Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2016
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0003/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0470/2016
-3 005,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0401 - Monitoring vplyvov stavby D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina na ŽP - povrchové a odpadové vody, podzemné vody, hluk a biota
DZM/2013/0401/0004
-2 902,52 € AQUATEST a.s./AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0817/2023
-2 901,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Júl 2019
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0127/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0530/2019
-2 893,99 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1035/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok 2012
0077/2012
-2 852,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
879711-019/2020/SM-Au ZO DŇA 22.05.2020
-2 848,92 € Železnice Slovenskej republiky Ján Böjtös, Mária Böjtösová
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0600/2023
-2 846,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. December 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0776/2016
-2 749,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Október 2013
Dodatok č. 24 ku Zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zúčtovanie
UPJŠ - 411/2013
-2 633,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. September 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403"- naviac práce a menej práce
1237/2019-BB
-2 552,76 € STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0179/2018
0761/2018
-2 415,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0754/2020
-2 342,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Marec 2022
Dodatok k zmluve
0103-PRB/2019/D2
-2 310,00 € Obec Podhorie Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0151/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0267/2015
-2 270,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 199/2023 - Rekonštrukcia interiéru MŠ Stolárska ulica
ZOD_014/2023
-2 227,36 € MILANKO spol. s.r.o SNV Mesto Spišská Nová Ves
18. Júl 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0452/2017
-2 187,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. November 2022
Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. OV6/2021
ZOD 039/2022
-2 117,49 € MBM – GROUP, a.s. Mesto Námestovo
10. Október 2013
Dodatok č. 30 k Dohode o zriadení výučbových základní - zúčtovanie
UPJŠ - 415/2013
-2 099,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0216/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0416/2014
-2 066,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. August 2020
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0561/2020
-2 011,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR