Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o dielo na vykonávanie diela - kosenie trávy
46/2024
0,00 € Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce Obec Hôrka
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
47/2024
0,00 € SOZA Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Hôrka
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
4082/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič LESON, s.r.o.
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03216-Z
SPO-V04-03216-Z
19 000,00 € Emília Strižincová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
103/2024
50,00 € Petra Mudrochova Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
21. Jún 2024
Darovacia zmluva - Zamestnanecké granty
3/2024
2 000,00 € Nadácia Veolia Slovensko Materská škola, Vinohradská 1595/3, Močenok
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
439/2024
79 001,04 € Mesto Liptovský Mikuláš Domov pre seniorov Golden Age, o. z.
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03692-Z
SPO-V04-03692-Z
19 000,00 € Ján Melega Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme inventáru obce
58/2024
12,00 € Obec Podhorany Ivan Fülöp
21. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D54565801/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Cargo, a.s.
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/HP/2012
1/HP/2012
95 450,79 € Divadlo Jonáša Záborského PUĽS
21. Jún 2024
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 729/2024
729/2024
18 360,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Technická univerzita v Košiciach
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
194/2024
25 834,00 € REGION LIPTOV Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
21. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 Zákamenné - Ul.J. Vojtaššáka. Kanalizačná prípojka P1,P2,P3.
008/2024
26 892,16 € MizuTrans s.r.o. Zákamenské služby s. r. o.
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
bez
80,00 € CUBS plus, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01514-Z
SPO-V04-01514-Z
19 000,00 € Július Mlátko Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č.V-178/2024.
INE_198/2024
120,00 € Bandits Dance Club Mesto Kráľovský Chlmec
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzavretej dňa 7. júna 2024
176/2024
10 080,00 € IMPA Bratislava, a. s. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0068/24
0404/0068/24
0,00 € Trend Technologies Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
228/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Henrieta Vrábeľová