Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2013
Dodatok č. 27 k Dohode o zriadení výučbových základní pre letný semester akademického roka 2012/2013 - zúčtovanie
UPJŠ - 416/2013
-4 298,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Máj 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa" - zmena rozpočtu
359/2021-BA
-4 152,51 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22. Júl 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena
815 691 002-1-2018-DUZVB
-4 128,00 € Železnice Slovenskej republiky TSN Steel, s.r.o.
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0207/2017
-4 115,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo OV11/2022
ZOD 035/2022
-4 084,97 € STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Mesto Námestovo
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0205/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0422/2014
-4 031,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Máj 2019
Dodatok č.2 k zmluve č. 0138/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0311/2019
-3 976,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0168/2018
0753/2018
-3 967,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0145/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0265/2015
-3 937,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_200/2022
-3 805,27 € OPRaS-TZ, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
20. November 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie TŠ - R1 Trnava - Nitra, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek č. ZM/2014/0196
DZM/2014/0196/0001
-3 648,00 € Združenie Terraprojekt a.s. + Basler&Hofmann Slovakia, s.r.o. (vedúci člen: Terraprojekt a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Apríl 2016
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0278/2016
-3 431,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2023/0254 - Oprava mosta ev. č. 64-019A na križovatke R1A a I/64, Nitra
DZM/2023/0254/0001
-3 263,35 € HYDROSERVICE, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Jún 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0004/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0420/2017
-3 258,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0546-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0546-PRB-2009
-3 205,00 € Bytex Slovensko, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0254/2022
-3 183,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1019/2011 zo dňa 23.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0036/2012
-3 081,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. November 2022
Považská Bystrica - Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. etapa" - dodatok č. 3 (práce menej a práce naviac)
756/2022
-3 050,24 € DK TRADE, s.r.o. Mesto Považská Bystrica
6. Júl 2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0264/2021 zo dňa 28.04.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0333/2021
-3 050,00 € Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2016
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0003/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0470/2016
-3 005,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR