Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/19
103/2022
27,00 € Mesto Levice Ingrid Nagyová
12.
August
2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
374/2022
0,00 € Mesto Levice XEMAR s.r.o.
12.
August
2022
Nájom hrobového miesta č. H/9
744/2022
29,00 € Mesto Levice Rastislav Macák
12.
August
2022
Nájom hrobového miesta č. H/10
745/2022
29,00 € Mesto Levice Rastislav Macák
12.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
113/2022
0,00 € Drahomíra Makatová Dvory nad Žitavou
12.
August
2022
Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 189/2022
č. ÚEZ 189/2022
102,00 € Magdaléna Buznová Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
12.
August
2022
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
MK-114/2020/M
49 990,00 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
12.
August
2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.2
100,00 € Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko Obec Lietava
12.
August
2022
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca
22/34/054/265
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Senior dom Svida
12.
August
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme HM A092
A092
40,00 € Obec Rožkovany Bujňáková Marcela
12.
August
2022
Zmluva o dielo č. 29/ZoD/2022
29/ZoD/2022
15 000,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
12.
August
2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy OFH 2022
1460/2022
250,00 € MTK PLUS, s.r.o. Detva Obec Očová, SNP 330/110, Očová
12.
August
2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva na umiestnenie reklamy OFH 2022
1458/2022
200,00 € Dstar s.r.o. Banská Bystrica Obec Očová, SNP 330/110, Očová
12.
August
2022
Zmluva o nájme obecného bytu č. 15/2022 - byt
15/2022 - byt
125,22 € Juraj Malatinec Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
12.
August
2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/18/V
74/2022
18,00 € Jozef Gonda Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
19/2022
8 775,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Vrícko
12.
August
2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/004193
SE_ZM_SE-OD-2022/004193
1 172 190,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
12.
August
2022
Zmluva č. 43-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 43-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Záchranný systém Slovensko Trnavský samosprávny kraj
12.
August
2022
Zmluva č. 113176-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
113176-2022/710
26 716,11 € Lesoochranárske zoskupenie VLK Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
August
2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.4
0,00 € Lu-Vas, s.r.o. Obec Lietava