-1 867,43 € PETMART, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
18. November 2022
Dodatok k zmluve
0101-PRB/2020/D2
-1 830,00 € Mesto Stará Turá Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2022
Zmena zmluvných podnienok
53/MAJ/DOD/2022
-1 830,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Stará Turá
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0605/2023
-1 822,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. September 2020
Dodatok č. 3 k ZM/2014/0035 - monitoring vplyvov diaľnice D1 Budimír - Bidovce na životné prostredie - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, blúdne prúdy, povrchové vody, biota, geologické faktory a podzemné vody
DZM/2014/0035/0003
-1 794,26 € AQUATEST a.s./AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. December 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0170/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0899/2015
-1 787,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. December 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0322 na monitoring vplyvov D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever – Rača , R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz – Bratislava - Dunajská Lužná – Holice na ŽP
DZM/2015/0322/0001
-1 765,00 € HBH Projekt spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva č. 506/2022 ako Dodatok č. 44 k Nájomnej zmluve č. 49/2000 uzatvorenej dňa 1.4.2022
506/2022
-1 742,65 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Mesto Partizánske
22. December 2022
Dodatok č. 11 k Zmluve č. ZM/2013/0319 na aktualizáciu technického riešenia na D1 Turany - Hubová: Porovnávacia štúdia, oIGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a výkon AD
DZM/2013/0319/0011
-1 733,00 € Združenie D1 Turany - Hubová (DOPRAVOPROJEKT, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. November 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 11EO/11D/2023
ZML_319/2023
-1 680,00 € OZ Včielka Vrbovce Mesto Myjava
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 8FO/8D/2022
ZML_338/2022
-1 680,00 € OZ Včielka Vrbovce Mesto Myjava
30. Jún 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0024/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0423/2017
-1 665,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR