Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STEP23_08
Pontis- Zmluva o poskytnutí grantu č. STEP23_08
1 000,00 € Nadácia Pontis - Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1518/2023
900,00 € Mesto Nitra ŠOK - Šport Osveta Kultúra, o.z.
2. Jún 2023
Prenájom KD Párovské Háje- "cvičenie"
1589/2023
0,00 € Mesto Nitra Terra klub, O.Z.
2. Jún 2023
Dohoda Strán o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce
OP/2023/00420817
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola J. M. Petzvala
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 39/2023
39/2023
150,00 € Iveta Pružincová, DiS.art., Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
2. Jún 2023
Zmluva č. 15/20023/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
970/2023
36,00 € Neuvedené Mesto Trenčín
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 02/06/2023 uzatvorená podľa zákona č.116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov
02/06/2023
133,00 € Ildikó Páczová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
2. Jún 2023
Zmluva o aktualizácii programov
16/2023
420,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Obec Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce
2. Jún 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
15/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Obec Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
13/06/23
6 096,00 € Tibor Varga TSV PAPIER VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
2. Jún 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2023
2023/474
785,00 € Centrum voľného času Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
2. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 425/2023
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 425/2023
4 900,00 € LION CAR, s.r.o. Záhradnícke a rekreačné služby
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
14 2023
55,00 € Romana Muráňová PX CENTRUM
2. Jún 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102589/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rudník
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2023/1337
211,00 € Mgr. Radomír Sabol Slovenské národné múzeum
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
N20230529006
0,00 € Obec Soľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Číslo zmluvy: 623024515 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6600000585
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-241/2023
97,00 € Mgr. Anton BABUŠČÁK, MPH Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
výkon pracovnej zdravotnej služby
35/2023
165,00 € JF, spol. s r.o. Ružinovský domov seniorov
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
N20230529013
0,00 € Mesto Lučenec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky