Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" č. 65/2022
30/2022
0,00 € PYROKOMPLEX s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
30. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/41/054/581
3 406,14 € Slovak assistance s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. September 2022
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
5/2022
0,00 € MILK AGRO spol. s.r.o Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
30. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2022/OE/DP/3.29
971/2022/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
30. September 2022
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VPTN-18-11/2022
20,20 € Ing. Juraj Masár Ministerstvo obrany SR
30. September 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
VeVZLM-32-478/2022
6,40 € Bc. Zuzana BELANOVÁ Ministerstvo obrany SR
30. September 2022
projekt "Školský program"
10/2022
0,00 € RAJO s.r.o. MŠ Kríková
30. September 2022
831 646 005-3-2022-NZNP - Levice,výpr. budova
831 646 088-3-2022-NZNP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
30. September 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
DPMP 24/2022
273,44 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
4/2022
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
30. September 2022
Kúpna zmluva MPV FO ()
1146/6353/2022
126,48 € Kovaříková Zita rod. Prusáková Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
SSC IVSC Žilina: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji 2. etapa - I/18 Ratkovo - hranica kraja PO"
1484/6131/2022
22 807 102,92 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
Poistná zmluva
86/2022
2 577,28 € UNIQA a.s TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb jedálne
604/2022
0,00 € Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Mesto Dolný Kubín
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9106737733
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/331
10,00 € Šulek Jaroslav, Dovalovo 91, 033 01 Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok
30. September 2022
Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov
127E-4700/115ZNH/2022
4 408,70 € ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/7/2022
858/7/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Adam Stracenský
30. September 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM2030158
3 000,00 € DESAN s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106451
60,00 € Kupcová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska