Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme pozemku č. 80 - 1/2018
Dodatok č. 5
0,00 € ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92 , 851 01 Bratislava 5 Obec Tvrdošovce
12.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235/K/22
235/K/22
0,00 € Ondrej Širilla Správa mestskej zelene v Košiciach
12.
August
2022
Zmluva o sponzorstve
Z/2022/020
400,00 € Darien s.r.o. Obec Ložín
12.
August
2022
Dodanie a montáž machovej steny
OBJ_322_2022
2 772,00 € BEMOSS s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
August
2022
Kúpna zmluva
073-A.2-SN-46-KZ/2022
1 598,60 € Rastislav Gardáš Železnice Slovenskej republiky
12.
August
2022
Dohoda o prevode telefónneho čísla Ing. Strapková
2022/33 Dohoda o prevode tel.čísla
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Inšpektorát práce Prešov
12.
August
2022
Dohoda o ukončení NZ č. 01860/2022-PNZ -P40391/13.01 - Norbert Hank
01860/2022-PNZ -P40391/13.01
0,00 € Hank Norbert Slovenský pozemkový fond
12.
August
2022
Dodatok č. 01783/2022-PNZ -P40152/20.01 k nájomnej zmluve č. 00912/2020-PNZ -P40152/20.00 - EKOfarma Salatín s.r.o.
01783/2022-PNZ -P40152/20.01
0,00 € EKOfarma Salatín s.r.o. Slovenský pozemkový fond
12.
August
2022
Dohoda č. 01735/2022-PNZ -P40676/16.01 o ukončení NZ - Karol Chmela
01735/2022-PNZ -P40676/16.01
0,00 € Karol Chmela Slovenský pozemkový fond
12.
August
2022
Nájomná zmluva č. 1208 na prenájom hrobového miesta
CIN_123/2022
10,00 € Spurná Mirka, Mgr. Mesto Hriňová
12.
August
2022
Nájomná zmluva č. 3196 na prenájom hrobového miesta
CIN_126/2022
15,00 € Marková Jana Mesto Hriňová
12.
August
2022
Nájomná zmluva č. 2759 na prenájom hrobového miesta
CIN_128/2022
15,00 € Badinský Milan Mesto Hriňová
12.
August
2022
Zmluva o prenájme
INT_075/2022
151,00 € Fruit Distillery Cooperation s.r.o. Mesto Kolárovo
12.
August
2022
Dohoda o užívaní VP umiestnením exteriérového sedenia - letnej otvorenej terasy a dohoda o urovnaní
GEN_384/2022
829,60 € Olajos dezerty, s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
12.
August
2022
Dodatok č.2 ku zmluve č.198 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému
MSP/0905/2022
72,00 € Wessely Medical Optic s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12.
August
2022
Dodatok k zmluve
2022013
0,00 € ENVI-PAK a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2 Obec Šarišské Bohdanovce, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
12.
August
2022
Zmluva o ubytovaní
37_2022_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Tomas Martina
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2021/2022 číslo zmluvy 74/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 296/2022
1 393,00 € Terézia Hrobáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚPSVR Trnava
Z2200155
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Slovenská konsolidačná, a.s.
12.
August
2022
Kúpna zmluva
01072022
0,00 € Obec Hajnáčka Alexander Ádám a Helena Ádámová
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »