Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
21/2023
5 464,16 € Mgr. Eva Farkašová Spišské divadlo
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1087-A.2-SM-46-KZ/2022
56,90 € Štefan Šuba Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
02/2023
0,00 € Kyndryl Services Slovensko spol. s.r.o. Základná škola, Školská 7, Tomášov
31. Marec 2023
Zmluva o nájme
51/2023
19,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Čvančara Miroslav (nájomca)
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1091-A.2-SM-46-KZ/2023
45,72 € Anna Šusterová Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Rámcová dohoda mrazené mäso
UVVaUVTOS-00685/32-ZA-2023
36 575,50 € Pozana Meat s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
19/2023
0,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1353
0,00 € Bodnár Miloš Obec Lieskovec
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí odbornej a poradenskej činnosti č. 12/2016
202300222/2023
0,00 € Mesto Prešov Materská škola Budovateľská
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí odbornej a poradenskej činnosti č. 9/2016
202300225/2023
0,00 € Mesto Prešov Materská škola M. Nešpora
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
202300251/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Mesto Prešov
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
77052
1 500,00 € Marián Hric, Jana Hricová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
991-A.2-SM-46-KZ/2022
48,76 € Božena Puškárová Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva č. 2/2023/V o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023
52 2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Gelnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
128/SZ2023/BA 1046
33,60 € ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Domov dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, 908 77 Borský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
26/2023
40 089,60 € Haspo.sk, s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2023/37/I/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš APB, a. s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99858
1 500,00 € Irina Kocjuková, Petro Kocjuk Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Marec 2023
Dohoda 23/31/054/205
23/31/054/205
7 381,92 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.