Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
18/2022
0,00 € PcProfi, s.r.o., v zastúpení: Ing. Peter Krafčík Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
ŠD000011/2023-ŠD - 106
55,00 € Študentský domov AU Andrii Kovtsuniak
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00496/15/02/2022
00496/15/02/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Ivan Frnčo
6. Október 2022
Zmluva o výpožičke HZ - 11 - 2022 _ 102-ON-2022
HZ/11/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_5_026
C_5_026
40,00 € Obec Košeca Jana Šištíková
6. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022-1123-KUL
350,00 € Jakub Liška Bratislavský samosprávny kraj
6. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022-1124-KUL
100,00 € Mirka Benkovská Bratislavský samosprávny kraj
6. Október 2022
Zmluva o odbere stravy č.29/2022
292022
0,00 € Základná škola s MŠ, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Centrum pre deti a rodiny Sabinov
6. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022-1126-KUL
100,00 € Zuzana Opetova Bratislavský samosprávny kraj
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON-2022_000672-074
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Morwan Moha Lasheen
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 04412/2020-PNZ -P40436/20.00 - Miroslava Horváthová
04412/2020-PNZ -P40436/20.00
0,00 € Horváthová Miroslava Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Nájomná zmluva č.02403/2021-PNZ-P40490 - Ján Sliacky, SHR
02403/2021-PNZ -P40490/21.00
0,00 € Sliacky Ján Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 02107/2022-PNZ -P40675/22.00 - Tibor Trečka
02107/2022-PNZ -P40675/22.00
0,00 € Tibor Trečka Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2022/2881
16,00 € Šúňava René Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
6. Október 2022
Zmluva o obstaraní reklamy
64/2022
0,00 € Občianske združenie Sebechleby SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.č. B/140/2022
0,00 € Denisa Uhrínová Verejno - prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 02043/2022-PNZ -P40645/22.00 - Szilárd Barta
02043/2022-PNZ -P40645/22.00
0,00 € Szilárd Barta Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Dohoda č. 01849/2022-PNZ -P40439/14.01 o ukončení NZ - Alojz Bugala
01849/2022-PNZ -P40439/14.01
0,00 € Alojz Bugala Slovenský pozemkový fond
6. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
113/2022 Zmluva o nájme bytu
0,00 € Dombyt Čadca Slavomíra Jakubíková
6. Október 2022
Nájomná zmluva
30201/NZ-016/1/2022/Kysucké Nové Mesto/1997/PROMA INVEST
0,17 € Jozef Bartoš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.