Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva na odkúpenie novovytvorenej parc. reg. "C" KN č. 251/4 - trvalý trávnatý porast o výmere 159 m2 v k. ú. Kynek,
1226/2022
9 540,00 € Dan Karabín Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie bytového domu Pod Šípkom
324/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva č. 139/2022 o kúpe nehnuteľnosti
139/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Baláška, Mária Balášková Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-V-14/2022 o zabezpečení predpredaja vstupeniek
843/2022
0,00 € LUAN občianske združenie Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-Č-12/2022 o poskytnutí dotácie
845/2022
900,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva
849/2022
11 370,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
858/2022
93 718,94 € MARO,s.r.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6617
373/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alena Lukáčová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6619
375/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Pivovarčiová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6621
377/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Kamila Libantová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2022/4-128
26-2022
0,00 € Marek Pavolka, Chlebnice 267, Lenka Hricová Podbiel 389 Obec Chlebnice, Chlebnice 186, PSČ: 027 55
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
242/2022
3,50 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220335/2022
600,00 € Mesto Ružomberok Zuzana Lesáková
25.
Jún
2022
Zmluva o finančnej zábezpeke
343/2022-1
193,83 € Mgr.Ľubica Kubišová Obec Látky
25.
Jún
2022
Dohoda č.22/11/054/99
INE_099/2022
5 230,62 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Obec Lysá pod Makytou
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
H 21/2022
90,00 € Obec Očová, SNP 330/110 Tatiana Holíková
25.
Jún
2022
úhrada veterinárnych nákladov spojených so zabezpečením kastrácie pouličných mačiek
467/2022
500,00 € Mesto Žiar nad Hronom Občianske združenie MačkySOS
25.
Jún
2022
Nájom nebytových priestorov
NAJ_012/2022
0,00 € STOMTECH s.r.o. Obec Terchová
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
2022/05/31/1
2 840,00 € Miloš Zapach Obec Hervartov
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie DPO
2022/17
200,00 € Obec Boliarov Územná org. DPO
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »