Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2022/SvÚ_CoW&LA/004
500,00 € Dr. László Csosz Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
27. November 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
1/2022
0,00 € Jana Jurášová Obec Vyšný Komárnik
27. November 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
84/22
240,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
27. November 2022
Zmluva o pristúpení k záväzku č. 143/2022-STM
143/2022-STM
0,00 € ŠK DOPRAVOPROJEKT, s.r.o. Slovenské technické múzeum
27. November 2022
Dodatok č. 1
č. 1
0,00 € Obec Ružiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. November 2022
Nájomná zmluva č.1745/2022
1745/2022
120,00 € Lion Car,s.r.o Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
27. November 2022
Zmluva na rok 2023
82/22
0,00 € SEKK, spol. s r.o. Národná transfúzna služba SR
27. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. ZM-21/2020
ZM205/2022
234,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
65/2022
0,00 € Mgr. Ľuba Giblová - Ekopol SHR Stredná odborná škola, Pruské 294
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
63/2022
0,00 € Patrik Hejdiš Stredná odborná škola, Pruské 294
26. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/1492/2022/5601
200,00 € Obec Jaslovské Bohunice Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice
26. November 2022
Zmluva o výpôžičke
11/11/2022
0,00 € Dom Kultúry v Čadci Barbora Kováčová
26. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte
OU-2022/036
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Tomášovce
26. November 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 32_2022 Burián Matúš
322022
0,00 € Mestské lesy v Bratislave Matúš Burián
26. November 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67370-1
427,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mykola Resler
26. November 2022
Príkazná zmluva
22/1/10464/2
206,00 € Hornáček Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26. November 2022
Príkazná zmluva
22/1/10464/3
228,00 € Drozd Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26. November 2022
Dodatok č.1-195/2022 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A/68/2012-338/A
1-195/2022
20,00 € Mária Slamčíková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. November 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67379-1
178,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Taras Yakymets
26. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OcÚ/92/2022/5217
727,74 € Obec Jaslovské Bohunice Vladislava Malá