Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/222/2014 / 1
0,00 € Obec Moravské Lieskové Jozef Turan
22. Júl 2024
Licenčná zmluva
36/LZ/2024
2 000,00 € Slovenský filmový ústav IFC MEDIA, spol. s r.o.
22. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA122-VET-000208416
76 037,00 € Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/434/2024
33,20 € Mestský podnik služieb mesta Medzev Magdaléna Schürgerová
22. Júl 2024
Trénerská zmluva
26/2024
130,00 € Martin Matejčík MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
22. Júl 2024
Zmluva o dielo na stavebné práce
153/2024
30 086,40 € ADLUNI COMPANY LTD. organiza¢na zlozka Slovakia Mesto Revúca
22. Júl 2024
Zmluva č. 1042/2024/OPR o poskytnutí dotácie
1042/2024/OPR
1 800,00 € PSK Obec Vyšné Repaše
22. Júl 2024
Zmluva o reklame a propagácii
19/2024
300,00 € NAJSTROJE s.r.o. Obec Vavrečka
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04084-Z
SPO-V04-04084-Z
19 000,00 € Mikuláš Bystriansky Slovenská agentúra životného prostredia
22. Júl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1932/2024/LSR
0,00 € Peter Čopák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
22. Júl 2024
Zmluva č. 3/1000218529 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000218529
0,00 € DO Invest s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
Doplnok č.2 k zmluve o prenájme hrobového miesta na pohrebisku 243/2011
CZ87/2024/195
100,00 € Mgr. Ingeborg Olšiaková, Prievidzská 40/57, 972 13 Nitrianske Pravno Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku 024/2024
CZ86/2024/194
0,00 € Katarina Krpelánová, M.R. Štefánika 1100/37, 972 13 Nitrianske Pravno Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
22. Júl 2024
Zmluva č. 3/1000218543 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000218543
0,00 € DO Invest s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/152/2014 / 1
0,00 € Obec Moravské Lieskové Angela Búliková
22. Júl 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.10.2017 c.č.: 588/2017
670/2024
54,00 € Mesto Dolný Kubín Šimon Slávik
22. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku - ÚPSVaR
16/2024
0,00 € Úrad úráce sociálnych vecí a rodiny Obec Ruskov
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
E/112/2014 /1
0,00 € Obec Moravské Lieskové Emília Sýkorová
22. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA131-HED-000203339
232 800,00 € Trnavská univerzita v Trnave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Júl 2024
Zmluva č. 3/1000218556 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000218556
0,00 € DO Invest s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.