Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva čislo F/55/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Krásno nad Kysucou
06/10/2022/F55
35,00 € Bírová Anna Mesto Krásno nad Kysucou
6. Október 2022
Zmluva číslo A/95/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Krásno nad Kysucou
06/10/2022/A95
35,00 € Bírová Anna Mesto Krásno nad Kysucou
6. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 8/2022
NAJ_249/2022
210,51 € Kresán Anton Obec Beluša
6. Október 2022
Zmluva o nájme bytu č. 10/2022
NAJ_251/2022
197,69 € Želiarová Jarmila Obec Beluša
6. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
3149
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Snina, Mestský úrad Snina
6. Október 2022
Úrazové poistenie - zmluva č. 5190058158
SOC_393/2022
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna insurance group Mesto Spišská Belá
6. Október 2022
45/2022, Názov: Zmlua o zriadení vecného bremena - Sylvia Paulová, 951 91 Mankovce 84
-CRZ-
0,00 € Sylvia Paulová Obec Machulince
6. Október 2022
Zmluva o výkone správy č.V-510/2022.
ZVS_551/2022
0,00 € Balogová Anastázia Mesto Kráľovský Chlmec
6. Október 2022
Zmluva o dielo - Reštaurátorský výskum - Holíčsky zámok
202200361/2022
11 995,20 € Restauro s.r.o. Mesto Holíč
6. Október 2022
Zmluva o prenájme ľadovej plochy č. 11/2022/SŠ
INT_133/2022
0,00 € ferix s.r.o. Levoča TS
6. Október 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 11/2022
Zmluva č. 78/2022/DJPTT
3 300,00 € Divadelné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
6. Október 2022
Zmluva o nájme
INT_115/2022
267,03 € CUNGI s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Október 2022
Zmluva o vykonaní architektonicko-historického výskumu
GEN_470/2022
18 250,00 € Fram arch s. r. o. Mesto Zlaté Moravce
6. Október 2022
Zmluva o dielo
OK/1033/2022
9 638,22 € ENERCOM s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 76/2022 - odborná porota
Zmluva č. 71/2022/TOSTt
200,00 € Ondejka Slavomír, Ing. Mgr.art. Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
6. Október 2022
Individuálna dohoda o štúdiu doktorandského študijného programu
C/801/2022
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Chemický ústav Slovenskej akadémia vied, v. v. i.
6. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve o službách BOZP č.1/2021
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2021
50,00 € BWSS, s.r.o. Verejno - prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová
6. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/18/53G/6
8 700,05 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022-1129-KUL
440,00 € Mgr. art. Martin Žák Bratislavský samosprávny kraj
6. Október 2022
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
OP/2022/00407910
90,00 € Obec Spišské Tomášovce Pecha Milan