Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101041603C/2022
Dodatok č. 1 k ZM-E-2/2022
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
25. November 2022
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-525/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice LIGAMED s.r.o.
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/35/054/157
3 842,80 € RMR Slovensko, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. November 2022
Zmluva o odbornej spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
72-2022
20,00 € MCM GYNPED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
25. November 2022
Kúpna zmluva_zbierkové predmety_Lišaníková Jana
127/2022
700,00 € Jana Lišaníková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
25. November 2022
Zmluva Teplárne - dodatok
-CRZ-
0,00 € Teplárne ZM s.r.o. Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/094
2022/094
0,00 € Čížová Ľubomíra Obec Hliník nad Hronom
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb -PD- ČOV
24112022
0,00 € PRESTA spol. s.r.o. Obec Bystrany
25. November 2022
Zmluva _ 70 _ 2022 o stabilizačnom príspevku
70/2022
0,00 € Valéria Kapustová Psychiatrická nemocnica, Kremnica
25. November 2022
Zmluva o dielo
2022040
0,00 € Mgr. Antónia Gažovičová Obec Dechtice
25. November 2022
OBJEDNÁVKA IIS MO SR z RD č. 2022/504
4502460509
25 856,40 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany SR
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2022/SM
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Lenka Pavlovičová, Horná Ves 138, 97248 Horná Ves
25. November 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.11.2022
22112501 - 1
102,32 € Mesto Šaštín-Stráže JUDr. Terézia Lang
25. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
22112501 - 2
1,08 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šaštín-Stráže
25. November 2022
Zmluva o výpožičke
č.38/22/HMB-ZoVZP č.11
0,00 € REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronské múzeum
25. November 2022
Zmluva _ 72 _ 2022 o stabilizačnom príspevku
72/2022
0,00 € Anna Schwarzová Psychiatrická nemocnica, Kremnica
25. November 2022
Darovacia zmluva č. 5/2022
5/2022
322,80 € Rodičovské združenie pri ZŠ Bánovce nad Bebravou Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
25. November 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2106405
360,00 € Antonič Milan Rozhlas a televízia Slovenska
25. November 2022
Zmluva _ 63 _ 2022 o stabilizačnom príspevku
63/2022
0,00 € Dagmar Murgašová Psychiatrická nemocnica, Kremnica
25. November 2022
Dodatok č. 4 Zmluva o zabezpečení systému zruženého nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 36/2021
569
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Zemplínska Široká