Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej 31.5.2016
ZML - 2024 / 11
15,00 € Marek Sirotňák Obec Jakubova Voľa
23. Február 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Viera Borovská Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky
3/2024
0,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Sabyt, s.r.o.
23. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2024/002986-002
2024/176
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
23. Február 2024
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 01/06/2022
7
0,00 € Mestský podnik služieb Kremnica Vanessa Eibenová
23. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37 582 623
843/10
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Jozef Varchol – DAVOS
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení pobytu a stravovania žiakov ZŠ počas lyžiarskeho výcviku
-CRZ-
0,00 € Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica ZŠ Zámutov 531 Zámutov 09415
23. Február 2024
Dodatok č. 7
5/2024
0,00 € Jarmila Cibulková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-192/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
11,51 € Otília Sarová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 810/09
810/09
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Proxis, spol. s r.o.
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105683/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bašovce
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
2024_01
198,00 € Mesto Humenné Obec Ľubiša
23. Február 2024
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve zo dňa 18.7.2013
15
0,00 € Mestský podnik služieb Kremnica Slávka Gorálová
23. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
102/6/2024/IU - Ing.Ján Mrenica
0,00 € Ing.Ján Mrenica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o dlhodobej výpožičke
UKB-2024-7/0222
0,00 € Radoslav Burík Univerzitná knižnica v Bratislave
23. Február 2024
Komisionárska zmluva 2024/8/ZML
2024/8/ZML
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Martinus, s. r. o.
23. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00141/2024 RE
0,00 € Rastislav Adamko, prof., PhD. Katolícka univerzita Ružomberok
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 551 488 001
10/2024
16,90 € Alternet, s.r.o Centrum kultúry Košického kraja
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3040-Z
SPO-V01-3040-Z
18 783,58 € Mária Stašová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105668/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malatiná