Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ" - "Chlieb a pečivo"
4/2023
7 615,80 € Kubaský Jozef Ing. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 2/2022/A
Z135/2023-22
0,00 € Ing. Roman Zubaľ Slovenská národná galéria
31. Marec 2023
NZ č. 854212013-1-2023-NZP
854212013-1-2023-NZP
148,80 € Železnice Slovenskej republiky Martina Falatová
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
22/3/2023
200,00 € Dom Kultúry v Čadci ENZA, s.r.o.
31. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
46. k KU-44-79/2023
18,68 € Simon SUMMERLING Ministerstvo obrany SR
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Predmier
C/173/2023
5,40 € Obec Predmier Viera Cvašková
31. Marec 2023
zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
17/2023
100,00 € Hana Kopecká Oravská galéria v Dolnom Kubíne
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2023/43/I/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš MUDr. Dezider Timko - GSA, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu 323910625-1-2023-ZNB
323910625-1-2023-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mário Lechnický a Anna Radičová
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Z/BTS/KAK/138/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) United Rental Group, s.r.o.
31. Marec 2023
ZMLUVA č.6/2023 o nájme nebytových priestorov
6/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/20/II.Q./2023
2296/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Costruo, spol s r.o.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia - Lineárny dávkovač
100/2022
Doplnená
93 121,92 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31. Marec 2023
Darovacia zmluva LVVK
01/2023
0,00 € Rodičovské združenie pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
31. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/12/059/21
7 548,12 € Natália Mendelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20232955
R-2525/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ENERGOMER spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
52023
150,00 € CUBS plus, s.r.o. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/258
4 279,02 € Silvia Polanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 3/20/II.Q./2023
2298/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer DREVOX MJ, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2023-18/02-UP
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenský ľudový umelecký kolektív