Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2019
Darovacia zmluva 2/2019
2/2019
1 000,00 € NADACIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Jesenské
10. December 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2020/3
1 000,00 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
28. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
484
1 000,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Nitra
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
584
948,00 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Nitra
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí zápezpeky
177/2022/OVZP
935,52 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Mesto Krupina
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
31/2022
900,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Skalica
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3174/2022
883,33 € Roner, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
40/2023
877,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Skalica
12. Máj 2023
Podnájomná zmluva č 22/2023-DK
22/2023-DK
846,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s.
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom pultu centrálnej ochrany Mestskej polície Kežmarok - Lekáreň AGEL, Huncovská 40, Kežmarok
564/2022
720,00 € Mesto Kežmarok Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3214/2022
718,95 € BEZNOSKA Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
15. December 2021
Darovacia zmluva 5/2021
10
650,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Jesenské
21. Apríl 2021
Darovacia zmluva 1/2021
032021
650,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Jesenské
15. November 2021
Darovacia zmluva
2021/85-008
560,00 € AGEL SK a.s. Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
10. Február 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 5345/9 v k.ú. Vinohrady
286500192300/0099
560,00 € AGEL SK a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí zábezpeky v prospech tretej strany
4/2023/OVZP
515,82 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Mesto Krupina
6. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17/2019
500,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Levice
29. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
84/2021
500,00 € NADÁCIA AGEL Špeciálna základná škola, Zvolen
11. September 2020
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca v zmysle ustanovenia §58 Zákonníka práce č. 18/2020
18/2020
500,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3153/2022
493,54 € OPTOTEAM, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.