Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/29/054/6
10 221,12 € Šťastné labky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/29/054/6
10 221,12 € Šťastné labky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Licenčná zmluva 4027772 - Dodatok č. 1
2023002MsPS
1 280,00 € SOFTIP, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev
30. Január 2023
Licenčná zmluva 4027772 - Dodatok č. 1
2023002MsPS
1 280,00 € SOFTIP, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev
30. Január 2023
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve o dielo č. 10/2011
Zmluva č. 3428/2022
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky Obec Dubník
30. Január 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým štastvom
032023
0,00 € Mišutka Zdeno Benice
30. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
16/2023
2 300 487,60 € SKANSKA SK, a.s., Krajná 29, 821 01 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
30. Január 2023
Dodatok č.5
2023/004
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Závažná Poruba
30. Január 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Chotín
30. Január 2023
Predmetom Dodatku č. 1 K Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0226 1700 je nájom pozemku reg. "C" parc. č. 14257/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2, LV č. 3083. Ide o pozemok pod miestnou komunikáciou III. triedy Zákutie.
088802261701
161,37 € Kelnarová Jana, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Január 2023
nájom za hrobové miesto
2023/010982
6,00 € Mesto Svätý Jur Hermanová Eva
30. Január 2023
Prečuch Ľubomír, ŠLN 1320/8
1128/2022
0,00 € Mesto Brezno Ľubomír Prečuch
30. Január 2023
Ing. Švantner Ján, ŠLN 1230/8A
1126/2022
0,00 € Mesto Brezno Ing. Ján Švantner
30. Január 2023
Zmluva o najme stanovišťa taxislužby
49/2023
1 408,00 € Mesto Brezno Vojtech Semaňák
30. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
18/2022
0,00 € Mária Jeremiašová Obec Hnilec
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/15/054/9
5 110,56 € Obec Plavé Vozokany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
38/BC00/2023
0,00 € K- ONE REAL, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2023
Dodávka základných potravín pre ŠJ
3/2023
25 582,04 € INMEDIA, spol s r.o. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
30. Január 2023
Kúpna zmluva
908-A.2-SM-46-KZ/2022
41,80 € Marta Morandínyová Železnice Slovenskej republiky
30. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
26/2023
0,00 € Ing. Karol Gold Finančné riaditeľstvo SR