Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_SK_121_0054
10 080,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
12. December 2023
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
ZML 01240/2023 RE
10 000,00 € AGEL. SK a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby a zabezpečení výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
ÚpSZM/Z/23/2022
9 748,80 € AGEL Clinic s.r.o. Úrad pre správu zaisteného majetku
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3253/2022
9 230,44 € Sysmex Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3544/2022
8 666,67 € PANEP, s. r. o., organizačná zložka Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3441/2022
8 009,09 € Scherex SK, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3060/2022
7 915,99 € SARSTEDT spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
29. Október 2020
Dohoda č.20/14/054/170 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ... podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 ....v rámci NP "Praxou k zamestnaniu 2"
20/14/054/170/KN/2020
7 789,40 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
12. Júl 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok
POZ 383/2023
7 353,08 € Agel Merea, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Jún 2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/15/054/134
7 307,52 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
9. November 2020
Dohoda č. 20/14/54X/43 v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 1
20/14/54X/43/2020
6 831,55 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23. Február 2022
Darovacia zmluva
182022
6 710,00 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
23. Január 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_FZSP_03
6 000,00 € Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1890/2023
5 879,70 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2966/2022
4 921,01 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
19. September 2022
Darovacia zmluva
912022
4 880,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Nemocnica AGEL Levoča a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2983/2022
4 847,84 € SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3470/2022
4 434,11 € NEXTMED, s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
31. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N004/2023
4 194,60 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Univerzita J. Selyeho
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3625/2022
4 190,88 € Medtronic Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.