Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2022
Rámcová dohoda č. 2/2022 uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
202201245/2022
26 774,60 € HORESKO s.r.o. Mesto Prešov
26. November 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 2_2023 Vinka s.r.o.
22023
0,00 € Mestské lesy v Bratislave Vinka s.r.o.
26. November 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67376-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ivan Mishchenko
26. November 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67369-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valerii Lytviak
26. November 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67378-1
203,44 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ihor Stroich
26. November 2022
Kúpna zmluva
2637/2022
1 194,00 € Elzer Gergely, Mgr. Obec Svodín
26. November 2022
Príkazná zmluva
22/1/10481/2
369,00 € Findoráková Lenka, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
26. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
OcÚ/1470/2022/5404
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
26. November 2022
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/417/2022/5376
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Erik Dorušinec
26. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. DOD/003/2022
DOD/034/2022
2 259 689,78 € PS STAVBY, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rusovce
26. November 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 31_2022 Vinka s.r.o.
312022
0,00 € Mestské lesy v Bratislave Vinka s.r.o.
26. November 2022
Zmluva o úvere
CRZ-7157843
0,00 € Mestský bytový podnik s.r.o. Autobusová doprava Púchov, a.s.
26. November 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67381-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Vakhrin
26. November 2022
Príkazná zmluva
22/1/10481/1
221,00 € Štrba Ján, Ing., Ph.D. Slovenská národná akreditačná služba
26. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
65/2022
0,00 € OBEC Jablonov nad Turňou Dental - Prim Plus s.r.o.
25. November 2022
Nájomná zmluva
ID152/2022
5,00 € Obec Šarovce Čaba Arvaj
25. November 2022
Nájomná zmluva
ID154/2022
5,00 € Obec Šarovce Ján Molnár
25. November 2022
Dohoda o urovnaní
2679/2022
10 947,48 € Mesto Nitra LL real invest, s.r.o.
25. November 2022
Nájomná zmluva
897/2022
9,95 € Bučková Martina Mesto Šala
25. November 2022
Nájomná zmluva
704/2022
192,66 € Földvári František Mesto Šala