Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ uzavretá v zmysle Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a § 51 Občianskeho zákonníka znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva)
60/2024
350,00 € Branislav Zachar Obec Poniky
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
117/NLC/2024
8 400,00 € Národné lesnícke centrum Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.
14. Jún 2024
Z mluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
29/24
30,00 € Denisa Kollárová Mestská knižnica v Bratislave
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - cintorín Nižný Hrušov
B0266
0,00 € Obec Nižný Hrušov Tkáč Ľubomír
14. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Rimavská Sobota
Z2400177
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Slovenská konsolidačná, a.s.
14. Jún 2024
Zmluva a šírení reklamy
11/2024/ZSR
30,00 € Obec Viničky Csaba Tóth ALFA
14. Jún 2024
Zmluva uzatvorená na základe § 51 Občianskeho zákonníka
845/2024
100,00 € Mgr. Margaréta Novák Obec Vyškovce nad Ipľom
14. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 78
300,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Jana Brindzáková
14. Jún 2024
Zmluva č. 1099/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja územia NSK
1099/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Pohronský Ruskov
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2024 - humanitárna a sociálna oblasť
308/2024
800,00 € Mesto Hlohovec Zákl. org. Slov. zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civ. chorobami Leopoldov
14. Jún 2024
Zmluva č. 2 2024 013 o usporiadaní hudobného vystúpenia
2 2024 013
3 500,00 € HLAS, k.s. Mestské divadlo
14. Jún 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Elisa Polystar Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Veľký Grob 382
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5440-2024
2 052,41 € Mária Baloghová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5448-2024
4 473,87 € Jolana Jakabová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5451-2024
12 266,38 € Margita Popovičová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5454-2024
3 754,72 € Mária Bálintová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5399-2024
5,35 € Marek Tóth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5401-2024
64,02 € Mgr. Katarína Maťášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5421-2024
224,84 € Ing. Nicol Kvetková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
15-5423-2024
28,11 € Peter Árvay Valaliky Industrial Park, s. r. o.