Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi č. 77048
5/2024
70 056,00 € Borina Ekos s.r.o. Obec Ostratice
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 17/2022
NZ 17_2022
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Veronika Kapustová
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
10/2024
0,00 € Trinásty s.r.o. Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
1. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/16
4 890,00 € Marián Janata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 11/2024
Nájomná zmluva č. 11/2024
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Futbalový klub Tatran Turany
1. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
152,00 € Michaela Kubalíková Obec Svrčinovec
1. Marec 2024
Rámcová zmluva
067/2024
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky
1. Marec 2024
Zmluva o dobornom vedení plaveckého výcviku
17_2022
0,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Dodatok k zmluve o odbornom vedení plaveckého výcviku
18_2022
0,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o dielo- Dodatok č. 1
19_2022
0,00 € BRAMAPO s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 26/2022
Nájomná zmluva 26_2022
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie.
1/2023
0,00 € Ing. Anton Fedor Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Poprad
Z2400064
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Slovenská konsolidačná, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
2/2023
0,00 € MAXcomputers s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva 08/2023
Nájomná zmluva 08/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Florbalový klub Turany
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30000235
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. protectus s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte
02/2024
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Vlastníci bytov a nebyt. priestorov s.č. 4535.
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 19/2023
Nájomná zmluva 19/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Občianske združenie Žatva 90
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 20/2023
Nájomná zmluva 20/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany FK Martinské MEDVEDE, o.z.
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2024
30,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Nina Szücsová