Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2023
0,00 € ZŠ Nesvady Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, Hurbanovo
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
459,00 € Obec Nižné Ružbachy AQUA - EKO, a.s.
4. December 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
2388/2023
105,00 € Mesto Trenčín Spolu pre hudbu
4. December 2023
Zmluva o úvere č. 300/461/2023
300/461/2023
77 180,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Dodatok 1/2024
20231204
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Čelovce
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
184/2023
0,00 € Jana Görcsösová Nadácia Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130002
0,00 € Obec Vlčany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti- notebooky
13/2023
65,51 € Kooperatíva Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrov
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
5100027391
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ponitrianske múzeum v Nitre
4. December 2023
Kúpna zmluva
2023019
0,00 € Zdravé ovocie s.r.o. Základná škola, Štúrova 18, Myjava
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2023-212-000073
118,25 € Technické služby Brezno Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno
4. December 2023
Kupna zmluva c 25 04 2023 25
007196/2023/LSR
0,00 € Beechwood s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
4. December 2023
Dodatok č. 1
ZMNK-2023-212-000072
158,89 € Technické služby Brezno LETart production, o.z.
4. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
007198/2023/LSR
0,00 € Ing. Vladimír Chovanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
4. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
007197/2023/LSR
0,00 € Ing. Matúš Samsely LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
4. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03750-Z
SPO-V03-03750-Z
19 000,00 € Tibor Cabadaj Slovenská agentúra životného prostredia
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
HM099/2023
0,00 € Sebastián Ivan Obec Valaliky
4. December 2023
Darovacia zmluva
39/11/2023
46,96 € Mondi SCP, a.s. Centrum poradenstva a prevencie
4. December 2023
Zmluva o sponzorskom dare
262/2023
1 200,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná organizácia OZ DVL pri Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č 16/02/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č 16/02/2023
0,00 € Ťapko s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín