Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Január
2018
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201754941_Z
ZM1004072_1
-8 758,80 € ADAM a SYN s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2014/0276 na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
DZM/2014/0276/0001
-8 662,44 € Združenie R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
December
2016
Dodatok č. 18 k zmluve č. 1071/2015 zo dňa 29.12.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0844/2016
-8 571,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Október
2018
Dodatok č. 7
1002/2018
-8 446,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1029/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0031/2012
-8 013,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Október
2013
Dodatokč.1 k zmluve o dielo
082/KL/020813/D01
-7 928,40 € IPECON,s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
13.
Júl
2015
Pokyn na zmenu č. 4 k Zmluva o dielo č. ZM/2012/0245 - R1 SSÚR Nová Baňa
PZ/2012/0245/0004
-7 711,66 € HASTRA spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0208/2017
-7 665,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0283/2021
-7 549,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Júl
2013
Dodatok č. 3 Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2007
ZM1000113_3
-7 395,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Eduard Voltmann
17.
Október
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0042 - Oprava mosta ev. č. R1-117 nad ŽSR, Nitra
DZM/2013/0042/0001
-7 389,43 € Hydroservice, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
December
2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0119/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1001/2011
-7 252,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Apríl
2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zaznemenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia
ZM2023402_1
-7 000,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Jún
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena rozpočtu v časti Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, 4. úsek
515/2020-BB
-6 970,81 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
December
2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0941/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0917/2013
-6 960,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0212/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0414/2014
-6 875,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0225/2020
-6 768,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 137/2022 zo dňa 05.04.2022 - Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
ZOD_019/2022
-6 632,51 € MILANKO spol. s r. o. Mesto Spišská Nová Ves
21.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2019/0324 na vypracovanie DÚR v podrobnosti DSP vrátane DSZ, DP, AD, KD pre stavbu: Hasičská stanica Prešov - Vydumanec
DZM/2019/0324/0003
-6 630,00 € Skupina dodávateľov HS_PREŠOV-VYDUMANEC-PD (vedúci člen: PROMA, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Jún
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859371-129/2019/SM-Vi ZO DŇA 15.10.2019
-6 611,76 € Železnice Slovenskej republiky ELBEK, s.r.o.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »