Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06246-Z
SPO-V03-06246-Z
19 000,00 € Ing. Marek Klimko Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
094_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mariana Karpitová
19. Apríl 2024
Prenájom KC Zobor - "svadba"
626/2024
790,00 € Mesto Nitra Erik Varga - Catering Service Nitra
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
210/2024
24,00 € Obec Malá Hradná Eva Korčeková
19. Apríl 2024
Prenájom KC Zobor - "Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení"
891/2024
60,00 € Mesto Nitra Mgr. Lucia Záhorská
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 11/U3
974/2024
0,00 € Mesto Nitra Juraj Gogola
19. Apríl 2024
DoPPaP z NZ 08987/10 HM Mestský 327/7
1022/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Ivan Demian
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
30/2024
120,00 € Angela Baranová Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
35/2024
200,00 € Mgr. Lucia Chocholáčková Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
279/2024
200,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20233053_Z zo dňa 21.04.2023
407/2024
31 645,92 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 117/2023/NOU
117/2023/NOU - dohoda o ukončení
0,00 € Food Factory Slovakia, s. r. o. Národný onkologický ústav
19. Apríl 2024
Základné školenie systémov EPS a SHZ
OZ-90-24-1-00229-00120
312,00 € Siemens, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí garntu
-CRZ-
0,00 € Tatry mountain resort a.s. Stredná odborná škola hotelová
19. Apríl 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
1/564/2024
177,00 € Obec Žitavany Katarína Sentivanová
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva - predaj pozemkov.
3020
6 245,92 € Štefan Haneš a manželka Žaneta, Ing. Handlová
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo
8/24
1 800,00 € EPIC Solutions s.r.o. Obec Práznovce
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. HM 81/3/2018 na prenájom hrobového miesta
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. HM 81/3/2018
0,00 € Obec Zborov Beáta Tomková
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. HM 49/3/2018 na prenájom hrobového miesta
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. HM 49/3/2018
0,00 € Obec Zborov Stanislav Litecký
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
205/2024/OMM
75,00 € Ing. Vladimír Jenčko Mesto Vranov nad Topľou