Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
28-10-23
1,00 € Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
predaj obecného pozemku par.č. 2/28 - 6m2
2023/1284/36
120,00 € Obec Plavecký Mikuláš Darina Fazekasova, Ľudovít Fazekas
31. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 03/04/2023 uzatvorená podľa zákona č.116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov
03/04/2023
39,00 € Marek Janík Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/30/054/140
23/30/054/140
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
31. Marec 2023
Dohoda číslo 23/44/054/275
15/2023
1 026,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Betlanovce
31. Marec 2023
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
328/2023
500,00 € F.I. Lagging s.r.o. Mesto Komárno
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
119/2023
90,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Jednota dôchodcov na Slovensku
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
256/2023
6 000,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
231/2023
78,60 € Mesto Liptovský Mikuláš Sára Bebjaková
31. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/09981/002
263/2023
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam Mesto Liptovský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
57/2023
0,00 € Obec Šenkvice Fabiankovič Matej
31. Marec 2023
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
12/2023/Z
888,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica
31. Marec 2023
Zmluva o vedení workshopu č. 1011/2023/OPM-KU-RD
1011/2023
150,00 € Mgr. art. Martina Rusnáková Mesto Banská Bystrica
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700126001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Jelačičova 20-22 v z. BYTY, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 502/10
716/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Vladimír Samotij
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ5200112023
136,11 € Obec Štefanov Marek Kalay
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
2023/97
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Podhájska
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - služba Internet číslo: 1910032
SŠZ/23/022
0,00 € XpresNet, spol. s r.o. Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023
1 063,11 € Ing. Vladimír Šmelko Technické služby mesta Dobšiná
31. Marec 2023
D O H O D A číslo 23/42/054/257 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/42/054/257
6 161,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež