Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
dodávka softvérového diela
489/2023
103 488,00 € AMCEF, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
7. December 2023
Rámcová dohoda
280/2023
Doplnená
127 172,40 € TransMedica s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z1032023
2 100,00 € Ing. Erika Žilkayová Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
7. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
454-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BaDaK, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva o úvere č. 1319/CC/23
2023/372
100 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Mesto Rajec
7. December 2023
Zmluva o dielo
2444/2023
0,00 € RS Technology s. r. o. Mesto Trenčín
7. December 2023
Zmluva o dielo
2446/2023
0,00 € RS Technology s. r. o. Mesto Trenčín
7. December 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
2448/2023
105,00 € ŠPIRÁLA Mesto Trenčín
7. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zriadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122372786
2452/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Trenčín
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2019 o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby.
-CRZ-
0,00 € Haspo-tex s.r.o., r.s.p. Základná škola, Krosnianska 4, Košice
7. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
Zmluva č. 115/2023/SOŠOaSTt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530005
063BB530005
15 000,00 € Juraj Čík - SLOVAK + SERVICES Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530006
063BB530006
15 000,00 € Michal Čík - THW THEONY ANKER Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 578/23
578/23
0,00 € PZ Farma – Peter Zvolenský SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540003
061PO540003
50 000,00 € MVDr. Beáta Hurná Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520398
041BB520398
745 576,63 € AGR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540043
061PO540043
50 000,00 € Ing. Jozef Jurašek Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540013
061BB540013
50 000,00 € Andrea Pažičanová Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530004
063NR530004
15 000,00 € GUTTI FARM Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063ZA530001
063ZA530001
15 000,00 € PEMA JAHODY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra