Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostno technickej služby č. 1/2019
ZSDrab-0012/2023-003
-1 196,00 € Haspo-tex s.r.o.,r.s.p. registrovaný sociálny podnik Ďumbierka 9, 040 01 Košice Základná škola, Drábova 3, Košice
19. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0294/2023
-1 192,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0172/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0872/2015
-1 182,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0218/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0424/2014
-1 175,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. November 2018
Dodatok č. 8
1029/2018
-1 104,30 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. August 2016
Pokyn na zmenu č. 7 k ZM/2013/0456 - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
PZ/2013/0456/0007
-1 078,66 € Združenie Ovčiarsko (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19. December 2016
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. ZM2006615
ZM2006615_2
-1 058,70 € Rozhlas a televízia Slovenska HERIAL, s.r.o.
14. Máj 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0276 - R1 Lehota - most ev. č. 51-114a - bezdilatačný styk
DZM/2013/0276/0001
-1 012,60 € Chmekostav, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 17FO/16D/2022
ZML_337/2022
-1 000,00 € Tanečný klub "BIBS" Mesto Myjava
25. Máj 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0278/2021
-970,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Júl 2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0520/2011
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. August 2011
Dodatok č. 3 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
63/2011/TnUAD
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12. Október 2022
Elektro prípojka - hmlová fontána
dodatok č. 1 k ZoD č. 03/2022
-920,41 € B-ELEKTRO s.r.o. Generálny investor Bratislavy
6. Jún 2016
Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20168813_Z
63
-900,00 € Jaroslav Kačmár - HasPO Kancelária verejného ochrancu práv
24. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytnutí služieb č. 472/2017/AXNV
475/2017/AXNV
-878,40 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Júl 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2022
0450/2022
-872,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0749/2020
-860,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2015
Pokyn na zmenu č. 66 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0066
-848,52 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Október 2023
Dodatok č. 2 - zmena čl. IV Termín plnenia, zmena čl. V Cena diela
328/2023
-840,00 € Neuvedené Neuvedené
27. Apríl 2016
Dodatok č. 10- Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1000068_10
-840,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Literárne informačné centrum