Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva č.8/1000190224 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
45/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Obec Bojná
6. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy
Z145/2022-15
1 536,67 € Generali Poisťovňa Slovenská národná galéria
6. Október 2022
Dohoda o zabezpečení odborného vyučovania v školskom roku 2022/2023 č. 2022/8 formou odborného výcviku
2022/8
0,00 € Spojená škola, Spišská Nová Ves Základná škola Z. Nejedlého 2
6. Október 2022
Zmluva o dielo - doplnenie a odstránenie závad z revíznej správy bleskozvodného zariadenia ZŠ a MŠ A. Felcána v Hlohovci
617/2022
11 331,76 € Milan Brodek BRODEK A SPOL Mesto Hlohovec
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6668
602/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Hudáková
6. Október 2022
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/224-2/2018/Po
2022002286
0,00 € Morová Alena, Moro Anton Mesto Košice
6. Október 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
15 2022
0,00 € Základná škola Dr. Jozefa Dérera Juraj Čutka
6. Október 2022
Zmluva o financovaní výskumu
382022
0,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. Október 2022
Nákup elektrickej sprchovacej hygienickej stoličky (1 ks) a vakových zdvihákov (1 ks)
85/2022
13 802,80 € ARJO-HUMANIC SK s.r.o Domov pre seniorov
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1208
339,90 € Marián Sabol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Zmluva o dielo č. 109/2022/T
109/2022/T
37 036,00 € ENGIE Services a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BNT8-221-67
3200/2022
82 321,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Stredné Plachtince
6. Október 2022
DOHODA č.7/2022/05 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR,š.p.
CRZč.4443/2022/LSR
28 870,87 € Obec Poruba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
26/2022
0,00 € Ski Academy Martinky Základná škola, A. Stodolu 60, Martin
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
020/2022/Č
6,70 € Martina Pákozdyová Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18168/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Veľký Meder
6. Október 2022
Kúpna zmluva
144-A.1-PP-46-KZ/2022
138,86 € Oľga Zadražilová Železnice Slovenskej republiky
6. Október 2022
Nájomná zmluva - byt č. 2 na ulici Magurská 8
2022002290
0,00 € Divadlo Thália Színház Mesto Košice
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-malej telocvične č.4-2022
8
2 280,00 € Základná škola sv.Jozefa Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89187
2 570,00 € Ing. Jozef Mordel, Michaela Mordelová r. Trúchla Slovenská inovačná a energetická agentúra