Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 66/2023/R
P/66/2023
0,00 € Invia.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 72/2023/R
P/72/2023
0,00 € HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Z-14/2024
0,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. Základná škola, Rokycany 46
18. Máj 2024
Poistná zmluva na príves
5903971280
23,48 € UNIQA Pojišťovna a.s. Obec Parchovany
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 62/2023/R
P/62/2023
0,00 € FRAMA S.R.L Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78606-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Garai
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78629-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Gazdíková
18. Máj 2024
PFERDEKAUFVERTRAG
09/2024
0,00 € Dr. Bernhard Schmitt Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Máj 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
169/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou PHYSIOMED s.r.o.
18. Máj 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
172/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou WEISDENT s.r.o.
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
180/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Košický samosprávny kraj
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000315
232,10 € Marianum Roman Géci
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001339
232,10 € Marianum Ing. Juraj Schwarz
18. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 23.10.2023
79/2024
0,00 € ViKAMont SK s.r.o. Obec Šoporňa
18. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
80/2024
82 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Šoporňa
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 71/2023/R
P/71/2023
0,00 € Alternatiff s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 73/2023/R
P/73/2023
0,00 € Invia.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 64/2023/R
P/64/2023
0,00 € Invia.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
157/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou ZDRAVO - M s.r.o.
18. Máj 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
168/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MUDr. Zuzana Krajňáková