Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
76-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MKmont VPK s.r.o.
5. December 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDR3-431-65 zo dňa 07.04.2022
4480/2023
425 238,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06969-Z
SPO-V03-06969-Z
19 000,00 € Zoltán Zagyi Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. KŠ/ZO/2022KŠP9684-2 O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
46-2023
0,00 € Kyberšikana, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
5. December 2023
Zmluva o dielo
NI/1-797/2023/SPU
118 668,00 € Stapring, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Odkup MT
KP/946/2023/BVS
3,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Marek Pochylý
5. December 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodavke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodavke elektriny
0,00 € Vychodoslovenská energetika a.s. Obec Uzovce
5. December 2023
Dodatok č. 11 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 11 k NZ/BTS/OddSR/484/390/2005
0,00 € Agnesa Gomkotoová Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
82-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SA-TO Elektro s.r.o.
5. December 2023
Darovacia zmluva č.13212023
13212023
100,00 € Antal Pogány Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola,
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta.
CIN_4142023
28,00 € Bukovská Margita Mesto Spišská Belá
5. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2022/0111/0004
678 225,00 € Združenie EUROVIA - R2 Šaca (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Objednávka
38/2023
6 590,40 € B5 CENTRUM s.r.o. Obec Lechnica
5. December 2023
Erasmus+ PARTNER AGREEMENT, Project Number: 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 (VISIONAIR)
NI/1-802/2023/SPU
50 965,00 € University of Zagreb UNIZG Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
466/2023
100,00 € Marcinčin Matúš Divadelný ústav
5. December 2023
ZMLUVA č. SAZP SE/ZVF/2023/132 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
SAZP SE/ZVF/2023/132
7 988,55 € Slovenská agentúra životného prostredia OZ Podoby slova
5. December 2023
Zmluva o dielo
2/12/2023
68 938,57 € causa sk s.r.o. Obec Divín
5. December 2023
Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
Zmluva č. 20/2023/CSSRo
32 633,40 € SVAMAN spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063KE530012
063KE530012
15 000,00 € ZAKALANDIA,s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní ozvučovacích služieb
-----
0,00 € Michaela Saxon Zollerová Obec Kobeliarovo