Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2022
6926/11/02
6926/11/02
0,00 € Technické služby mesta Humenné Hosszúová Anna
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí služby
32-121-003966/2022
59 880,00 € TMG Group, s.r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1654
70,00 € Herman Tóth Slovenské národné múzeum
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0170
APVV-17-0170-D1
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
10-05-2022
0,00 € STABAC spol. s.r.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
24.
Jún
2022
Kúpna zmluva
380-A.2-SM-46-KZ/2022
51,86 € Ľubomír Lengvarský Železnice Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Dohoda o partnerstve medzi mestom Kaohsiung (Čínska republika [Taiwan]) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika)
2022-767-KP
0,00 € Mesto Kaohsiung Bratislavský samosprávny kraj
24.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní č. 9a/2022
09a-2022
228,60 € Erika Mikovčáková Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
24.
Jún
2022
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-124/2022/SSD/614-00/Likavka/0920/Geoplán
1,36 € Dušan Štefaničiak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Jún
2022
Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O 08/2021
Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O 08/2021
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Bežovce
24.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany
CO-21/2022-TV
0,00 € Okresný úrad Trebišov Obec Dargov
24.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
FF 75/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Hertník Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
24.
Jún
2022
ZMLUVA č. 975/2022/OPR o poskytnutí dotácie
975/2022/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj PaedDr. Jaroslava Pytelová
24.
Jún
2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2022/1697
0,00 € PhDr. Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 562022
200,00 € Mgr.art. Katarína Smaczna Feješová Gemersko-malohontské osvetové stredisko
24.
Jún
2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice č. 21/2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice č. 21/2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Rosina
24.
Jún
2022
Zmluva o umiestnení loga-Dni Milana Hodžu 2022
79/2022
200,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť Obec Sučany
24.
Jún
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-79-8/2022
14,52 € Stanislav ŠIMEK Ministerstvo obrany SR
24.
Jún
2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
802022
0,00 € Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
24.
Jún
2022
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
37/2022-A
280,00 € PaedDr. Monika Gregušová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »