Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3838
0,00 € Gabriel Mráz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/16/54E/2584
0,00 € Ing. Zuzana Porubcová - CORA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1427
0,00 € TSG Slovak Republic s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1545
0,00 € Martina Brezovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/44/54E/1471
0,00 € Lucia Gečeiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3645
0,00 € Štefan Mičian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3720
0,00 € Matej Novák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach, číslo 367/2021-OHS, č. 2020/KE/03
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach, číslo 367/2021-OHS, č. 2020/KE/03
52 499,99 € ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
SOV-30-18/2021
18,44 € Ing. Mgr. Patrik BARIČ Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
Agreement about promotional activities
56/2021/UVLF
0,00 € Filip Rzepecki Tatra´s Gates Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Jún
2021
The letter of mutual intent to cooperate
ZML-2021/1-381:191006
0,00 € University of Warmia and Mazury in Olsztyn Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16.
Jún
2021
Zmluva č. 2/2021-V o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
12/2021/ŠVPS/RCA
0,00 € ZO SZV Stará Bystrica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Čadca
16.
Jún
2021
Licenčná zmluva
25/LZ/2021
225,00 € Slovenský filmový ústav Galéria mesta Bratislavy
16.
Jún
2021
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-335/2021
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-335/2021
9 200,00 € OMES s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Jún
2021
Dodatok číslo 5 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100003402
Spr. 317/21
50,00 € STABILITA d.d.s., a.s. Okresný súd Revúca
16.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
Spr. 358/21
300,00 € Krajský súd v Banskej Bystrici JUDr. Róbert Urban
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-SML-ZOV-2021/482
0,00 € Slovenské národné múzeum Východoslovenská galéria Košice
16.
Jún
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-21-077-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
16.
Jún
2021
Nájomná zmluva č.j. ZML 527-2021
CRZ 2415-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Považská cementáreň, a.s.
16.
Jún
2021
Dodatok č. 38 k Zmluve o zabezpečení dôchodkovej služby č. 18/08/95/OPOS
12467/2021-BA
0,90 € Slovenská pošta, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »