Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/84/2024
6,00 € Obec Veľká Čierna Agnesa Mičechová
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Dlhé Pole 2024-Klub slovenských turistov
21/2024
0,00 € Klub slovenských turistov Obec Dlhé Pole
24. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
Z198/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Martin Uličný
24. Jún 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
13.mpr-77-114/2024
23,85 € Michaela KOSTOLÁNIOVÁ Ministerstvo obrany SR
24. Jún 2024
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 06NDOS000118
06NDOS000118-12
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
Z166/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Ingrid Izis Rácová a Peter Baláž
24. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
TSM 229/2023/24
560,00 € doc. Ing. Zsolt Čonka, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Jún 2024
Darovacia zmluva
20/2024
2 000,00 € Obec Hronsek Dobrovoľný hasičský zbor Hronsek, v.z. Patrik Snopko a Adam Strieš
24. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
TSM 230/2023/24
560,00 € doc. Ing. Marek Pavlík, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
TSM 231/2023/24
560,00 € doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01081/2024-PKZO-B40158/24.00 , Obec Cakov , k.ú. Cakov, okres Rimavská Sobota
01081/2024-PKZO-B40158/24.00
168,70 € Obec Cakov Slovenský pozemkový fond
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
12/2024
70,00 € Silvia Hanusinová obec Banské
24. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva - Deň rodiny 2024
VP/24/05791/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Šalgočka
24. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55130701
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Daryna Zanko
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
14/2024
100,00 € Angela Baranová obec Banské
24. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
Z193/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Nikoleta Voštenáková
24. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/05859/002
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava Obec Jasenica, 130, 01817 Jasenica
24. Jún 2024
Zmluva o dielo - "Stavebné úpravy ŠZ Poľná 1 - II. etapa"
2024001998
212 182,58 € STAV RD s.r.o. Mesto Košice
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 232269 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232269 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce
24. Jún 2024
Zmluva o dielo na objednávku
6/109001/2024/AZ
50,00 € doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta