Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0141/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0522/2011
-32 929,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2014
Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme techniky
SM0000000004_2
-32 862,06 € RTVS Production & Technology, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. August 2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0202/2014 zo dňa 8.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0589/2014
-32 540,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0775/2013
-31 788,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0273/2021
-31 463,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0228/2020
-30 961,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Jún 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
855 618-189/2018/SM-Št ZO DŇA 01.10.2018
-30 960,00 € Železnice Slovenskej republiky PEMO plus, s.r.o.
23. December 2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0980/2020
-30 168,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2011/2100/1949 Dodatok č.1
-30 000,00 € Pöyry Environment, a.s. Česká republika VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Január 2017
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č.Z201646897_Z
ZM00000568_1
-30 000,00 € HEATING STUDIO, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0207/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0429/2014
-29 537,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0213/2020
-28 040,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Júl 2023
Pokyn na zmenu č. 18 k ZM/2021/0520 - Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač
PZ/2021/0520/0018
-27 491,21 € Metrostav DS a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Október 2013
Dodatok č. 2 k ZoD ZM/2012/0324 - oprava diaľničného mosta ev. č. D1-209 nad traťou ŽSR, L. Mikuláš, ľavý most
DZM/2012/0324/0002
-27 307,43 € MBM-STAV spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0166/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0426/2015
-26 900,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. November 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2012/0383 - R1 Lehota - protihlukové opatrenia
DZM/2012/0383/0002
-26 167,20 € Chemkostav, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2014/0019 o poskytnutí služieb - Činnosť stavebného dozora pre D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
DZM/2014/0019/0003
-24 964,07 € Skupina dodávateľov: Inžinierske združenie EUTECH&ESP&MULLER&API (vedúci člen: EUTECH, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Máj 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
860182-088/2019/SM-Ne ZO DŇA 30.09.2019
-24 637,20 € Železnice Slovenskej republiky Jovica Pejčić
21. December 2020
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0941/2020
-24 618,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1013/2011 zo dňa 23.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0043/2012
-24 407,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR