Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 15/2024 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
581/2024/SVPS/RLV/15/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Poľovnícky spolok Jelšovka
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024117/2024
100,00 € Eva Brunovská Národné osvetové centrum
17. Máj 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/128/PaCS
266,00 € Laskovský Slavomír, Mgr. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
17. Máj 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2024/1265
0,00 € Dubnické múzeum, m.r.o. Slovenské národné múzeum
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
ZŠ/7/2024
14 500,00 € Mesto Nitra Základná škola, Fatranská 14, Nitra
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
397
30,00 € Michaela Burdová Organizácia verejnoprospešných služieb
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
17. Máj 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/129/PaCS
66,40 € Benková Tatjana Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z Fondov SNM - Múzeí v Martine
SNM-MT-INÉ-2024/1425
22,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
17. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
67/2024
209,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach HOTEL GLAMOUR s. r. o.
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
439/2024
400,00 € ZŠ M.Kukučína Mesto Dolný Kubín
17. Máj 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-61/2024/Mýtna/1190/SO 664/ŠomZd
3,66 € Daniela Kohútová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:710
0,00 € Anikó Beregszászi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:711
0,00 € prof. Dr. István Csernicskó, PhD., MTA Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka
99/2024
0,00 € PhDr. Hana Kližanová Mestské kultúrne stredisko
17. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-075-24
052-1-075-24
0,00 € Patrik Babulic Zoologická záhrada Bratislava
17. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:712
0,00 € Erika Mária Tódor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti Číslo zmluvy: 7/ZPD/2024
292/2024
1 580,00 € Občianske združenie PRIMA Mesto Dunajská Streda
17. Máj 2024
Zmluva č. KIS 2/2024 o poskytnutí dotácie
741/2024
250,00 € Mesto Trenčín Trenčianske osvetové stredisko
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
294/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula Mesto Rožňava