Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o dielo-roznos výziev DzN a KO
222/22
350,00 € Božena Murčeková Obec Sučany
25. November 2022
Rámcová dohoda
83/2022
7 128,00 € EM CARD a.s. Obec Krahule
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BZB5-73-87
4050/2022
877 200,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
25. November 2022
Xerox
Nájomná zmluva Xerox
0,00 € viď súbor Základná škola
25. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva Sparťankovia
0,00 € viď súbor Základná škola
25. November 2022
zmluva o zorganizovaní školy v prírode
Zmluva ŠvP
0,00 € viď súbor Základná škola
25. November 2022
Nájomná zmluva
Nemčík hokejisti 2022
0,00 € viď súbor Základná škola
25. November 2022
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o dielo
33/2022
0,00 € Ing. Slavomír Petrulák Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce
25. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 2/043/2/2022
992/2022
132,88 € Mesto Levice Ladislav Filip
25. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
136/2022
100,00 € Ondrej Mészáros Slovenský filmový ústav
25. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/012/48
0,00 € Obec Kostoľany nad Hornádom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. November 2022
tablet s príslušenstvom - výkon mandátu poslanca MsZ
819/2022
382,80 € Mesto Žiar nad Hronom Peter Lipták
25. November 2022
hlásové a dátové služby
zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Stredná odborná škola hotelová
25. November 2022
Nájomná zmluva č. 05/2022
16/2022
600,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Mgr. Marta Petrovicsová
25. November 2022
Zmluva č. 41/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
1639/2022
14,00 € Mesto Trenčín Neuvedené
25. November 2022
Dohoda o prepožičaní hrobového miesta
Dohoda o prepožičaní hrobového miesta 8-97-17
0,00 € Terézia Kurejová Obec Kysucký Lieskovec
25. November 2022
Darovacia zmluva par.č. 644
644
0,00 € Tomáš Beliš Bretejovce
25. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/9
0,00 € Obec Vyšný Skálnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. November 2022
Zmluva o prenájme priestorov školy
ZUŠ-303/2022
198,00 € Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou
25. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - zimná údržba v obci
65,00 € OVIMILK Priechod Obec Baláže