Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
122/2022
14,00 € Obec Višňové Cecília Straňanová
25. November 2022
Sprchovací invalidný vozík toaletný MASTER, Irigátor nerez
32/2022
402,00 € Hartman -RICO spol.s.r.o. Stredisko sociálnych služieb Petržalka
25. November 2022
Kúpna zmluva - pracovná obuv
Z202212877_Z
1 972,80 € ELSTROTE, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb-Juh
25. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/40/054/380
3 321,60 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25. November 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/06/060/59
623,27 € Dagmar Váryová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
25. November 2022
Zmluva o nájme - parc. č. 4758/75, zast.pl. o výmere 91m2 v k.ú, Žilina
802/2022
1,00 € Mesto Žilina TOP VISION, s.r.o.
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/05/010/26
0,00 € Obec Dolné Saliby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
25. November 2022
Kúpna zmluva - elektrická smažiaca panvica
Z202213303_Z
2 574,00 € Marek Gaľ Gastrogal Centrum sociálnych služieb-Juh
25. November 2022
Zmluva o dielo
2022042
60,00 € Viera Jurkasová Obec Dechtice
25. November 2022
Darovacia zmluva č. 7/2022
7/2022
2 669,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ Bánovce nad Bebravou Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
25. November 2022
Zmluva č. 66/2022 o krátkodobom nájme telocvične
66/2022
0,00 € CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice Správa majetku Košického samosprávneho kraja
25. November 2022
Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching or training between Programme and Partner countries
180040/502/2022
1 340,00 € Maka Daushvili Ekonomická univerzita v Bratislave
25. November 2022
Dohoda č. 22/31/012/9
č. 22/31/012/9
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Vyšný Skálnik
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/42/054/799
3 406,14 € Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
0,00 € Obec Mikušovce Iveta Holbová
25. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 334/2012/533
346/2022
40,00 € Marián Ďuriš Obec Skačany
25. November 2022
Zmluva o užívaní systému Advanced Rapid Library
107/2022
462,00 € Cosmotron Slovakia s.r.o. data Mestské kultúrne stredisko
25. November 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
0,00 € Obec Mikušovce Lenka Zemanovičová
25. November 2022
dodatok k nájomnej zmluve
3. k z. 1/2007
0,00 € BRESMAN s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
25. November 2022
Kúpna zmluva - priemyselná pračka 10kg
Z202212880_Z
4 790,00 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Centrum sociálnych služieb-Juh