Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1444/BC00/2022
0,00 € ML ENERG, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
August
2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva - Benko
0,00 € Obec Lipová Benjamín Benko
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2021/2022, č. zmluvy 129/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 345/2022
810,00 € PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., MPH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12.
August
2022
Návrh poistnej zmluvy č. 3009007283
69/2022
765,53 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022
MD-25/2022
2 700,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Obec Malá Domaša
12.
August
2022
Zmluva o propagácii
2022/0933
500,00 € Krasokorčuliarky klub Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
12.
August
2022
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu 304020144-1-2022-DUZNB
304020144-1-2022-DUZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Branislav Mikla
12.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 24/2022/OE/T/1.58
727/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Rodičovské združenie "Ruka v ruke" pri MŠ Turany, Krížna
12.
August
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 65/13/2022
Dobrý deň, zverejnené v zmysle požiadavky, potvrdenie v prílohe.
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Limbach
12.
August
2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
0,00 € Senzio, s.r.o. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice
12.
August
2022
Zmluva o umeleckom účinkovaní
104/2022
100,00 € Element Senica, o.z. v zastúpení Martin Filip Mestské kultúrne stredisko Senica
12.
August
2022
ZMLUVA o spolupráci č. 182/2022
Z_182_2022
800,00 € Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Štátna filharmónia Košice
12.
August
2022
Kúpna zmluva
11/2022
31 284,11 € Škola .sk s.r.o. Batislava Obec Ďurkov, 044 19 Ďurkov
12.
August
2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-S 2022/01138
2022/8.-č.2
350,00 € Občianske združenie M - LIFE, Moskovská 9, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12.
August
2022
Poskytnutie dotácie pre realizáciu projektu s názvom "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra v Kežmarku".
272/2022
86 525,95 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Kežmarok
12.
August
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSM/VB/21/2022
809/2022
11 038,00 € Mesto Poprad Keraming a.s.
12.
August
2022
Zmluva o vývoze ostatného odpadu, triedeného odpadu v zmysle ustanovenie §269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
CRZ-6777163
0,00 € TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Obec Bohunice
12.
August
2022
Darovacia zmluva
91/2022
2 500,00 € Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba Obec Štrba
12.
August
2022
ZMLUVA o odvádzaní odpadových vôd
13
0,50 € Jarovnice Pavol Kaleja
12.
August
2022
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 21/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_084/2022
54 334,05 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »