Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu
170901/AD_DPH/2023
0,00 € Adam Ďurica Mestské kultúrne stredisko
31. Marec 2023
Zmluva o dielo-Fotovoltická elektráreň OcU Sučany
52/23
16 470,30 € PRELMONT-ELEKTRO Obec Sučany
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZoD 4/2023
0,00 € Rozvojové služby BBSK s.r.o. registrovaný sociálny podnik Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/16/060/39
21 395,00 € Mesto Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100940/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Lučenec
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30603/DoNOVP-1154/2022/Lovinobaňa/1190/2591-SO703/704
197,60 € Erika Sekerešová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-77-24/2023
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Tomáš Huňady
31. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
203/2023
20,00 € Mgr. Iveta Babničová Mesto Dolný Kubín
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100942/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Lučenec
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva č. 9-22/23
0,00 € I.DRUŽSTEVNÁ, družstvo Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
31. Marec 2023
Kolektívna zmluva STU v Bratislave na rok 2023
KZ/2023/STU
0,00 € Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 17/2022
17/2022
0,00 € Volejbal - muži Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
TRS-Ocú-127/2023-283
0,00 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Trstín
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
TRS-Ocú-127/2023-284
0,00 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Trstín
31. Marec 2023
Dohoda číslo 23/43/054/305 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb " Podpora zamestnanosti "
29/2023.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Gemerská Hôrka
31. Marec 2023
zmena ceny za odber a likvidáciu nebezpečného odpadu
12023 k ZoD zn. MZS,s.r.o./NO/1/2008
177,60 € SABRA-Dent, s.r.o. Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve o podnájme zo dňa: 10.09.2021
Podnájom parkovacieho miesta 15/2
1 440,00 € JUDr. Richard Biročák, advokátska kancelária Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme - terasa
126/2023
2 493,10 € Mesto Žilina P.O.E.M., s.r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č.1 ku zmluve tz2014-06-12bt3
4/2023
24,00 € TOPSE Solutions s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
31. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-ZA-ODI-77-002/2023
0,00 € Miroslav Kubas Ministerstvo vnútra SR (CP Žilina, KR PZ v Žiline)