Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2022
3 348,00 € Obec Lada MILK-AGRO spol s.r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pedag. zamestancov
-CRZ-
240,00 € Edusteps Obec Teplička
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov č. 01/2022
20/2022
0,00 € O2 Networks, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/01/00078
115/2022
0,00 € MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Monika Jánošová
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
Zmluva č. 58/2022/ZslMuTT
560,00 € Anetta, Ml. Vojtech Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke č. 2/2022
Zmluva č. 59/2022/ZslMuTT
0,00 € Múzeum Jána Thaina Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č.60/2022
Zmluva č. 77/2022/ZOSSe
50,00 € Kováčová Silvia Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
4/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola s materskou školou Vlčkovce
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZHOTOVENÍ UMELECKÉHO VÝKONU - Leto na korze 2022 - Peter Lachký
79/2022
220,00 € Peter Lachký Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
143/2022
2 600,00 € Magna Festum Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
HROB_002/2022
30,00 € Obec Hýľov Ing. Gabriel Petrík
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
HROB_005/2022
40,00 € Obec Hýľov Mgr. Ľubica Petríková
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
37
70,00 € Obec Betlanovce Magdaléna Kukurová
25.
Jún
2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 0082/2015/CE (NZ_7112015)
INE_058/2022
0,00 € AMC company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva
DZ_009/2022
16 597,00 € Mesto Havličkův Brod Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_142/2022
295,00 € Bachuľaková Anna Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6608
364/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Iveta Froncová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6616
372/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Matúš Rafael
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6620
376/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Erika Kollárová
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
24062022
1 870,54 € PharmDr. Stenchlak Rudolf Obec Skalité
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »