Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68169-1
98,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tatiana Vorotyntseva
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2017010050_D1
0,00 € Ing. Jaroslav Levický Technické služby mesta Zlaté Moravce
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023050008
0,00 € Adriana Karvayová Technické služby mesta Zlaté Moravce
6. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1402300
1 838,00 € Slovenská filharmónia Mesto Piešťany
6. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
33-1130PO/2023-132
175,97 € Marek Drobný Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
6. Jún 2023
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníc. zariadenia Strednej zdravot. školy, Moyzesova 17, Košice (v ŠJ/MŠ Jenisejská 24, Košice)
2023001295
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Mesto Košice
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta B-0308
B-0308
50,00 € Piják Miloš Obec Ochodnica
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
62/23
23 547,60 € Alanata a.s. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Prenájom a servisná zmluva D-RENT - DEVELOP ineo 227 (A3 čiernobiele zariadenie, ČB kopírovanie, ČB tlač, farebný skener)
Zmluva č. 33/4/2023
0,00 € ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
6. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233004
R-3931/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta C-0141
C-0141
50,00 € Piják Miloš Obec Ochodnica
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 202301
202301
0,00 € executives, s.r.o. Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
316/2023
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
315/2023
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
6. Jún 2023
Darovacia zmluva
Z/2023/1286/VIII/PDF/UT
0,00 € SPOJTEL spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
6. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta B-0005
B-0005
70,00 € Koptáková Dana Obec Ochodnica
6. Jún 2023
Podnájomná zmluva č. 20235051 na prenájom pozemku
20235051
0,00 € STONIC s.r.o. Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
6. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 10/2008/P zo dňa 23.01.2008
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 10/2008/P
28,00 € Emília Brezániová Mesto Rajecké Teplice
6. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
1440/2022/DM
15,92 € Kristína Spišaková Prešovský samosprávny kraj