Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-64-99/2024-S4
22,44 € Štefan ČIČÁK Ministerstvo obrany SR
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
276/2024/OSV
1 944,00 € Základná škola Žilinský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2024/OE/T/1.35
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Ďanová
20. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/12/19B/38-1
0,00 € OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
20. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/12/19B/29-1
0,00 € HEPIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci KIS č. 9/2024
1022/2024
0,00 € Tanečná skupina GOONIES , o.z. Mesto Trenčín
20. Jún 2024
Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok
1030/2024
0,00 € Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. Mesto Trenčín
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku ZPS na rok 2024
413/2024
249,24 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Rožňava
20. Jún 2024
Zmluva o pripojení
415/2024
97,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Rožňava
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
1692412
7 590,78 € Športový plavecký klub Kúpele Piešťany Mesto Piešťany
20. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody
44/2024
0,00 € Obec Široké Anna Kurňava
20. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/45
5 516,04 € Gazdovia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/169/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián HORVÁTH
20. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2021163
OcÚMOS-869/2024
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Mostová
20. Jún 2024
Zmluva o dielo na objednávku
63/106101/2024
60,00 € Ing. Dušan Paulišin, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
414/2024
4 450,00 € Accel consulting, s.r.o. Mesto Rožňava
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/179/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Dagmara PULKOVÁ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/184/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Emília KREPERÁTOVÁ
20. Jún 2024
Z M L U V A o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
47/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Terňa
20. Jún 2024
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby
ZML 128/2024
90 859,20 € Zeppelin SK s.r.o. Obec Kalná nad Hronom