Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
105/21
0,00 € MUDr. Viera Stloukalová - praktický lekár pre deti a dorast Fakultná nemocnica Trenčín
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
106/21
0,00 € Ambulancia MUDr. Helena Jurnečková, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
108/21
0,00 € MUDr. Irena Novotová - pediatria Fakultná nemocnica Trenčín
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0022/2021/SIEA1056
4 275,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra JARIS s.r.o.
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 018 05 21 II
Kúpna zmluva č. 018 05 21 II
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky HOLZ – IMPORT – EXPORT, s r.o.
16.
Jún
2021
DOHODA O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
260/2021
16,00 € PhDr. Daša Ferklová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093340
120,00 € Paldan Robert Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo FRI č. 31/2021
Zmluva o dielo FRI č. 31/2021
45,00 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline
16.
Jún
2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
042/2021-6/02-EaVP
180,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Občianské združenie Hájenka
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0006/2021/SIEA1056
3 825,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MK - Deal, s.r.o.
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 10288/6353/2021
336/6353/2021
537,24 € Savčáková Amália Mgr. rod. Geregová Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Jún
2021
Zmluva č. PO_2021_811082_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
463_2021 Zmluva č. PO_2021_811082_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik AGRONÁKUP T, s.r.o.
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0034/2021/SIEA1056
4 245,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra RK Holding spol. s r. o.
16.
Jún
2021
Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 4/2021
2014/2021
5 670,00 € Martina Michalíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
16.
Jún
2021
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
45-2021
900,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Cirkev bratská v Slovenskej republike
16.
Jún
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu 2020/2021/16 MS6
ZML 187/2021 RE
1 385,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Iryna Kostyria
16.
Jún
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
D2/20/17/54E/1427/2021
0,00 € CONSI B.L. s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2020/2021 číslo zmluvy 56/2020/2021
UPJŠ - 231/2021
1 697,00 € Mária Ryniková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0045/2021/SIEA1056
3 700,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Nerea, s.r.o.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
02PSTO002006 Dodatok č. 34
0,00 € MUDR. ÖLLÖSOVÁ ELEONÓRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »