Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Nájom hrobového miesta 162 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
952008
40,00 € Obec Sulín Anna Hutníková
7. December 2023
Dodatok ŠR
23/26/060/84-1
0,00 € ROZKVET, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
7. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2019/NR
č. 3/2019/NR
334,76 € Arriva Nitra a.s., Štúrova 72, 949 01 Nitra Obec Žirany
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3011/I/FIF/OE
950,00 € Ivan Zivkovic Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. December 2023
Dohoda o zotrvaní mladého dospelého v SS MD Centra pre deti a rodiny Veľké Kapušany
31/2023
0,00 € Adela Lakatošová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
602023
42 550,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Brezany
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3003/I/FIF/OE
200,00 € John Matthew Sweney Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. December 2023
Zmluva o výpožičke č. 14 P/2023
29/2023
20,00 € Ján Hruška Maštinec 24, Hrnčiarska Ves Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves
7. December 2023
čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
110/2023
0,00 € Pow-en, a.s. Základná škola Pavla Marcelyho
7. December 2023
Kúpna zmluva
-
1 056,23 € Obec Stará Bystrica Juraj Jonek a Janka Joneková
7. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
365-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELMONI s. r. o.
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01222/2023 RE
0,00 € Základná škola Zarevúca Katolícka univerzita v Ružomberku
7. December 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
RUSSBA/2023/OKTO/BA5/001
700,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
7. December 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639353523022
1 396,17 € Gašper Oliver Hlavné mesto SR Bratislava
7. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva číslo: OP-23-707
192/2023
0,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00941
15,00 € Obec Čachtice Kačányová Ružena
7. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 127/2020
20230061
0,00 € MH Invest, s.r.o. AGRORIS, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
151/2023
4 000,00 € Anna Kažimírová Fond na podporu vzdelávania
7. December 2023
Darovacia zmluva
3209/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Agnesa Kamenická
7. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
158/2023
4 000,00 € Katarína Kochová Fond na podporu vzdelávania