Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o nájme
19/3/2023
160,00 € Dom Kultúry v Čadci Peter Kubica
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/34/060/88
4 279,02 € Jaroslav Kačmár - KAJA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
Vypovedanie zmluvy o vykonaní zvozu a likvidácie záznamov (dokumentov)
123/2023
0,00 € OZO - RECYCLING, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
31. Marec 2023
1/2022
nájomná zmluva 12022
0,00 € Tanečno športové centrum TEMPO Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č.122026051 o dodávke vody z verejného vodovodu č.516/2022/PPŠ
Dodatok č.2 k Zmluve č.122026051 o dodávke vody z verejného vodovodu č.516/2022/PPŠ
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MBB a.s.
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/261
4 279,02 € Bc. Alena Majorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/265
4 279,02 € Ingrid Štinglová - Autosúčiastky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
23/45/054/525
4 572,63 € Obec Sirník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
31. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov
0942306
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Mesto Piešťany
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 10
Nájomná zmluva10
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Kopecká Mária
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232263_Z
1 227,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232290_Z
17 772,00 € GRANDFOOD s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_051/2023
1 668,00 € Kavuľa Ján Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_053/2023
480,00 € K-Academy, s.r.o. Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_054/2023
23,00 € Džupin Milan Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_056/2023
123,00 € Ivana Vancová Mesto Svidník
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232292_Z
203,80 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232307_Z
16 475,36 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232246_Z
7 200,00 € K&M MEDIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232317_Z
599,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave