Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_2392022
14,00 € Hangurbadžo Miroslav Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
363/2022
20,00 € Faix Ján Mesto Svit
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
142022
260,00 € obec Krásna Lúka Marek Bujňák
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
TU-2022/016-OcÚ-005
40,00 € Obec Tuhrina Simona Vidličková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_141/2022
158,60 € Šamko Marián Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-9/2022-TV
2022/9
0,00 € Okresný úrad Trebišov Obec Boľ
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
21/2022
105,86 € Mobelix SK s.r.o. Nitra SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva o výkone funkcie stavebného dozoru
SM_057/2022
4 633,00 € Juno s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
25.
Jún
2022
Nájomný byt Forróová Helena
161/2022
109,89 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25.
Jún
2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti
160/2022
48 300,00 € MARKO GAS s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
578/2022-2
0,00 € Labda Milan Mesto Vrútky
25.
Jún
2022
kolektívna zmluva
20/22
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu Grösslingová 18 Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022 druhá čas
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP/13/10138/002
EXTD_004/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Levoča TS
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Prengo Cup
187/2022
84,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava
24.
Jún
2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč"
Z-006/2022
14 952,00 € NetSpace s.r.o. Obec Lupoč
24.
Jún
2022
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1353/2022, číslo: 178/2022
Spr.: 1353/2022
100,00 € JUDr. Zdeněk Krčmář Justičná akadémia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1653
70,00 € Zoltán Csikos Slovenské národné múzeum
24.
Jún
2022
Kúpna zmluva
439-A.2-SM-46-KZ/2022
139,68 € Terézia Schmidtová Železnice Slovenskej republiky
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »