Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
o ubytovaní
Zmluva č. 23-U_2022 o ubytovaní
0,00 € Peter Štrbka Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
6. Október 2022
zmluva o úvere 700/303/2022
9/2022
0,00 €
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88703
1 500,00 € Peter Smutný, Mgr. Dagmar Smutná Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
399/2022
135,20 € DSI DATA, a.s. Obec Vitanová
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022035
513,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 TJ Lokomotíva Vrútky
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89016
1 500,00 € Peter Géci, Andrea Geciová Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89071
1 500,00 € Imrich Sokolsky , Agnesa Sokolská Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č. KD202022
KD/20/2022
60,00 € Obec Beňadovo Kubaláková Dana
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 8/2022
RD č. 8/2022
57 504,24 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Darovacia zmluva
15/2022
200,00 € Obec Lom nad Rimavicou Obec Sihla
6. Október 2022
Návrh Wüstenrot poisťovne, a.s. na uzavretie poistnej zmluvy č. 6095120288 Povinné zmluvné poistenie
Z145/2022-14
161,19 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Slovenská národná galéria
6. Október 2022
Zmluva o dielo
317/2022
350,00 € Maroš Meško Mesto Čadca
6. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
PF 138/2022
5 500,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6. Október 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
65. pspr-3-169/2022
9,90 € Marcel ODELGA Ministerstvo obrany SR
6. Október 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 807/744/2016
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 807/744/2016
151 100,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: J. Murgaša 1325/41, 43, 45, 47, Michalovce v zastúpení: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce Štátny fond rozvoja bývania
6. Október 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2106280
1 419,60 € Urbanová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
6. Október 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106397
100,00 € Hučko Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Zmluva č. 39/2022/GymTt
0,00 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1
6. Október 2022
Zmluva 1236 o poskytovaní praktického vyučovania - Juráš Myjava
Zmluva č. 27/2022/SOŠTEPn
0,00 € Juráš Štefan Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1
6. Október 2022
Kúpna zmluva na dodávku technického vybavenia - Nástrojová frézka univerzálna 4 ks
Zmluva č. 61/2022/SOŠSSk
241 419,20 € TYNTECH s.r.o. Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1