Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05801-Z
SPO-V03-05801-Z
19 000,00 € Kristián Šipoš Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Doplnenie - vyúčtovanie cestovných náhrad
OBJ_40_2024
2 950,00 € EVIDEN Slovakia, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
23. Február 2024
Zmluva o dielo
24/021
60,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
PD8/2024/49
500,00 € Pravňanský zväz žien, Námestie SNP 350/18, 972 13 Nitrianske Pravno Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
105/2024
2 500,00 € Telovýchovná jednota KLAS Beša Obec Beša
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3303-Z
SPO-V01-3303-Z
16 394,86 € Božena Kyseľová, Ing. Ladislav Kyseľ Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Kúpna zmluva, pozemok
BB351/2023/0921014-Kzv
990,00 € Vladimír ČERNÁK, rod. Černák Ministerstvo obrany SR
23. Február 2024
Zmluva o nájme, nebytové priestory
BA32/2024/0815001-Nzpk
4,13 € Ministerstvo obrany SR UN - VETERAN SLOVAKIA
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU pre projekt č. 401406DKI9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Vinodol
143/2024
162 866,91 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Vinodol
23. Február 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 4419/2024
4419/2024
1,20 € TP stavby, s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLA5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba (MOaPS) vo Vrútkach
010/2024-9
83 943,91 € Úrad vlády SR Mesto Vrútky
23. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
HZS_ZM_34-2024_2024
0,00 € Horská záchranná služba HIMALAYA CLUB Vysoké Tatry
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105741/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dunajský Klátov
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105745/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Sielnica
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
185/BJ10/2024
0,00 € UVR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
122024
0,00 € Bolešky, s.r.o. Obec Vinosady
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BND5-72-74 zo dňa 28.9.2022
387/2024
342 187,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
23. Február 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_036/2024
0,00 € Hanis Ladislav Mestská časť Košice - Staré mesto
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/419/2023/K
2024000722
0,00 € Gadžorová Eva, Gadžor Alexander Mesto Košice
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04581-Z
SPO-V03-04581-Z
19 000,00 € Viliam Húšťava Slovenská agentúra životného prostredia