Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0349/2023
6 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky SPORT CLUB SLOVAKIA
31. Marec 2023
Zmluva č. 10/2023 na úseku verejnej zelene v meste Sabinov
DIE_009/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby s.r.o. Mesto Sabinov
31. Marec 2023
Zmluva č. 11/2023 - verejná zeleň v centrálnom parku a okružnej križovatke
DIE_010/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby s.r.o. Mesto Sabinov
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_060/2023
252,00 € Karika Vladimír Mesto Myjava
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
ZML_059/2023
132,80 € Oračko Ivan Mesto Myjava
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13EO/13D/2023
ZML_054/2023
1 000,00 € SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION Mesto Myjava
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232204_Z
479,00 € ROTA plus s.r.o. Centrum sociálnych služieb - AVE
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232211_Z
1 108,80 € HELAGO-SK, s. r. o. Prešovská univerzita v Prešove
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232260_Z
60 660,00 € Motor-Car Bratislava spol. s r.o. Slovenský zväz cyklistiky
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V8
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom František Kaplár
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 1/2023 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_012/2023
0,00 € Plachetková Vlasta Obec Helcmanovce
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V11
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Štefan Sovák
31. Marec 2023
Dodatok č.4 k rámcovej dohode č.1- ZSK/ŠJ/2019
Dodatok č.4
0,00 € Miroslav Maciboba-Miron-EX Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
EXT_083/2023
330,06 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Mesto Spišská Belá
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. EXT 038/2023
EXT_084/2023
0,00 € Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. Mesto Spišská Belá
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V14
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Zsolt Tóth
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232135_Z
79 576,75 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajská prokuratúra Trnava
31. Marec 2023
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 14/2023/DSSZPSSE
17 689,92 € Bratislavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
23500156
4 320,00 € PROFI Výťahy s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá