Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Kúpna zmluva
48-2023-ŠDaJ-T
21 350,00 € IREA, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
5. December 2023
Nájomná zmluva - hrobové miesto
162/2023
16,60 € Ján Klinčok Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
5. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa ust. § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. medzi zmluvnými stranami
93/2023
0,00 € LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 254/2022 uzavretej dňa 27.12.2022
INT_254/2023
38,00 € Moravcová Ľubica Mesto Turčianske Teplice
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
701/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
721/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
725/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Nájom hrobu č. 329 k hrobovému miestu č. 4/329
734/2023
70,00 € MESTO DETVA Mária Kucejová
5. December 2023
Nájom hrobu č. 86/1 k hrobovému miestu č. 1/86/1
738/2023
50,00 € MESTO DETVA Jolana Fekiačová
5. December 2023
Nájom hrobu č. 75 k hrobovému miestu č. 1/75
746/2023
70,00 € MESTO DETVA Anna Lalíková
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
757/2023
0,00 € NetSpace s.r.o. MESTO DETVA
5. December 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117581
200,00 € Babiak Michal Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116582
40,00 € Šarkozyová Gizela Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116580
200,00 € Koľová Ľuba Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116574
80,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116571
230,00 € Horniaková Viera Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530009
063BB530009
15 000,00 € Ing. Ján Toman - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z51/2023/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
Príkazná zmluva č. 18/2023
18/2023
80,00 € Ľubica Mitterová Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
5. December 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/330
169/2023
54,00 € Mesto Levice Michal Hudec