Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o prenájme priestorov školy
ZUŠ-303/2022
198,00 € Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou
25. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - zimná údržba v obci
65,00 € OVIMILK Priechod Obec Baláže
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022090010
0,00 € Mgr. Margareta Kontrišová Technické služby mesta Zlaté Moravce
25. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
225/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Rimavská Sobota
25. November 2022
Dohoda o požití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty / služobnej cesty
SOV-64-167/2022
12,84 € PhDr. Ján ČMELÍK, PhD. Ministerstvo obrany SR
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/058
65/2022
0,00 € Suchý Peter, Drienovská ulica 1, 630, Obyce 951 95 Obec Obyce, Cintorínska 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Lyžiarsky výcvik
20220019/2022
0,00 € CK Andromeda, s.r.o. Základná škola s materskou školou
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/051
56/2022
0,00 € Šurdová, Helena, Hlboká, 391, Obyce, 95195 Obec Obyce, Cintorínska 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/052
57/2022
0,00 € Ďuriačová, Alena, Rovňanova 10,2019, Zlaté Moravce, 95301 Obec Obyce, Cintorínska ulica 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/039
44/2022
0,00 € Mášiková Anna, Hlavná ulica 89,73, Obyce, 95195 Obec Obyce, Cintorínska 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
43/2022/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25. November 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116921
67,65 € Marianum Rakvicová Eliška
25. November 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116920
13,53 € Marianum Horváth Štefan Ing.
25. November 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2126131
13,53 € Marianum Hoborová Jaroslava
25. November 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2804413
135,30 € Marianum Mináriková Anna
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/033
36/2022
0,00 € Minár Peter, Kostolná 512, Obyce 951 95 Obec Obyce, Cintorínska 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/023
25/2022
0,00 € Šabo Ferdinand, Hlavná ulica 186, Obyce 951 95 Obec Obyce, Cintorínska 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01/024
26/2022
0,00 € Šabo Ferdinand, Hlavná ulica 186, Obyce 951 95 Obec Obyce, Cintorínska 229/12, 951 95 Obyce
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 20141120
0,00 € Lombard s.r.o., Školská 14, 92101 Piešťany Obec Ostrov
25. November 2022
Kúpna zmluva
30/2022
140,00 € Peter Širica, Viera Širicová Obec Smrečany, 032 05 Smrečany 48