Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2022
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-246/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice CD-MEDICAL s.r.o.
24.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní
10/2022
0,00 € Oleksii Kaznacheyev Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
24.
Jún
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1420-1313-ZBVB/2022
0,00 € František Hirjak Železnice Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-25-015_2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie – Pasportizácia Verejného cintorína, urnového hája, kolumbária a prírodného cintorína pri Krematóriu, vrátane info – KIOSK-u
VI/2022/19
68 044,80 € T-MAPY s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
24.
Jún
2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00029
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SPŠT/01/2022
195,65 € Inkluzáčik Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
24.
Jún
2022
Rámcová dohoda
RD/2022/1455/III
69 531,90 € LEXMAN EU, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24.
Jún
2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00030
0,00 € Mgr. Monika Cibulova Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24.
Jún
2022
Príkazná zmluva
200/2022/77/PaM
150,00 € Mgr. Klaudia Ťapajnová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo "Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerská Hôrka" časť "A"
22A/2022
0,00 € CASON CONSULTING a.s. Obec Gemerská Hôrka
24.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č. 431/2022
195/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_103
CC12-04-2022 Zmluva o poskytnutí grantu
380,00 € Nadácia Pontis Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
24.
Jún
2022
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.01 2016 kasárne
14/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Cerberus, n.o.
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo " Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerská Hôrka" časť "G"
22G/2022
0,00 € CASON CONSULTING a.s. Obec Gemerská Hôrka
24.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
547/O/2022
232,50 € PaedDr. Anna Antalová Slovenské národné divadlo
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo "Realizácia chladenia vo vybraných priestoroch PNPP"
Zmluva PNPP 13/2022
79 945,45 € Techteam, s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
24.
Jún
2022
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA Č. 11/2022
Z/2022/1458/XIV/RUK/VYD
11,00 € prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24.
Jún
2022
Príloha č. 1_2022_W k Zmluve č. DS_2022_402825_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
541_2022 Príloha č. 1_2022_W k Zmluve č. DS_2022_402825_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Varga Peter
24.
Jún
2022
ZMLUVA č. 872/2022/OPR o poskytnutí dotácie
872/2022/OPR
7 000,00 € Prešovský samosprávny kraj KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »