Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena rozpočtu v časti Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, 4. úsek
515/2020-BB
-6 970,81 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19. December 2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0941/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0917/2013
-6 960,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0212/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0414/2014
-6 875,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 8EO/8D/2023
ZML_342/2023
-6 871,35 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
5. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 354/2022 - Rekonštrukcia chodníkov na Koceľovej ul., I. etapa
ZOD_053/2022
-6 789,41 € ASFALT Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0225/2020
-6 768,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 137/2022 zo dňa 05.04.2022 - Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
ZOD_019/2022
-6 632,51 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2019/0324 na vypracovanie DÚR v podrobnosti DSP vrátane DSZ, DP, AD, KD pre stavbu: Hasičská stanica Prešov - Vydumanec
DZM/2019/0324/0003
-6 630,00 € Skupina dodávateľov HS_PREŠOV-VYDUMANEC-PD (vedúci člen: PROMA, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Jún 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859371-129/2019/SM-Vi ZO DŇA 15.10.2019
-6 611,76 € Železnice Slovenskej republiky ELBEK, s.r.o.
3. August 2022
Pokyn na zmenu č. 14 k ZM/2019/0231 - R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)
PZ/2019/0231/0014
-6 556,54 € Združenie R2 Metrostav - Hochtief (vedúci člen: Metrostav DS, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. August 2022
Dodatok č.1
92/2022/OddVÚP/D1/2022
-6 546,39 € Športfinal s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom
22. November 2013
Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2013/0052
PZ/2013/0052/0001
-6 507,82 € EUROVIA SK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2019/0255 na vypracovanie DÚR, 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD pre stavbu: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto
DZM/2019/0255/0001
-6 371,50 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15. December 2014
Zníženie výšky finančného príspevku
1009/D170/2014
-6 240,00 € Spišská RRA Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. Jún 2018
Dodatok č. 2 Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_2
-6 172,20 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0425/2015
-6 125,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0206/2017
-5 978,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0664/2015
-5 976,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Marec 2024
Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri realizácii projektu „Zdravý chrbátik“.
9/2024
-5 790,00 € OZ za zdravší život Nitriansky samosprávny kraj
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0269/2015
-5 759,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR