Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
1/103001/2023-SPOL
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky IQ Capital s. r. o.
27. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/07/054/8
3 690,96 € Tisconty, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27. Január 2023
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na rok 2023
SIOV-04014/2023
10 718 406,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. Január 2023
Komisionárska zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2023/109
0,00 € Nunofia s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
27. Január 2023
Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov a hotelového sortimentu v roku 2023
16/2023
102 567,32 € ROIN, s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
20220127
4 000,00 € Fond na podporu umenia Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Regionális Művelődési Központ Érsekújvár
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 153/2023/KP
153/2023/KP
50,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ing. Peter Košík
27. Január 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škôl a školských zariadení v roku 2023
2023/76
134,00 € Spojená škola Piešťany Regionálny úrad školskej správy v Trnave
27. Január 2023
ZMLUVA o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste
4/2023/RŽP
380 156,62 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom
27. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
18/2023/RSM
0,00 € IN DESIGN DUBNICA, s. r. o. Mesto Dubnica nad Váhom
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 175/2023/KP
175/2023/KP
50,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ing. Mgr. Božena Kováčová MHA
27. Január 2023
Zmluva o dodávke výrobku
2/2023/Zm
0,00 € CSČ SAV, v.v.i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
27. Január 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
2023044
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Malé Ludince
27. Január 2023
Čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z lapača tukov
Z-2/2023 (2023)
0,00 € KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
27. Január 2023
dodatok k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy
dodatok č. 6 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
102/2023
9 792,00 € Slovakia Online s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/38/054/35
599,00 € Obec Hromoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27. Január 2023
Prenájom hrobového miesta
8/2023
88,00 € Technické služby mesta Humenné Ján Nemčík
27. Január 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-036/2019/VSD/606-00,607-00/Rozhanovce/0029/Geoplán
83,65 € Slavomír Forgáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 173/2023/KP
173/2023/KP
50,00 € Banskobystrický samosprávny kraj MUDr. Peter Juhász