Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
83/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Dolný Pial
18. Júl 2024
ZMLUVA č. 768-2024-OPR o poskytnutí dotácie
768/2024/OPR
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Studenec
18. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-026
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-026_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Radvaň nad Dunajom
18. Júl 2024
Rámcová dohoda
148/SCŽSK/2024
73 983,00 € MBM-GROUP, a.s. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01036
30,00 € Obec Čachtice Imrišková Etela
18. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109555/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hraň
18. Júl 2024
Rámcová dohoda
150/SCŽSK/2024
47 940,00 € MBM-GROUP, a.s. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08065-Z
SPO-V04-08065-Z
19 000,00 € Róbert Gurecký Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva číslo 09/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Lendak - cintorín
Zmluva číslo 09/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Lendak - cintorín
0,00 € Jozef Halčin Prevádzkareň obce Lendak
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia do DS SSD - Bytča - 24ZSS4640018000C
527/2024/KRÚ
1 989,00 € Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09617-Z
SPO-V04-09617-Z
19 000,00 € Emil Olejník Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
11/6/2024
3 400,00 € JURA audit, s.r.o. Obec Borovce, 92209 Borovce 168
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
39/07/2024
70,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Žaneta Sirková
18. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109557/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hladovka
18. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-01/2024/Tomášovce/1190/SO 669/ŠomZd
666,90 € HALIER - Pozemkové spoločenstvo Tomášovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109559/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kamenec pod Vtáčnikom
18. Júl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona
30201/DoNZVB-22/2024/Svätý Jur/1947/SO502/3176
83,08 € Danuša Feketeová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo - Čadca - rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia; geometrické plány a výkupové elaboráty
554/2024-RK
9 242,40 € Geodat Real, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
72720243Q
0,00 € MIROSLAV HIŠEM, Vihorlatská 285/107, Belá nad Cirochou 06781 GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica, Slovenská 15, 05601 GELNICA
18. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberaeľa elektriny mimo domácnosti
82/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Dolný Pial