Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100059-3/2021
239,40 € neudáva sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568 zo dňa 22.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/568
0,00 € Pavol Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 15/OZ02/II.Q.2021/EAD
1426/2021/LSR
3 075,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní - študentská
Z/2021/1106/VII/JLF/VIAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Patrícia Džundová
16.
Jún
2021
Zmluva č. 02/2021/505/469998/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2021
13/2021/ŠVPS/RVPSZA
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
16.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/892
0,00 € Denisa Vilhelmová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona ZMLV 295/2021
1422/2021/LSR
1 639,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona ZMLV 572/2021
1423/2021/LSR
70,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
16.
Jún
2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J175-222-13 zo dňa 07.02.2020
620/2021
52 952,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
16.
Jún
2021
Darovacia zmluva č. 0769785/00CRZ
0769785/00CRZ
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
41721
9,99 € DIKTA-PLUS, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno
16.
Jún
2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č .548 /2021
548/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Juraj Kuzma
16.
Jún
2021
Kolektívna zmluva
KZ 1/2021
0,00 € OZ PŠaV pri Rade ZO OZ PŠaV v Čadci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Čadca
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/1675 zo dňa 12.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/1675
0,00 € EKOOFFICE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0982/GB/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0982/GB/2021
1 500,00 € Czech & Slovak Club UK CIC Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0296/FR/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0296/FR/2021
1 500,00 € Petit Slavik Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0760/AU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0760/AU/2021
1 000,00 € Czech and Slovak School of Sydney Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2019/52
1/017/156/2021
471 600,00 € Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16.
Jún
2021
D O H O D A uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/010/52
0,00 € Obec Štefurov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »