Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
32-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Marián Kán ml.
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130005
0,00 € Mesto Krupina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Ovocie, zelenina, vedierková kvasená zelenina
33/2023/12
0,00 € Ľubica Jelačičová Veľkoobchod OZ Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
5. December 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 112023
31 277,65 € PROIZOL, s.r.o. Základná škola
5. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov na predmet zákazky: Zaobstaranie služieb Call centra pre elektronickú diaľničnú známku
ZM/2023/0503
0,00 € Crystal Call, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231201002
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
211/2023-9/01-DČ
4 100,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Mestské kultúrne stredisko Levice
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2023
23/2023
1 140,00 € NB Consult s.r.o., Horná 14199/101, 974 01 Banská Bystrica Obec Horná Ždaňa, 966 04 Horná Ždaňa č.167
5. December 2023
Servisná zmluva - Easy To Care
30112023
0,00 € GRIPEX s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
5. December 2023
Darovacia zmluva č. 53/2023
53/2023
1 000,00 € Diagnostic Medicina, s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8102/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 5-S/23
12/2023
300,00 € Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. Obec Sopkovce
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00370-Z
SPO-V03-00370-Z
19 000,00 € Michal Sabo Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva č. 43/2023 o podaní umeleckého výkonu
43/2023
0,00 € Ondrej Kompaník Obec Rosina
5. December 2023
Mandátna zmluva
2022/2023/OMaI
780,00 € TOP-in s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 1
D1_23/45/060/61
17 116,08 € Lenka Lovasová - DAMI Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
22-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Branislav Václavík
5. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116559
500,00 € Hlaváč Radovan Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117503
100,00 € Šaldžjan Barbora Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05000-Z
SPO-V03-05000-Z
19 000,00 € Ing. Milan Hunčaga PhD. Slovenská agentúra životného prostredia