Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia interiéru budovy Krajskej prokuratúry Košice
16/2021
-5 752,51 € m-work, s.r.o. Krajská prokuratúra v Košiciach
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č. 606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_016/2024
-5 581,62 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves
-5 581,62 € MEPOS SNV, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
11. Február 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
842320-188/2018/SM-Kb v zmysle Dodatku č. 1
-5 555,50 € Železnice Slovenskej republiky DEVELOPMENTRAVEL, s.r.o.
27. August 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0557/2020
-5 500,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2022
Dodatok k zmluve
0067-PRB/2020/D1
-5 250,00 € Obec Košická Polianka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo č. ZM/2023/0269 - Oprava prekrytia zrkadla, výmena protidotykových zábran a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom ev. č. D2-124 a výmena zábradlia a osvetlenia na moste ev. č. D2-125 Lanfranconi
DZM/2023/0269/0002
-5 221,10 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DIE_003/2024
DOD_012/2024
-5 176,22 € Box Park, s.r.o. Mestská časť Košice - Západ
14. Júl 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2022
0455/2022
-5 113,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2016
Dodatok č. 6 k zmluve č. 1070/2015 zo dňa 29.12.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0597/2016
-5 110,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0284/2021
-4 971,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0285/2021
-4 963,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1034/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0035/2012
-4 786,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0174/2018
0758/2018
-4 784,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác
H112/02a_12
-4 782,84 € Blitz Blank Facility Services s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0227/2020
-4 547,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2023/0284 - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. II/2325, Vlachy
DZM/2023/0284/0001
-4 438,38 € Metrostav DS a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. August 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0558/2020
-4 394,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1023/2011
-4 336,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Január 2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
111/2011/TnUAD
-4 336,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne