Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dodatok č. 3k zmluve č.14/2017 o nájme bytu
29-2023
152,00 € Jana Mojžišová Obec Sása
31. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
107/2023
600,00 € Matej Király Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
Zmluva o nájme HM č. 2023/01012
NÁJC013/2023
20,00 € Marázová Agnesa Mesto Nesvady
31. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55130558
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vadym Matsyshen
31. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55130559
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ruslana Fedoryshyna
31. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55150654
150,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Štefan Benko
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
106/2023
105,00 € Súkromná spojená škola Cambridge Interational School Bratislava Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55120448
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Illia Lukashuk
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. Jaroslava Čajková - predsedníčka a členka odbornej poroty
Zmluva č. 20/2023/ŽOSDS
300,00 € Čajková Jaroslava Mgr., Muškátová 18, Bratislava Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. erika Forgách - členka odbornej poroty
Zmluva č. 19/2023/ŽOSDS
160,00 € Forgách Erika, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. Dáša Szabóová - členka odbornej poroty
Zmluva č. 17/2023/ŽOSDS
80,00 € Szaboová Dáša Mgr., Bratislavská 40, Šamorín Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110800
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Anastasiia Piniashko
31. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55120447
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jakub Harčarik
31. Marec 2023
Dohoda o pristúpení č. 122/OVS/2023 k RD o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
122/OVS/2023
2 220 003,24 € Xepap, spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Marec 2023
DODATOK č. 8 k zmluve o nájme bytu č. 178/2015
111/2023
0,00 € Ján Keder, Mgr. Ľubica Kederová Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
21/2023
16 704,60 € Adriana Bardiovská Obec Dolný Lopašov
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní geodetických služieb
202300252/2023
0,00 € GEODAT MAPS, s.r.o., Mesto Prešov
31. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202300253/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Prešov
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - B137, B139
37/2023 H
0,00 € Anna Giertlová, Č. Balog Obec Čierny Balog
31. Marec 2023
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE č. 90-000141762PO2018 o dodávke vody - okružná križovatka pri poliklinike
277/2023/OVDUR
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Vranov nad Topľou