Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Pokyn na zmenu č. 46 k ZM/2021/0051 - Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
PZ/2021/0051/0046
-18 308,74 € Združenie R3HTA, HOCHTIEF SK s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. Január 2023
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 9FO/9D/2022 ( služby )
ZML_347/2022
-18 253,70 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
5. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0204/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0427/2014
-18 060,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Júl 2017
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č.Z201723336_Z
ZM2014573_1
-17 988,00 € PROCESS TECHNIK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2019/0312 na monitoring vplyvov R4 Prešov - severný obchvat na životné prostredie - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchová a podzemná voda, biota počas výstavby a počas prevádzky
DZM/2019/0312/0001
-17 836,00 € AQUATEST a.s./AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2015
Pokyn na zmenu č. 55 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0055
-17 122,66 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. November 2018
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0231 - Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša
DZM/2014/0231/0007
-16 529,46 € Chemkosatv IS, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0748/2020
-15 921,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2017
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0536/2017
-15 763,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0956/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0615/2013
-15 655,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Máj 2015
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku KZ 1100027274/2013/5400/007
-15 402,10 € ELEKTRON-ETTO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. December 2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0944/2020
-15 218,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 80/2019/HYD
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 80/2019/HYD
-14 910,90 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
31. August 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0002/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0590/2016
-14 777,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0753/2020
-14 479,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0277/2021
-14 471,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2022
Zmena diela v rozsahu rozpočtu, ktorú tvorí príloha č. 1 a č. 2 tohto dodatku
440/2022
-14 262,94 € PEhAES, a.s. Mesto Stará Ľubovňa
25. Máj 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0274/2021
-13 984,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. September 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_10
-13 949,62 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0280/2021
-13 881,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR