Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Kúpna zmluva
071-A.2-SN-46-KZ/2022
4 870,44 € Eva Kovaľanová Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Zmluva o reštaurovaní a výpožičke č. 18/2022
18/2022
4 488,00 € Tibor Kováč Východoslovenské múzeum v Košiciach
12.
August
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
009/2022-U
0,00 € Správa športových zariadení Levice Mgr. Miloš Mozdík
12.
August
2022
Kúpna zmluva
033-A.1-PP-46-KZ/2022
140,28 € Zuzana Šteczová Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Zmluva o nájme p. Kmeťová Janka / Liskovská /
659/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Brezno
12.
August
2022
Dohoda o prevode telefónneho čísla
20220449/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Ružomberok
12.
August
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
20220453/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Ružomberok
12.
August
2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul Smreková"
20220457/2022
43 160,32 € RILINE, s.r.o. Mesto Ružomberok
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
13/2022
12 825,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR Obec Mestečko, č. 118, 020 52 Mestečko
12.
August
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 427
173/2022
0,00 € Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota
12.
August
2022
Zmluva o vývoze ostatného odpadu, triedeného odpadu v zmysle ustanovenie §269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
CRZ-6777090
0,00 € TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Obec Horná Poruba
12.
August
2022
Kúpna zmluva
037-A.1-PP-46-KZ/2022
140,28 € Tibor Tokár Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Zmluva o prenájme plochy
35/2022
200,00 € IRG Development s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
12.
August
2022
Zmluva o nájme bytu
532/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12.
August
2022
Zmluva o nájme bytu
531/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12.
August
2022
Zmluva nájom HM
NHM_152/2022
0,00 € Jankaničová Veronika, Mgr. Mesto Topolčany
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04797
ZM_79_2022
1 300,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto Zmluvy, Obec Madunice
12.
August
2022
Zmluva o prenájme pozemku
207/2022
1 080,00 € Renáta Jarolímová Obec Bernolákovo
12.
August
2022
Zmluva o prenájme pozemku
210/2022
75,00 € Ľubomír Toráč Obec Bernolákovo
12.
August
2022
Doplnok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
3
0,00 € ZO OZPŠaV Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica