Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 393/2024/OPR o poskytnutí dotácie
393/2024/OPR
2 800,00 € Prešovský samosprávny kraj Dobrovoľný hasičský zbor Vikartovce
18. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi Štatistického úradu SR na používanie pre služobné a súkromné účely
DOH-2-20/2024-230
0,00 € Ing. Martin Nemky, MBA Štatistický úrad Slovenskej republiky
18. Jún 2024
Zmluva č. 017/2/2024/080 o nájme častí nebytových priestorov
2/017/144/2024
116 648,40 € BARISTOKRAT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy ŠP
24/17/054/76
147 581,93 € OSRAM, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Jún 2024
NZ dielňa č.11 Poprad SDS
3943/2024/LSR
2 000,00 € BTB SK s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
18. Jún 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/39/054/336
113,04 € Obec Korunková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
18. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností
4/2024
0,00 € Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Márk Vojtech
18. Jún 2024
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
836044-047/2024/SM-Kb
22 260,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Mgr. Cyprián Rychnavský a Bc. Beáta Rychnavská
18. Jún 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDK1-431-65 zo dňa 11.05.2022
2024001961
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzav. podľa ust.§ 269 ods.2 Obchod.zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskor.predpisov
Zmluva o poskytovaní služieb uzav. podľa ust.§ 269 ods.2 Obchod.zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskor.predpisov
0,00 € BIOSAN Consult , s.r.o. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
18. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní
4/ZoU/2024/03
100,00 € David Plachý CULTUS Ružinov, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní
57/2024
500,00 € Anita Fáková Stredoslovenské osvetové stredisko
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01507-Z
SPO-V04-01507-Z
19 000,00 € Mária Zrubcová Slovenská agentúra životného prostredia
18. Jún 2024
Dodatok č. 12 ku zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 12
305,50 € EK DENT Základná škola Slovenského národného povstania
18. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní
52/2024
200,00 € Martina Lincke Stredoslovenské osvetové stredisko
18. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1690/2013 - rozšírenie modulov IS
13/2024
480,60 € MADE spol s r.o. Obec Slatina nad Bebravou
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme - stánkari Juniáles
297/2024
500,04 € DICK&JANE, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme pozemku - stánky Juniáles
295/2024
249,99 € PROFI TIP-TOP Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme pozemku - CAVALLO PRODUCTION s.r.o.
294/2024
250,08 € Cavallo Production, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme pozemku - stánkari Juniáles
303/2024
250,02 € ARVORIG s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice