Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00528-Z
SPO-V04-00528-Z
19 000,00 € Ing. arch. Patrik Krásný Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
23/2024-ZHM
30,00 € Anna Líšková Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 213/2023 podľa §9b ods.1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
MPSVaR 12746/2023
50 000,00 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Harichovce
17. Máj 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-52/2024/Mýtna/1190/SO 664/ŠomZd
13,46 € Janka Šípošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106197/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rudinská
17. Máj 2024
Zmluva č. 421/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
421/2024
125,02 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina Mesto Žilina
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z/2024/984/IX/JLF/KD
0,00 € Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
17. Máj 2024
Zmluva č. 8/2024 o poskytnutí dotácie
731/2024
1 500,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Amazonky
17. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106199/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Snežnica
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
158806-5
148,87 € Obec Raková Martina Lúhová a Stanislav Lúhový
17. Máj 2024
Zmluva o dielo - "Prehodnotenie rozsahu ochranných pásiem vodárenských zdrojov"
81/2024
0,00 € GEOSPEKTRUM s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106210/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lok
17. Máj 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-47/2024/Mýtna/1190/SO 664/ŠomZd
28,62 € Elena Fiľová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Zámenná zmluva
89/2024
0,00 € EUROPA plus, s,r.o. sobrance Mesto Sobrance
17. Máj 2024
Nájomná zmluva hnuteľných vecí
480/20204
45,00 € Obec Dolná Krupá Kristián Hrčka
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-104/2024-M
0,00 € Martin Maťko Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 2/2024
470,00 € Lukáš Zvara - Dvor Zázrakov Gemersko-malohontské múzeum
17. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106212/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nový Tekov
17. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/11/19B/7-1
0,00 € ELEKTRIA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
17. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
114/2024/Z
17 210,16 € Balsam, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra