Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 3/2024
3/2024
3 600,00 € Frape catering s.r.o. Materská škola, Novohorská 7487/1, Bratislava
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 2024000677 zo dňa 16.02.2024
2024001986
0,00 € DUMAD s.r.o. Mesto Košice
24. Jún 2024
Zmluva o účasti na konferencii
UPN-K-2024_02587-4
0,00 € Matej Marušin Ústav pamäti národa
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08355-Z
SPO-V04-08355-Z
19 000,00 € Mgr Gabriela Radvanová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024-01-ŠJ
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s. Základná škola s materskou školou, Hniezdne 244
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107072/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pavlová
24. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-12/2024
AF3-12/2024
500,00 € Mgr. Tomáš Eštok Múzeum mesta Bratislavy
24. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
432/2024
0,00 € Mgr. Zuzana Lališová Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02583-Z
SPO-V04-02583-Z
19 000,00 € Mária Urbanová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
80/24/ZoD
246 282,97 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o úvere
611/226/2024
287 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Zvolen, Jedľová 783/15, 17, 19, v zastúpení SVB Borová Hora Štátny fond rozvoja bývania
24. Jún 2024
Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia s hudbou č. AF3-178/2024
AF3-178/2024
100,00 € Dominik Královič Múzeum mesta Bratislavy
24. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/49
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Púchovská kultúra, s. r. o.
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07890-Z
SPO-V04-07890-Z
19 000,00 € Želmíra Škrabanová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
CRZč.4092/2024/LSR
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2024-2
0,00 € Culková Mária, Ing. Mesto Vrútky
24. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/26/060/89
7 063,56 € Lucia Harvanová - masérske služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
Z/198/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Mesto Trstená
24. Jún 2024
Zmluva 2470044 o výkone umelcov zaznamenaných na zvukových nosičoch a audiovizuálnych záznamoch zastupovaných Slovgramom
480/2024
46,00 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Mesto Brezno
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
34/2024
165,00 € Csaba Suketi Obec Hontianska Vrbica