Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033847
305,44 € R.STANKE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080455
1 500,00 € Nemčeková Benderová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080181
240,00 € Hudák Matúš Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
ZM2033876
8 410,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033867
65,74 € FIDIT s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033850
35,86 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
nevýhradná licencia na inštaláciu a užívanie informačného systému DOMUS
672/2023
5 288,16 € Mesto Malacky ANASOFT APR, spol. s r.o.
7. December 2023
Dodatok č. 40 k Poistnej zmluve na skupinové úrazové poistenie sedadiel - tzv. miliónové poistenie
2430/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Mesto Trenčín
7. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
2023/008
2 470,00 € Obec Igram Eva Kuruczová
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0023/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0830/2023
591,00 € Slovenská softballová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu
S2023/01011/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
7. December 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-474/2020/Bytčica/188/SI_Dodatok č.1
0,93 € Katarína Brnčová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
166/23/AZ
0,00 € REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva č.02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
02/DV/2019
0,00 € STRIP a.s. Košice Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
7. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-471/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,80 € Peter Kruták Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0953
30,00 € Obec Čachtice Harmadyová Mária
7. December 2023
Zmluva o inzercii
81 123 0526
71,28 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o výpožičke
22 /Zv/2023/1
259,00 € CULTUS Ružinov, a.s. BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
7. December 2023
Rámcová dohoda (Quantiferon Plus diagnostický test - skúmavky)
3760/191/2023
16 643,00 € CEEMED, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, reg. č. O 79/2022
O 79/2022
0,00 € TOUR4U s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť