Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
August
2022
Rámcová kúpna zmluva - technické plyny
VIII/2022/4
0,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0342/2022/SIEA1056
2 295,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Mondan trade s.r.o.
9.
August
2022
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 333/2022
530/2022
0,00 € Mesto Žilina Gabriela Grácová
9.
August
2022
Dodatok č.1
275/2021/0ddVÚP/D1/2022
32 749,36 € ProBuild SK, s.r.o. Mesto Dubnica nad Váhom
9.
August
2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
106/2022
0,00 € obec Kolta Štefan Kopáč
9.
August
2022
Zmluva o výpožičke
2022/0926
0,00 € Stredná odborná škola Trenčiansky samosprávny kraj
9.
August
2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - City fest
2022-119
0,00 € Lukáš Demo Mestské kultúrne centrum
9.
August
2022
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku
18_2022_PSKVP
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Podnik služieb KVP s.r.o.
9.
August
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 189/2022/BHS
SF 92/2022
80,00 € Zuzana Buchová Holičková Slovenská filharmónia
9.
August
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
A20348487
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
9.
August
2022
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 1/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 1/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
16 674,00 € SENIOR n.o. Trnavský samosprávny kraj
9.
August
2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - City fest
2022-120
0,00 € Stano Šebeň Mestské kultúrne centrum
9.
August
2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
08.08.2022
3 410,00 € Obec Holčíkovce Ján Bajus
9.
August
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/233/2018
0634/2018-D5
0,00 € Eduvis, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
August
2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - City fest
2022-118
0,00 € Lukáš Demo Mestské kultúrne centrum
9.
August
2022
Licenčná zmluva
SNM-HM-LZ-2022/2181
0,00 € Mgr. Lucia Almášiová Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
9.
August
2022
Dodatok c.2 k Zmluve o poskytnutí sluzby c. 260 20 01
2022-005
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Šíd, Šíd č. 37, 986 01 Fiľakovo
9.
August
2022
Nájomná zmluva
154/2022
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Ferat Grble
9.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 01.04.2004
Dodatok č.2
8 000,00 € Akzent BigBoard, a.s. Zoologická záhrada Bratislava
9.
August
2022
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
867438-078/2022/SM-Mi
20 670,00 € Železnice Slovenskej republiky Pavol Kubička