Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva č. 1543 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1543
0,00 € Technické služby mesta Humenné AGRO-Humenné s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1004/2024
99,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Jarmila Gomolová
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
21/2024AG
324,30 € Obec Čierne Anna Gregušová
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
31/2024JK
21 105,00 € Obec Čierne Janka Krenželáková
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
29/2024ML
259,60 € Obec Čierne Margita Lucáková
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej oc
50,00 € CO - COMPANY s.r.o Obec Dvorany nad Nitrou
1. Marec 2024
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy zo dňa 04.08.2023 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
26/2024
0,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Odorín
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03585-Z
SPO-V03-03585-Z
19 000,00 € Ľuboš Podstupka Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
7120239
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. ŠEVT a.s Materská škola, Čajakova 4A, Žilina
1. Marec 2024
Kúpna zmluva zo dňa 29.02.2024
46/2024
1 050,00 € Obec Neded Mgr. Zoltán Perina a Kristína Perina
1. Marec 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Ladislav Šárkány
290220246
400,00 € Ladislav Šárkány Trhoviská Ružinov, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
13/2024
0,00 € IT služby s.r.o. Obec Záhorská Ves
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10098-oprava
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Handzuš Peter
1. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme č. 1267/2005
297/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
1. Marec 2024
Zmluva o spoluorganizovaní programu
25/02/2024
0,00 € DOM KULTÚRY V ČADCI Hamu s.r.o.
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 324/2324
9013/0110/24
820,00 € Karyna Sutuhina Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
13-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Agentúra SMER, s.r.o.
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
13/2024
240,00 € Hessel Slovakia s.r.o. Hessel Slovakia s.r.o.
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
12/2024
504,00 € Basketbalový klub Vráble Basketbalový klub Vráble
1. Marec 2024
ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
11/2024
0,00 € OFK Perín Obec Perín-Chym