Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
110-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Daniel Onufer D+D
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/39/010/44
0,00 € Obec Repejov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-02-DN-1
Z/2023/2976/IV/FMFI/DEK
207,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/14/010/26
0,00 € Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Biskupa Királya 5, Komárno - Selye János Magyar Tannyelvü Gimnázium, Ul. Bisk.Kir Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti kontroly a servisu požiarnych zariadení
151/2023
7 716,00 € STOMALED PLUS, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2816-Z
SPO-V01-2816-Z
8 875,80 € Eva Achbergerová, Timotej František Jozef Achberger Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZoPVS
232043
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Lesy Jasov, s.r.o.
5. December 2023
ZoPVS
332044
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
5. December 2023
dodatok č.01 k ZoD č.1/2023 zo dňa 01.09.2023
dodatok č.01 k ZoD č.1/2023 zo dňa 01.09.2023
0,00 € Obecný podnik Červenica s.r.o. Obec Červenica
5. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-11-28mm8
0,00 € TOPSET Solution s. r. o. Obec Vígľašská Huta - Kalinka
5. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
XII/2023/2
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 187/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
706/2023
0,00 € Mesto Lučenec RETEX, s.r.o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 184/2023 o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2023
708/2023
0,00 € Mesto Lučenec Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
5. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1/2023
0,00 € Vladimír Šútor st. Obec Čereňany
5. December 2023
Zmluva o pôžičke
46/2023
15 985,00 € Tóthoví, s.r.o OBEC PODHORIE
5. December 2023
Zmluva o dielo č. 114008/2023
363/2023
28 836,00 € predu s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
5. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYS5-73-87zo dňa 2.12.2022 (číslo dodatku: IROP-D1-302071BYS5-73-87)
4489/2023
574 911,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Leváre
5. December 2023
Odkup MT
KP/931/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Libor Jakubovič
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
132-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra VVINGS Košice s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
104/2023
420,00 € Ing. Rudolf Szabó Stredoslovenské osvetové stredisko