Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
11.bVzSNR–35–247 / 2022
16,12 € Adam ONDIRKO Ministerstvo obrany SR
6. Október 2022
Darovacia zmluva
P94/2022
79,50 € Heuber Verlag GmbH&Co.KG Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina
6. Október 2022
Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká)
Z/2022/2400/VII/RUK/UO
208,78 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Karol Liebl
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML_691_2022
2 000,00 € ProConsulto s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6. Október 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/05/059/61
10 819,68 € Dušan Bellay - DUMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 67/1/2022 podľa § 7 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10438/2022-M_ODPD
8 800,00 € "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Október 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/05/059/60
8 162,16 € Ing. Ivan Kelecsényi - AGRIGAR i.e. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1210
339,90 € Ing. Lýdia Búciová - L.K.R. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1222
339,90 € Marián Győrőg Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Dohoda o grante
2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196
60 000,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/180
12 694,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Hlboké
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1199
339,90 € JUDr. Jela Mikušková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1180
339,90 € Marek Kráľovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1193
339,90 € Peter Zaťko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1198
339,90 € Terézia Kocmundová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva SOZA Dni obce 2022
Z/106/2022
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Mojmírovce
6. Október 2022
Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie
38/2022
350,00 € Ing. Ladislav Fábry, HS JERRY BAND Obec Lehota, č.16, 951 36 Lehota
6. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2022-005623-021_2022
3,40 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov, KRPZ v Prešove) Jozef Bliščák
6. Október 2022
Darovacia zmluva
3007/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Dovalová
6. Október 2022
Zmluva na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Nové Zámky
OK/1047/2022
1 075 691,23 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky