Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z-OVVEP2023/33
372,00 € Ludovic Landolt Kunsthalle Bratislava
2. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve nájme nebytových priestorov č.1/2023
Z/2023/030
5 070,00 € Viliam Hornáček / Ing. Janka Hornáčková Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1135/BC00/2023
0,00 € INVEST C.G. s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
08/ZÁHR/DVOR/2023
8,70 € Darina Uhríková Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1138/BC00/2023
0,00 € AMO-PLUS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-73-42/2023
12,76 € Ing. Martin OCILKA Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
636,00 € PROMYS soft, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
G202306
0,00 € Krajské múzeum v Prešove - pobočka Rákociho palác v Prešove GALÉRIA A MÚZEUM ĽUDOVÉHO UMENIA V OBCI FINTICE
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1144/BC00/2023
0,00 € SINEKO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO
8/2023 D
860 093,50 € TOPRECO s.r.o. Obec Ludanice
2. Jún 2023
Zmluva o sponzorskom príspevku na folklórne slávnosti 2023
61/2023
300,00 € AT ABOV, spol. s r.o. Obec Rozhanovce
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme garáže
5/2023
105,00 € Ján Kasan Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na objednávku
12/108003/2023/LZ - ŠS
30,00 € Ing. arch. Ivan Gojdič Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2. Jún 2023
Zmluva o grantovom účte
1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Leľa
2. Jún 2023
Dodatok č.1 KZ č.52023 kontajnerový náves
Dodatok č.1 KZ 052023 /1
0,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Krížovany
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na objednávku
15/108003/2023/LZ - ŠS
30,00 € Mgr. art. Aleš Šedivec Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
12/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV pri Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
75/2023/AUT
0,00 € Mgr. Martin Kováč Slovenská národná knižnica
2. Jún 2023
Zmluva o partnerstve v rámci zabezpečovania praktickej výučby
ZML 00400/2023 RE
0,00 € AquaKlim, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na objednávku
14/108003/2023/LZ - ŠS
30,00 € Mgr. art. Tomáš Tokarčík Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení