Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092834
52,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A16183-10
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno
16.
Jún
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
207/43/2021/ZZ
159 870,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Tehelná 5711/7,8,9, Trnava zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1100/I/FIF/OE
2 000,00 € doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. IČO: Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1101/I/FIF/OE
3 000,00 € doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1102/I/FIF/OE
175,00 € Mgr. Miroslava Falatová Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-56/32-2021
138 316,88 € PROFITING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/898 zo dňa 01.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/898
0,00 € Ivan Lulák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026947
800,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
Z/2021/1097/I/FIF/OE
50,00 € Mgr. Ján Belák Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
16.
Jún
2021
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK IMRK2-2017-000572
650 000,00 € Mesto Medzilaborce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Jún
2021
Dohoda o zverení referentského vozidla
Spr 199/21
0,00 € Krajský súd v Žiline Mgr. Martina Sliacka
16.
Jún
2021
Dodatok č.1/2021 k zmluve č.DS/404516/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č.1/2021 k zmluve č.DS/404516/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik AT DUNAJ, spol. s r.o.
16.
Jún
2021
Rámcová dohoda č.:
NI/1-185/2021/SPU
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16.
Jún
2021
LICENČNÍ A PODLICENČNÍ SMLOUVA
2021168/2021
1 120,00 € Národní filmový archiv Národné osvetové centrum
16.
Jún
2021
Darovacia zmluva č. 992/2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
992/2021
0,00 € PREVENTÍVA Klinika, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
16.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní č. 9P/2021
9P/2021
128,90 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Janoťáková Daniela
16.
Jún
2021
Darovacia zmluva č. 1035/2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
1035/2021
0,00 € Oravská poliklinika Námestovo Ministerstvo zdravotníctva SR
16.
Jún
2021
Darovacia zmluva č. 1111/2021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
1111/2021
0,00 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094040
2 400,00 € Hledík Peter Rozhlas a televízia Slovenska
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »