Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na objednávku
18/108003/2023/LZ - ŠS
30,00 € doc. Ing. arch. Benjamín Brádňanský Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1097/BC00/2023
0,00 € HI kongres Hotel Žilina s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Dodatok č. ku Zmluve č. 2032/SZ001
Dodatok č.2
0,00 € DETOX, s.r.o. Mesto Sliač
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1098/BC00/2023
0,00 € HODOŇ, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1099/BC00/2023
0,00 € Karfer s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1104/BC00/2023
0,00 € Leo Industrial Park Corporation s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1120/BC00/2023
0,00 € Ľubomír Barák - LIBA Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1121/BC00/2023
0,00 € JOPEL Ďarmoty, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1125/BC00/2023
0,00 € Motel BORINA spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0340
1 900,00 € Obec Krásno Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy
83/2023
300,00 € Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
2. Jún 2023
Podnájomná zmluva č. 20235049 na prenájom pozemku
20235049
0,00 € Belaková Henrieta Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
2. Jún 2023
Dodatok č.1 KZ traktor s prislušenstvom
012023/1
0,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Krížovany
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
TAT/VR/46/2023
300,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Tomáš Maro
2. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 541
74/2023
30,00 € Tibr Chrenko, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4047a na prenájom hrobového miesta
CIN_060/2023
12,50 € Vreštiaková Miroslava Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 141 na prenájom hrobového miesta
CIN_070/2023
12,50 € Konrád Viliam Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 138 na prenájom hrobového miesta
CIN_068/2023
15,00 € Lupták Jozef Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 133 na prenájom hrobového miesta
CIN_067/2023
15,00 € Žiak Matúš Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 2780 na prenájom hrobového miesta
CIN_065/2023
15,00 € Vyletel Štefan Mesto Hriňová