Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-01/2022
0,00 € Mgr. art. Juraj Gábor Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-04/2022
0,00 € Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-10/2022
0,00 € Studioacht, s.r.o. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-11/2022
0,00 € Ing. arch. Lukáš Kohl Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-13/2022
0,00 € Bc. Peter Gula Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-14/2022
0,00 € Mgr. Tomáš Lendel Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-15/2022
0,00 € Simulácie Budov s.r.o. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-16/2022
0,00 € prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-17/2022
0,00 € Ing. Ján Kubovčák Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Mandátna zmluva
MZ-18/2022
0,00 € PO-PROJEX s.r.o. Metropolitný inštitút Bratislavy
13.
August
2022
Zmluva č. 109867-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
109867-2022/710
16 973,73 € Urbárski spolumajitelia Obce Zákamenné - pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2022
Zmluva č. 113421-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
113421-2022/710
620,27 € RETAMA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2022
Zmluva č. 113219-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
113219-2022/710
634,12 € Lesné a pozemkové spoločenstvo Malá Čalomija Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
August
2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Z/091/2022
100,00 € Ohrádka Miroslav Obec Mojmírovce
13.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečeni asistenčnej zdravot. služby
1741/2022
52,50 € Aurélia Dudášová Mesto Nitra
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_397/2022
1,06 € Obická Ľubica Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_404/2022
1,37 € Lukáč Peter Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_402/2022
1,41 € Kružlíková Magdaléna Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_400/2022
1,10 € Čaplová Mária Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
u,luva č.16922/22 o nájme hrobového miesta
NHM/0919/2022
27,00 € Odstrčilová Erika Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »