Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci
331/2024
2 000,00 € Mesto Hlohovec Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci
21. Jún 2024
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu po a podnikajúcich fo č. 6826569962
20240063VZM6
648,01 € Komunálna posťovňa a.s. Technické služby mesta Galanta
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva VP24/00315/015
119/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne centrum
21. Jún 2024
Zmluva o finančnom audite
180/2024/OddE
5 940,00 € Ing. Marta Tóthová Mesto Dubnica nad Váhom
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000924
0,00 € Alexander Ernest Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1084605
150,00 € Sekerák Marián Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000926
0,00 € HAM media, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000960
0,00 € AZART production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o nájme kongresovej sály
K/12/2024
255,00 € Poľnohospodárske družstvo Šarišan Stredná odborná škola technická Prešov
21. Jún 2024
Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 4/2024
141
300,00 € Obec Ružindol Soňa Dúbravcová
21. Jún 2024
Zmluva o Balíkovom účte - exekúcie
150/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MESTO LEOPOLDOV
21. Jún 2024
Dodatok č. 3/2024 k zmluve č. 466/2024
DOD_088/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
21. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
31/2024
70,00 € Sobotová Monika Obec Gregorovce
21. Jún 2024
Kúpna zmluva - pozemok
45/2024
4 230,00 € Ľubomír Šarišský, Mária Šarišská Obec Chminianska Nová Ves
21. Jún 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 41/2024/SÚCTt
3 157 722,16 € Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov, Plavecká škola Swimshark
202400029/2024
0,00 € Základná škola Važecká Plavecká škola Swimshark
21. Jún 2024
Dohoda číslo: 24/12/054/125 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
24/12/054/125
226,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza Obec Tužina , Tužina 76, 972 14
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci - organizácia podujatia "Majstrovstvá Slovenska v hode mobilným telefónom 2024" dňa 24.08.2024 na futbalovom štadióne v Lučenci
240/2024
0,00 € Mesto Lučenec The Factory s.r.o.
21. Jún 2024
Sponzorská zmluva
05/2024
200,00 € TV LocALL s.r.o Veľké Dravce
21. Jún 2024
Zmluva o Dotácii - Občianske združenie pri SOŠ Partizánske - Komunitný participatívny rozpočet
267/2024
1 500,00 € Mesto Partizánske Občianske združenie pri SOŠ Partizánske