Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516383
7000516383_2
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
3. Jún 2023
Nájomná zmluva
344/2023
29,87 € Mesto Šala Stieranka Ján, Ing.
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000112
135,30 € Marianum Ing. Peter Vyskoč
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1070000021
67,65 € Marianum Valeria Nemčeková
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2110000021
40,59 € Marianum Branislav Polák
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000414
135,30 € Marianum Ing. arch. Lorant Krajcsovics
3. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
351/2023
289,32 € Mesto Šala Kilácsková Emese, Ing.
3. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26-06/2023
50,00 € Obec Ladomirová Erika Kravčišinová
3. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
11.mpr-68-15/2023
54,88 € Adam Themár Ministerstvo obrany SR
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000110
134,34 € Marianum Edita Svoradová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000412
135,34 € Marianum Ing. Oľga Pohlodová
3. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
23/ZS/2023/1
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Ľudmila Mihaľuvová
3. Jún 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
45/NZK/2023/03
390,00 € CULTUS Ružinov, a.s. OZ Tanečná skupina Siluet Bratislava
3. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68144-1
94,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrícia Arbetová
3. Jún 2023
V Nájomná zmluva o prenájme KD
V Nájomná zmluva o prenájme KD
0,00 € Dana Geloňová Obec Dlhá nad Oravou
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0111
0,00 € Karolína Vassová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0113
0,00 € Peter Žarnay Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Rámcová dohoda 22.mpr-89-13/2023-S4 cukrovinky a nápoje
22.mpr-89-13/2023-S4
0,00 € INMEDIA Ministerstvo obrany SR
3. Jún 2023
Dodatok č.2 k ZMLUVE č. E4403 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
24/05/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Krásno nad Kysucou