Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2094182
60,00 € Paulovičová Barbora Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2094095
40,00 € Kaiserová Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1856
0,00 € Stanislav Kubičina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
1751/2021/NPPC-VÚEPP
342,00 € Ľuba Zemková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16.
Jún
2021
Dohoda č.21/22/060/100 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/22/060/100
2 157,53 € Lucia Žiaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva - Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1407 Ižop
555/6153/2021
10,96 € Király Ernest, Ing. Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0979/GB/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0979/GB/2021
2 000,00 € Czech & Slovak Club UK CIC Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Jún
2021
D O H O D A uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/010/50
0,00 € Obec Matovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
16.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0995/GB/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0995/GB/2021
1 000,00 € Czech & Slovak Club UK CIC Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Jún
2021
D O H O D A uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/010/51
0,00 € Obec Valkovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/38/54E/1571
0,00 € Ján Smrek - Tomáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/842
0,00 € Ladislav Kurinec LK GOLD Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/767
0,00 € Milan Tamajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Jún
2021
Nájomná zmluva č.j. ZMLV 460/2021
1421/2021/LSR
120,00 € Ing. Eva Kováčová rod. Dunajová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č.03/2021-OE/BR
3 425,61 € Dušana Petrášová – PRODUCTION PARTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 13/OZ02/II.Q.2021/EAD
1425/2021/LSR
10 483,00 € AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0762/AU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0762/AU/2021
2 000,00 € Czech and Slovak School of Sydney Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Jún
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2021/OE/37
175,75 € Benčíková Eva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011AKW5-11-44
619/2021
854 360,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
16.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1137
0,00 € Mareková Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »