Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 827 118 157-1-2021 -NZP
827 118 157-1-2021 -NZP
120,00 € Železnice Slovenskej republiky POLINVEST a.s.
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2028408983
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Odborné učilište, Liptovský Mikuláš
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094071
270,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
1743/2021/NPPC-VÚEPP
342,00 € Ľuba Zemková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
1735/2021/NPPC-VÚEPP
240,00 € Jana Škrečková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností pre Zmluvu o poskytovaní odborných služieb ku SCADA systému ProCop Č. 202102
4600002614
0,00 € ALFA Mikrosystémy spol. s r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva ÚHLLM-78-13/2021 Živé zviera – služobný pes
5100007818
2 550,00 € Mgr. Iveta Tökölyová Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2021
21/13/060/143
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín PLA Consulting s. r. o.
16.
Jún
2021
kúpna zmluva
8672/2021/5400/062
3 600,00 € KUMAT spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vítkovce
0,00 € Obec Vítkovce Štatistický úrad SR
16.
Jún
2021
ZMLUVA O REKLAME č. UPJŠ – 256/2021
UPJŠ- 256/2021
500,00 € Promiseo s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Jún
2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
DC/16/2021
0,00 € Úrad pre reguláciu hazardných hier DataCentrum, Bratislava
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
1734/2021/NPPC-VÚEPP
240,00 € Silvia Jakubcová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PSTO000819 Dodatok č. 5
0,00 € KÖNIG - DENT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-26-37/2021-OPLaVD
34,80 € Mgr. Slavomír K R A J Ň Á K Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-26-38/2021-OPLaVD
31,00 € Ing. Michal S O C H A N I Č Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_336
456,00 € Adrián Simonides Hudobný fond
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094187
180,00 € Miškufová Helena Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094204
230,00 € Šteczová Alica Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
9929756441
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Odborné učilište, Liptovský Mikuláš
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »