Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA - BOZP
ZM - 28/03/2023
0,00 € Mgr. Ambróz Koňak Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
1. Apríl 2023
Dohoda č. 23/38/054/216
13/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Chmeľnica
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
21/2023
3 864,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022
DOD_044/2023
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Mesto Fiľakovo
1. Apríl 2023
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/305/2023
0,00 € Ing. Andrea Petrášová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK74
00023/GVPT/2023/14/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 347/1
9/2023
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Abrahámovce (KK)
0,00 € Obec Abrahámovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti
171/2023
0,00 € OZ Zatúlané psíky Šaľa Mesto Šala
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Jareček
042/2023
71,00 € Pechová Alžbeta Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK26
00025/GVPT/2023/16/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/005
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bojnice
0,00 € Mesto Bojnice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Prevádzka www stránky obce
040/2023
74,40 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Školská.
041/2023
169,00 € Bučaková Mária Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - § 10
202300007/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
2023/005-1/2023
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/304/2023
0,00 € Ing. Kamila Kudlíková Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1. Apríl 2023
Príkazná zmluva
23/2/10771/1
468,00 € Antalová Beata, Ing. Slovenská národná akreditačná služba