Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-03/2022
0,00 € Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-12/2022
0,00 € Ing. arch. Michaela Hantabalová Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/05702/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13.
August
2022
Zmluva o službách cestovného ruchu
22713
847,00 € Mgr. Eva Samborská - AQUAMARIN Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
13.
August
2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
Z/089/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Mojmírovce
13.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1611/2022
600,00 € Mesto Nitra Educat - vzdelávacie centrum, s.r.o.
13.
August
2022
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Janíkovce 106/B
1726/2022
0,00 € Mesto Nitra Veronika Gurová
13.
August
2022
Zmluva o nájme HM
NHM_154/2022
0,00 € Chrkavá Kristína Mesto Topolčany
13.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06488/2022/ORR 28891 - Lečo festival 2022
99/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Košice Mesto Velké Kapušany
13.
August
2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/122
0,00 € Technické služby mesta Trebišov PaedDr. Mária FICOVÁ
13.
August
2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
ZML.2022/126
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Lukáš DŽUDŽA
13.
August
2022
Zmluva o poskytnutí služby
obPO/2022/08/132
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Mária ORAVCOVÁ
13.
August
2022
Zmluva o poskytnutí služby
obPO/2022/08/134
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Maroš HOJDAN
12.
August
2022
Dohoda č. 01566/2022-PNZ -P40423/13.01 - Anna Cenknerová
01566/2022-PNZ -P40423/13.01
0,00 € Cenknerová Anna Slovenský pozemkový fond
12.
August
2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
562/2022
1 800,00 € Anna Záborská Úrad vlády SR
12.
August
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
730/2022/OSMaI
0,00 € C profit, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
12.
August
2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/759/III/RUK/OCOZ
ČZ/2022/1880/III/RUK/OCOZ
37 820,16 € Up Déjeuner, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
12.
August
2022
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k dočasnej stavbe "SZ vodičov MHD Slávičie údolie, ul. Staré Grunty BA - Karlova Ves"
286503832200/0099
1 585,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová sp Hlavné mesto SR Bratislava
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1584/2022/OKaŠ
1 100,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Vinodol
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86869
1 500,00 € Daniel Kéry, Mária r. Ševčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »