Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 65/2008/2023/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 65/2008/2023/RT
28,00 € Jaromír Šulko Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2024
Licenčná zmluva
381/ÚKO/2024
0,00 € Mgr. art. Matej Hakár Slovenské národné divadlo
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/14-007
100,00 € COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
17. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.223112024
223112024
64,62 € Základná škola Družicová 4, Košice Futbalový klub Galaktik- Občianske združenie
17. Máj 2024
Darovacia zmluva: 1 ks ambuvak, 3ks tlakomer
S/2024/176-4
354,51 € Lekáreň pri nemocnici - Žilina, s.r.o. Centrum sociálnych služieb-Juh
17. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 16/DZ/2024
16/DZ/2024
0,00 € Ing. Andrej Česánek Podtatranské múzeum v Poprade
17. Máj 2024
Zmluva uzatvorená podľa & 269 Obchodného zákonníka
91/2024
0,00 € AUTHENTICA - Kultúra bez hraníc Mestské kultúrne stredisko
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
518/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jana Samolejová
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1242500006
159,64 € ERIK VLKOLENSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA č. E-015/23-24/SŠŠZA-73 o poskytovaní praktického vyučovania
E-015/23-24/SŠŠZA-73
0,00 € BR ACADEMY, s. r. o. Stredná športová škola
17. Máj 2024
ZMLUVA č. E-015/23-24/SŠŠZA-84 o poskytovaní praktického vyučovania
E-015/23-24/SŠŠZA-84
0,00 € Futbalový club Slovan Modra Stredná športová škola
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/01357
30,00 € RABČAN obecné služby Slovíková Anna
17. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy 9661001074
9661001074
14,16 € UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Topoľnica
17. Máj 2024
Príkazná zmluva č.6/2024
ZO_26/2024
60,00 € Rusnáková Dagmar, PhDr. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
17. Máj 2024
Príkazná zmluva č.8/2024
ZO_28/2024
60,00 € Bekéniová Ľubica, Mgr. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
17. Máj 2024
Dohoda o oprave
INT_023/2024
0,00 € Hlinková Alena Obec Valaská
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
44/2024
500,00 € Klub turistiky Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta A-0353
47/2024
17,00 € Kubačáková Božena Vysoká nad Kysucou
17. Máj 2024
Nájom nebytových priestorov
17/2024
240,00 € ZŠ Zarevúca, Ružomberok Veselá Veda Slovensko o.z., Bratislava