Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001469
185,68 € Marianum Ing. Dušan Zich
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000342
232,10 € Marianum Berta Švarcová
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000656
187,90 € Marianum JUDr. Michal Čerňanský, PhD.
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001471
180,50 € Marianum Ing. Vladimír Karban
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1040000208
69,63 € Marianum Eva Illényiová
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000655
187,90 € Marianum Peter Csomor
19. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000109
232,10 € Marianum Alena Uhliariková
19. Jún 2024
Kúpna zmluva na dodanie s montážou - Interiérové vybavenie závesmi s príslušenstvom pre projekt "Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby".
MAGTS2400167
30 998,96 € NABIMEX, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
104/NZK/2024/01
200,00 € CULTUS Ružinov, a.s. TK
18. Jún 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
103/NZK/2024/01
1 093,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Divadlo MYSTIK, s.r.o.
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nitrica
3/2024
0,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Nitra Obec Nitrica
18. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
20240401
0,00 € Ľuba Miklovičová Obec Mýtna, Mýtna 47, 985 53 Mýtna
18. Jún 2024
Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve č.U1424/2013
LZ/12/2024
0,00 € MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
18. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-208/2024
1 500,00 € Štátna filharmónia Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
18. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 701370015-1-2024-ZNB
701370015-1-2024-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ján Povalač
18. Jún 2024
Dohoda č.24/33/060/102 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
24/33/060/102
5 297,67 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Správa športových zariadení mesta Detva
18. Jún 2024
Dodatok č. 1. k Rámcovej dohode na dodanie potravín „Mrazená hydina, ryby, zelenina a huby“
dodatok č. 1 k zmluve HZ_6_2024_ÚOS
27 864,06 € CHRIEN, spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov-Domov dôchodcov Bojnice
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
240244375
30,00 € Obec Vígľaš Anna Farbiaková Vígľaš
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a rozširovaní diela
46/2024
400,00 € Mgr. art. Soňa Sýkorová Mouomami Stredoslovenské osvetové stredisko
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a rozširovaní diela
45/2024
500,00 € Mgr. art. Barbora Morongová, PhD. Stredoslovenské osvetové stredisko