Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30771/23
30771/23
0,00 € Pavel Varga Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
Dodatok č.1 KZ 022023
022023/1
0,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Krížovany
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
11-4159-2023
66,36 € Danica Macháňová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
2. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
HM063/2023
33,20 € Gustáv Horváth Obec Valaliky
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-35-102/023
18,67 € MUDr. Antónia HUDÁK LONGAUEROVÁ Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na objednávku
07/108003/2023/LZ - ŠS
30,00 € Ing. arch. Michal Hladký, ArtD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0405-Z
SPO-V01-0405-Z
8 346,23 € Ján Chovanec, Ing., Lenka Chovancová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-35-103/2023
16,12 € MUDr. Antónia HUDÁK LONGAUEROVÁ Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
SOD-17-05-2023-SK
1 315,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Olováry
2. Jún 2023
DOHODA O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU NA STRAVU
INT056/2023
4,20 € Milan Lukáč Obec Valaliky
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
1/5/2023
0,00 € Ing. Ema Šivecová Obec Krížovany
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0534-Z
SPO-V01-0534-Z
14 000,00 € Alena Staníková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Poistka
6626949231
58,81 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
985 447,29 € Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0333
2023/0333
2 000,00 € ŽiTo v SÝPKE Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva číslo 462/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Ražňany - Hlavný
462/2023
30,00 € Jaroslav Futej, Ing. Obec Ražňany
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
zml_RM_gastro_KuchynaABSEMAT_230530
70 180,78 € RM Gastro -JAZ s.r.o.,Rybárska 1 , 91501 Nové Mesto nad Váhom Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0537-Z
SPO-V01-0537-Z
14 000,00 € Ing. Ján Ilkovič, MUDr. Gabriela Ilkovičová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071AA56 zo dňa 03.11.2020
1159/2023
2 829 150,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00209-00010
1 000,00 € TJ Slovan Červeník Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.